BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Zpráva o hospodaření VV SKIP za rok 2003

Pokladna počáteční stav 12 654,90 Kč Pokladna konečný stav 28 953,30 Kč
Počát. stav běžný účet ČSS 730 899,95 Kč Koneč. stav b. účet ČSS 348 833,29 Kč
Počáteční stav účet grant 0,00 Kč Konečný stav účet grant 0,00 Kč
Průběžná položka 1 830,00 Kč Průběžná položka 3 561,00 Kč
 
Celkem počáteční stav 745 384,85 Kč Celkem konečný stav 381 347,59 Kč
 
Příjmy   Výdaje  
 
Daněné příjmy   Výdaje odečitatelné  
prodej publikací 7 510,00 Kč materiál 407,20 Kč
prodej Bulletinu 4 260,00 Kč dohoda 11 474,00 Kč
inzerce 20 700,00 Kč daň 2 026,00 Kč
pořádání akcí SKIP 47 720,00 Kč poplatky bance 136,00 Kč
    stravování akce 12 532,80 Kč
    vratka 160,00 Kč
 
Daněné příjmy celkem 80 190,00 Kč Odečitat. výdaje celkem 26 736,00 Kč
 
Nedaněné příjmy   Výdaje neodečitatelné  
příspěvek na zvukové nosiče 10 842,00 Kč výdaje VV SKIP  
    cestovné 5 145,00 Kč
úrok ČSS 2 786,45 Kč zahraniční cestovné 22 072,00 Kč
    materiál 224,10 Kč
    poplatky bance 4 297,82 Kč
 
příspěvky z regionů 177 794,00 Kč příspěvky ostatním org. 43 100,00 Kč
    dary 1 770,00 Kč
dotace MK 392 000,00 Kč občerstvení 1 578,30 Kč
    provozní režie 2 071,10 Kč
dotace MZV 45 000,00 Kč dohody 501,00 Kč
    poštovné 2 856,00 Kč
grant 70 000,00 Kč daň 89,00 Kč
 
    výdaje dotace  
dary pro Frankofonní klub 20 000,00 Kč navýšení dotace 111 298,35 Kč
dar Nadace knihoven 5 000,00 Kč náklady dotace 335 000,00 Kč
    náklady dotace MZV - IFLA 45 000,00 Kč
vratka nedaněné příjmy 54 155,50 Kč náklady grant 30 277 568,12 Kč
    náklady grant 31 219 000,00 Kč
    vratka grant 13 511,92 Kč
    vratky dotace MK 57 000,00 Kč
    vratka nedaněné 52 986,50 Kč
Nedaněné příjmy celkem 777 577,95 Kč Výdaje neodečitatelné 1 195 069,21 Kč
 
Příjmy celkem 857 767,95 Kč Výdaje celkem 1 221 805,21 Kč
 
Hospodářský výsledek za rok 2003   -364 037,26 Kč  
 

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP