BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V REGIONECH

Nad webovými stránkami regionů SKIP

Když se na mne obrátil šéfredaktor Bulletinu SKIP, abych zhodnotil stránky regionálních výborů, dlouho jsem váhal. Každoročně sice hodnotím pro časopis Čtenář stránky českých knihoven, ale těžko bych mohl mnohá kritéria aplikovat na stránky regionů SKIP. Předpokládal jsem, že stránky budou pouze v češtině a že online služby na nich nabízeny nebudou (i když mne napadá, že některá z těchto moderních služeb, jako je možnost napsat regionálnímu výboru či objednat si službu Infomail s údaji o chystaných akcích, by taky nebyla k zahození). Nečekal jsem ani, že se z nich něco dozvím o svazové historii a že na nich budou odkazy na jiné zajímavé stránky. Tušil jsem, že snad jen kritéria zvaná obsahová úroveň stránek a jejich aktuálnost by se dala převzít z tabulek otiskovaných vždy v únorovém čísle Čtenáře. Přesto jsem si v neděli 8. února 2004 stáhnul na svůj notebook obsahy stránek regionů a dal se do jejich analýzy.

Pro usnadnění práce jsem se nejprve podíval na celostátní stránky SKIP, kde jsem si nejprve v podnabídce Historie a poslání přečetl ve všech čtyřech jazycích, že je 10 regionů, a z textu výroční zprávy si vypsal jejich názvy. Poněkud mne posléze překvapilo, když v nabídce nazvané Regiony jsem našel odkazy na stránky 11 regionů. Navíc tu je totiž odkaz na region Karlovy Vary. Až z textu stránek 6. regionu jsem se dozvěděl, že nově vznikl a dostal číslo 11.

V nabídce Regiony nakonec fungovalo stejně jen 10 stránek, protože stránky 5. regionu se vystavují na webu chomutovského Střediska knihovnických a kulturních služeb, které má od prosince 2003 nové stránky, a vstup na stránky 5. regionu je nově hned z hlavních stránek SKKS. Není to jediný region, který nevyužívá server Národní knihovny ČR. 8. region má stránky na webu Knihovny města Hradce Králové, 9. region na webu Knihovny J. Mahena a 10. region na webu Vědecké knihovny v Olomouci. 6. region využívá freewebový server.

Stav stránek regionů k 8. únoru 2004 uvádí následující tabulka a jejich kvalitu vyjadřuje počet bodů v posledním sloupci. Ten zohledňuje nejen přítomnost textů plánů, zpráv a zápisů, seznamů kolektivních a individuálních členů, ale i počtu akcí, o nichž se na stránkách regionů v loňském roce psalo. Bezesporu nejlepší stránky má 10. region. Umístil na nich dokonce nabídku nazvanou Historie a instrukci, jak se přihlásit do elektronické konference. Z online služeb na nich najdeme přihlášku k členství v regionální organizaci. S možností stáhnout si z webu formulář přišli ovšem i Západočeši a posloužil jim k zjištění zájmu o setkání knihovníků v Domažlicích.

V souhrnu však lze říci, že úroveň většiny stránek je velmi nízká. Snad se zlepší do doby, než je opět začnu hodnotit.

Aleš Brožek

Tabulka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP