BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Úvodník

České knihovnictví je v pohybu. A jindřichohradecká konference SKIP Knihovny v pavučině spolupráce spojená s 5. valnou hromadou SKIP tento pohyb mapovala. Akce to byla bezesporu úspěšná - dokonce jako pamětník všech těchto akcí od roku 1968 ji bez váhání označuji jako nejúspěšnější.

Vyjdu-li z názvu Knihovny v pavučině spolupráce, odkáži Vás nejdříve na zvláštní číslo našeho Bulletinu o německém knihovnictví (expedované současně s tímto číslem), resp. na strany 15-16, kde se píše o tom, jak v Německu knihovníci a informační pracovníci umějí spojovat své síly. U nás na tomto poli je tahounem právě SKIP.

Ale připomeňme další významné události: víc než zdařilá Noc s Andersenem, která je už ovšem časově poněkud vzdálená, poločas čtenářského hlasování nazvaného Moje kniha, a také odvolání Dr. Balíka z funkce ředitele Národní knihovny. Určitá velikost člověka se pozná podle toho, zda umí přiznat chybu. I přes vládní krizi by knihovnická obec ráda ministrovi kultury tuto vlastnost přiznala, ale ubíhající čas naznačuje, že tento ministrův hrubý omyl zůstane v platnosti.

Ještě zpátky k valné hromadě. Bulletin SKIP přináší všechny důležité dokumenty, abyste je měli pohromadě, nechte si je na očích. Připravovaly se dlouho a měly by vydržet další tři roky. Hezké léto a příjemnou dovolenou.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP