BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY

Komise SKIP pro zahraniční styky na začátku roku připravovala s tradičními partnery - Francouzským institutem a Goethe-Institutem - program spolupráce na rok 2004.

Z plánovaných akcí uveďme na prvním místě přípravu zájezdu do nových knihoven v Drážďanech. Saská zemská knihovna - Státní a univerzitní knihovna je označována za nejmodernější knihovnu v Německu. Knihovna pro mládež se zvláštním názvem Medien@age je výrazem snahy oslovit mládež a další mladé lidi (osoby od 13 do 25 let) s využitím rozšířené nabídky elektronických médií. O přípravě zájezdu se v těchto týdnech hovoří na jednáních regionálních organizací.

SKIP ve spolupráci s Francouzským institutem připravuje na červen návštěvu skupiny francouzských knihovníků v českých knihovnách, odloženou z minulého roku.

Kolegyně J. Pospíšilová, která byla v loňském roce zvolena do stálého výboru sekce IFLA dodávání dokumentů a meziknihovních výpůjčních služeb, se v únoru zúčastnila zasedání výboru v Madridu.

Zdeněk Matušík

Na 2. kongres německých knihovníků a informačních pracovníků Bibliothek Information International, který se koná v Lipsku od 23. do 26. března 2004, delegovalo předsednictvo VV SKIP Dr. Ladislava Kurku a Dr. Zdenka Matušíka. Kongres s bohatým programem se koná pod heslem Information Macht Bildung, místem konání je lipské výstaviště, kde bude současně probíhat tradiční jarní lipský knižní veletrh.

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP jako každoročně výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to

  1. do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB),
  2. do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Spolkem knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Nejméně roční členství ve SKIP, zaměstnání v knihovně příslušného typu, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají uchazeči, kteří se nezúčastnili v předchozích letech studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.

Termíny: Žádosti je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2004. Je žádoucí v přihlášce specifikovat problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit. Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky písemně sekretariátu VV SKIP nejpozději do 14. května 2004.

Žádosti, jež nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

V Praze dne 12. února 2004.

Komise SKIP pro zahraniční styky


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP