BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Knihy jako výtvarné dílo

Slovenského výtvarníka Mateje Kréna Vám nemusím představovat. Vybavte si IDIOM - sloupec knih ve vestibulu Městské knihovny v Praze - ano, to je dílo Mateje Kréna. Pro sérii výstav v Praze, Brně, Bratislavě a také v Duisburgu připravuje M. Krén nové výtvarné (?), sochařské (?), monumentální (?) dílo Pasáž, o kterém říká:

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skriatku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a späť.

Projekt sám je metaforickou symtézou viacerých formálně-významových prvkov: vchod, chodník, "nekonečné stěny" z kníh, zrkadlá, svetlo, východ a dokonce i samotná fyzická prítomnosť divákov. Diváci sa tu menia z iba "pasívnych" pozorovateľov na aktérov spoluvytvárajúcich symbolickú a významovú rovinu diela. Ich fyzická prítomnosť je premenená na obraz - "obraz chodcov" kráčajúcich "nekonečným" pristorom. Tieto metaforické premeny na chvíľu rozkryjú možnosť vhliadnuť do tohto, inak skrytého, neuchopiteľného, ale neustále všadeprítomného, "svetodiania".

Pasáž sa, napriek svojej v podstate diskrétnej prítomnosti, stáva prekážkou a súčasně aj jedinou možnosťou pohybu v pristore galérie - sveta a reflektuje tak aj inú stránku tohto "diania" - absencie iných alternatív...

Matej Krén

Bulletin SKIP je první, který může představit počítačovou simulaci tohoto připravovaného díla. Aby mohlo vzniknout, potřebuje Matej Krén tisíce vyřazených knih. Protože minulá akce pro EXPO Hannover nedopadla příliš slavně, bude zajišťovat svoz knih p. Krén sám a dal k tomu k dispozici svoje telefonické číslo a e-mailovou adresu: 603 55 39 18, matej@mtm.cz. Pomoc každé knihovny je vítána, ozvěte se mu.

LaKu


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP