BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Rozpočet hospodaření VV SKIP na rok 2004

Předpokládané příjmy rozpočet 2004    
       
  Příjem z prodeje publikací 10 000 Kč  
  Předplatné Bulletinu 4 800 Kč  
  Příjem z inzerce 36 000 Kč  
  Příjem z akcí   rovné výdajům
  Dotace MK   rovné výdajům
  Granty   rovné výdajům
  Příjmy valná hromada 200 000 Kč  
  Členské příspěvky 230 000 Kč  
  Úrok 2 000 Kč  
  Příjmy celkem 482 800 Kč  
       
Předpokládané výdaje      
       
  Materiál 2 000 Kč  
  Provozní režie 3 000 Kč  
  Poplatky bance 8 000 Kč  
  Poštovné 10 000 Kč  
  Tisk Bulletin 60 000 Kč  
  Překlady 2 000 Kč  
  Cestovné zahraniční 20 000 Kč  
  Cestovné tuzemské 5 000 Kč  
  Diety zahraničních hostů 4 700 Kč  
  Dohody o provedení práce 14 000 Kč  
  Daň z dohod 2 100 Kč  
  IFLA 20 000 Kč  
  Příspěvky jiným organizacím 8 000 Kč  
  Příspěvek ASOCIACE 35 000 Kč  
  Dary a občerstvení 4 000 Kč  
  Knihovnická cena 15 000 Kč  
  Výdaje z dotace   rovné příjmům
  Výdaje granty   rovné příjmům
  Výdaje z akcí   rovné příjmům
  Náklady valné hromady 200 000 Kč  
  Navýšení dotace MK 70 000 Kč  
  Výdaje celkem 482 800 Kč  

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP