BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO RÁMEČKŮ

Na konferenci Knihovny v pavučině spolupráce v Jindřichově Hradci byly dne 25.6.2004 uděleny po druhé výkonným výborem SKIP

CENY ČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ

těmto osobnostem:

  • Karel Doucha in memoriam
  • Clotilda Douchová
  • PhDr. Kamil Groh
  • Mgr. Marie Huberová
  • Anděla Tomanová
  • Daniela Wimmerová

Laudatio těchto osobností je otištěno v příležitostném tisku pro účastníky valné hromady.

V tradiční soutěži SKIP v rámci Března - měsíce Internetu o nejlepší webovou stránku zvítězily tyto knihovny:

  • Městská knihovna v Ústí nad Orlicí
  • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
  • Městská knihovna Chrudim


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP