BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS (V NOVÉM)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÁCHOD - I. ETAPA REKONSTRUKCE

Městská knihovna v Náchodě prochází náročnou rekonstrukcí svého sídla v památkově chráněné budově, postavené v letech 1929-1931 pro továrníka Cyrila Bartoně. Původní architektura domu je dílem Otakara Novotného, který spolupracoval na umělecké výzdobě domu s Františkem Kyselou, Karlem Dvořákem a Otakarem Španielem. Od poloviny 50. let 20. století byly prostory ve 2. a postupně i v 1. poschodí využívány městskou knihovnou. Díky tomu nedošlo k závažnému poškození stavby a interiéru. V přízemí byla od postavení budovy do roku 2000 prodejna obuvi.

Důvodem probíhajících stavebních úprav byly nedostačující prostory pro knihovnu, dále nutnost oprav technických rozvodů i původních zachovaných prvků. Tomuto kroku předcházelo zpracování nové koncepce knihovny, spojené se snahou o získání celého domu. Po tříletém úsilí knihovny byl tento záměr zastupitelstvem města schválen. Zde je nutné připomenout rozhodující gesto dědiců původního majitele, kteří vzali zpět žádost o restituci s přáním, aby dům dále sloužil potřebám knihovny. Do majetku města byla budova převedena bezúplatně.

V září roku 2002 byla zahájena I. etapa rekonstrukce, spočívající ve stavebních úpravách suterénu, přízemí a vestavbě nového výtahu tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do všech podlaží knihovny a přitom nedošlo ke znehodnocení významných architektonických prvků uvnitř budovy. Vše za plného provozu knihovny, která byla uzavřena pouze 3 týdny před otevřením nových prostor, kdy bylo realizováno velmi náročné přestěhování knihovního fondu. Nové prostory slavnostně otevřel starosta města ing. Oldřich Čtvrtečka 17. 10. 2003 za účasti médií a knihovnické veřejnosti v čele s ředitelem Národní knihovny v Praze PhDr. Vojtěchem Balíkem. Výsledkem I. etapy je nové oddělení pro dospělé v přízemí a mezipatře s internetovými pracovišti, informačními službami a prostorem pro komorní výstavy a kulturní akce. Suterén obsahuje technické zázemí a depozitář knihovního fondu s posuvnými regály. Stavební náklady na I. etapu činily 10 mil. Kč a náklady na mobiliář 2,3 mil. Kč, vše bylo hrazeno z rozpočtu města Náchoda. V listopadu 2003 bylo z budovy vystěhováno oddělení pro děti do městské pobočky Plhov a zahájena II. etapa rekonstrukce, spočívající ve stavebních úpravách 1. poschodí, kde vznikne nové oddělení pro děti s předpokládaným dokončením včetně mobiliáře v srpnu 2004. Vše opět za provozu knihovny v přízemí a v 2. poschodí. Věříme, že v podzimním čísle Bulletinu SKIP budeme informovat o zdárném dokončení tohoto díla.

Mgr. Marie Sobotková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP