BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DOŠLO DO REDAKCE

Plž. Plzeňský literární život č. 12

Další číslo literárního časopisu plzeňského regionu opět přináší další poetické, beletristické ukázky z děl známých i nově začínajících spisovatelů. A tradičně obsahuje kulturně informační rubriky a přehledy akcí v regionu.

Varnsdorfská městská knihovna pokračuje ve vydávání sborníku Drápanda. Do redakce Bulletinu SKIP došlo i půvabné speciální číslo nazvané "…a ráno zase do školy" - roztomile sestavený sborník prací z dětské literární soutěže "Drápanda 2003". Dětská literární tvorba je zde zastoupena nejlepšími příspěvky literárně talentovaných dětí regionu. Grafickou úpravu navrhl Milan Hrabal, na přípravě publikace spolupracovali: Josef Fiala a Olga Domorázková. Vydala Městská knihovna Varnsdorf v roce 2003 za přispění Komunitní nadace Ústí nad Labem a Města Varnsdorf v nákladu 500 výtisků.

Neklidné časy

Další básnický sborník lužickosrbských básníků a spisovatelů, který vyšel u příležitosti Svátku lužickosrbské poezie (Varnsdorf 14. června 2003). Básnický sborník z poetické slavnosti byl zasvěcen klasiku lužickosrbské literatury Mato Kosykovi a nejvýznamnějšímu překladateli lužickosrbské literatury do češtiny, nedávno zemřelému básníkovi Josefu Suchému. Básně do sbírky vybral, sestavil, úvod a medailónky napsal, grafickou úpravu a obálku navrhl Milan Hrabal.

Vydala Městská knihovna Varnsdorf v roce 2003 za podpory Ústeckého kraje, Města Varnsdorf a Obce spisovatelů Praha v nákladu 700 výtisků.

Redakce děkuje za zaslané ukázky.Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP