BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

KNIŽNÍ VELETRHY A TRHY - 2. část

Nyní se konečně posuneme na naší cestě až domů, k podobným akcím v ČR. V České republice si na knižní trhy rozhodně stěžovat nemůžeme. Zdravá česká povaha totiž velí: když má soused kočku, budu ji mít také. A tak dostat se na všechny knižní veletrhy, trhy a minitrhy v Čechách a na Moravě dá v současné době pěknou fušku, protože s knižními trhy je to u nás jak s kočkami.

Pojďme na chvíli na ten pražský, největší: Svět knihy, o kterém jsme se už v souvislosti s bratislavským zmínili. Po téměř desítce ročníků tohoto středoevropského veletrhu lze říci, že je jedním z nejvíce komerčních knižních trhů v Evropě. Čeští nakladatelé se začali soustředit na konkrétní prodej své knižní produkce a lákají návštěvníky ke koupi především tzv. veletržními slevami, jež jsou dalším taktickým tahem ve škále snah, jak se na podobných trzích zviditelnit. Zahraniční vystavovatelé se těší vždy velké pozornosti návštěvníků a věnují se především prezentaci svých současných nejlepších spisovatelů a jejich děl. Zahraniční sekce Světa knihy nikdy nezapomíná na exotické nebo originální prezentace vystavovatelů z nám nejvzdálenějších končin světa (Jižní Amerika, Afrika, Izrael apod.). Na doprovodné akce není na pražském veletrhu nikdy nouze, a tak se na něm rozhodně nemůžete nudit, neboť, pokud chcete stihnout celý program, jdete z jedné akce do druhé.

Opět uvádíme adresy pro hlubší zájem: http://www.svetknihy.cz/ nebo http://www.svetknihy.cz/sk2004/intro_cz.html

Velmi renomovaným regionálním trhem se stal knižní trh v Havlíčkově Brodě. Jeho již 13. ročník přilákal neuvěřitelné množství nakladatelů, distributorů, knihkupců ale i profesionálních knihovníků (přes 170 vystavovatelů). Lze směle tvrdit, že už delší dobu není trhem regionálním, neboť jeho popularita je tak vysoká, že láká vystavovatele z celé ČR. Je klasickým komerčním knižním trhem, který pořádá mnoho zajímavých knižních, kulturních a nekomerčních doprovodných akcí (vrcholem je soutěž o nejkrásnější knihu, více než zajímavé jsou tématické výstavy knih a obrazů a denní a večerní literární akce po celém Havlíčkově Brodě). Důležitý odkaz na internet: http://www.hejkal.cz

Počínající slávu knižního veletrhu Libri - knižní Olomouc (letos již 18. ročník) ze začátku devadesátých let ještě všichni dobře pamatujeme. Dříve se pořádal dvakrát do roka, v současné době je klasickým jarním knižním trhem. V novém tisíciletí hledá novou tvář a stabilitu. Díky své dlouholeté tradici má pevné místo v mozaice českých knižních trhů. Pro zájemce znovu odkaz na internet: http://www.flora-ol.cz/

Velkým pokusem moravského regionu se v tomto roce stal první (pracovně nazvaný národní) knižní veletrh v Brně. Výsledky z tohoto trhu ještě nejsou vyhodnoceny. SDRUK zde měl svůj vlastní stánek, prezentovala se i MZK. Návštěvnost trhu podle "očitých svědků" nebyla příliš vysoká. Zdá se, že Morava hledá své dříve velmi dobré pozice v tradici knižních trhů v ČR. Přejme si, aby se jí to podařilo. Moravských spisovatelů a nakladatelů je totiž jako moravských vinic.

Nedávno se nám do redakce dostala pozvánka na jeden knižní minitrh ve Varnsdorfu. Ale to už opravdu zavání od autora těchto řádků posedlostí. Poradíme Vám. Chcete-li se o tomto knižním trhu dozvědět něco více, kontaktujte svou kolegyni mgr. Olgu Domorázkovou. Možná se budete divit, ale akce asi byla velmi úspěšná. Takže: http://www.mkvdf.cz/cz/index.htm

Zeptáte-li se dnes profesionálního pracovníka propagačního oddělení v českém nakladatelství nebo v knihovně, na který knižní trh nebo knihovnickou akci se chystá, určitě poněkud zoufale zakroutí hlavou a pravděpodobně Vám odpoví: jestli máte dost času a chcete, aby mě rozbolela hlava, můžeme si o tom popovídat… pokračování příště ...

Ivo Mirošovský


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP