BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

www.mojekniha.cz

1. 3. 2004 vyhlašuje SKIP při zahájení BMI dlouhodobou anketu zaměřenou na všechny skupiny obyvatel. Zdánlivě jde jen o pouhé zjištění tří jednoduchých údajů: nejoblíbenější knihy a jména a příjmení jejího autora. Jedná se však především o podporu a popularizaci četby, která sice zůstává důležitou aktivitou ve volném čase českých občanů, nicméně podíl četby ve volném čase se stále v posledních letech snižuje.

Proč lidé čtou? Aby

 • příjemně strávili svůj volný čas,
 • povzbudili svou představivost,
 • získali informace a poznání,
 • uvolnili svůj stres,
 • unikli před nepřízní osudu.

Akce Moje kniha chce četbu mezi všemi čtenářskými vrstvami co nejvíce podpořit a klade si za cíl:

 • zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky
 • zvýraznit význam četby pro vzdělání a každodenní život o zvýšit potěšení z četby, rozšířit čtenářský výběr literatury
 • získat nové čtenáře a podporovat diskusi o četbě
 • zvýšit zájem o služby knihoven
 • informovat o místech veřejného přístupu k internetu v knihovnách
 • propagovat využití internetu při zjišťování názorů obyvatel

K anketě budou sloužit anketní lístky a webová stránka www.mojekniha.cz.

Anketa je v prvé řadě zpřístupněna na samostatné webové strance www.mojekniha.cz. Provoz webové stránky a databáze údajů zajišťuje Národní knihovna ČR a Státní technická knihovna v Praze. Odkaz na webový formulář bude umístěn na webových stránkách spolupracujících knihoven, institucí i elektronických médií.

Další alternativní formou šíření ankety mohou být anketní lístky, které budou k dispozici v knihovnách a dalších spolupracujících institucích. V individuálních případech mohou nabídnou knihovny nabídnout i registraci odpovědí přes telefon. Údaje zjištěné na papírových formulářích, telefonicky či jiným způsobem příslušná knihovna vloží přes webový formulář do centrální databáze.

Předpokládá se, že knihovny svým návštěvníkům nabídnou vyplnění ankety pomocí webového dotazníku nebo jiným způsobem a že současně osloví další instituce v místě svého působení a požádají je o spolupráci při šíření ankety.

Na webové stránce ankety www.mojekniha.cz budou postupně zveřejňovány také další informace související s propagací četby, činností knihoven a jiných subjektů i další návazné aktivity.

V plánech SKIP se uvažuje s postupným zapojením dalších partnerů, aby anketa výrazně přerostla hranice knihoven, například:

 • Sdružení Březen - měsíc internetu o Česká televize, Český rozhlas a další obdobná média na celostátní i regionální úrovni
 • Deníky a časopisy v tištěné i elektronické formě
 • Internetové portály
 • Školy a další vzdělávací instituce, muzea, galerie, archivy
 • Svaz českých knihkupců a vydavatelů
 • Obec spisovatelů o PEN klub
 • Partneři na krajské a regionální úrovni
 • Firmy, které se svými aktivitami a produkty obracejí na různé skupiny obyvatel

O úspěchu akce však rozhodnou KNIHOVNY, hlavně veřejné knihovny, ale i specializované knihovny, a bude přivítána i účast dalších institucí (např. škol).

Zúčastněné knihovny zejména:

 1. Budou propagovat akci MOJE KNIHA mezi návštěvníky a uživateli knihovny a také mezi obyvateli obce nebo zaměstnanci instituce, ve které knihovna působí.
 2. Umístí logo akce MOJE KNIHA a odkaz na anketu na webové stránky knihovny.
 3. Umístí informace o akci MOJE KNIHA u výpůjčních pultů a na studijních místech
 4. Poskytnou svým návštěvníkům informace o průběhu a výsledcích ankety.
 5. Nabídnou návštěvníkům a uživatelům knihovny možnost vyplnit anketní lístek prostřednictvím veřejné internetové stanice. Umožní pro tento účel vždy bezplatný přístup k internetu.
 6. Pomohou návštěvníkům a uživatelům knihovny s vyplněním ankety na webové stránce.
 7. Nabídnou návštěvníkům a uživatelům knihovny možnost vyplnit a odevzdat anketní lístek v papírové podobě v prostorách knihovny. Takto shromážděné anketní lístky vloží potom knihovna do centrální databáze přes webový dotazník.
 8. Nabídnou další alternativní možnosti vyplnění ankety, například po telefonu, e-mailem apod.
 9. Získají pro podporu akce MOJE KNIHA co nejvíce pracovníků knihovny a vyzvou je, aby získali odpovědi na anketu od členů své rodiny, přátel apod.
 10. Získají pro podporu akce MOJE KNIHA vedení obce či instituce, ve které knihovna působí. Navážou spolupráci s dalšími institucemi jako jsou školy, nemocnice, domovy důchodců, muzea, galerie, archivy, firmy, neziskové organizace apod.
 11. Získají osobní podporu místních představitelů z oblasti veřejné správy, populárních osobností, sportovců, politiků, spisovatelů, knihkupců a vydavatelů. Vyzvou je k vyslovení názoru na oblíbenou knihu a budou usilovat o publikování odpovědí v místním tisku.
 12. Získají podporu a prostor pro propagaci akce v místních a regionálních médiích.

SKIP doporučuje, aby zúčastněné knihovny a další instituce připravovaly různé aktivity na podporu četby, např.

 1. Besedy o literatuře a s autory, veřejné čtení
 2. Výstavky na téma nejoblíbenějších knih
 3. Samostatnou webovou stránku knihovny na podporu četby a čtenářství
 4. Specializované ankety, kvizy, soutěže
 5. Speciální soupisy s vazbou na knihy, které se umístily v anketě
 6. Zvláštní regály se soubory nejoblíbenějších knih
 7. Výpůjčky nejoblíbenějších knih a další návazné služby
 8. Nabídku zvukových knih pro zrakově postižené
 9. Nabídkové seznamy z nejoblíbenějších knih pro různé skupiny uživatelů, například co číst o dovolené, o prázdninách apod.
 10. Tipování vítěze akce MOJE KNIHA
 11. Seznam nejoblíbenějších knih s rubrikami "Četl jsem", "Chtěl bych číst"
 12. Návštěvní knihu akce MOJE KNIHA, kam budou moci návštěvníci zaznamenat své názory: proč právě tato kniha jejich oblíbenou, jak se dostali ke své nejoblíbenější knize, kdy objevili svou nejoblíbenější knihu, kdo je upozornil na jejich oblíbenou knihu? apod.
 13. Natáčení rozhovorů s lidmi o jejich výběru a hlasování
 14. Umístění spořiče obrazovky na počítače v knihovně s logem MOJE KNIHA a další.

Akce vyhlášená 1. 3. 2004 k zahájení BMI vyvrcholí vyhlášením výsledků v Týdnu knihoven a bude mít několik etap, v jejichž průběhu proběhne:

 • 7.4. oznámení výsledků 1. etapy - seznam 200 nejoblíbenějších knih
 • začátek června - oznámení výsledků 2. etapy - seznam 100 nejoblíbenějších knih o začátek září - seznam 50 nejoblíbenějších knih
 • 4.-10.10. vyhlášení nejoblíbenější knihy a vyhodnocení ankety

SKIP vyzývá zejména všechny své členy, individuální i institucionální, aby akci Moje kniha vynalézavými prostředky podpořili.

Redakční úprava LaKuObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP