BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS (V NOVÉM)

Krátká zpráva o knihovně v Čerčanech

Obecní knihovna v Čerčanech na Benešovsku prošla před více než dvěma lety rekonstrukcí. Dětské oddělení bylo přizpůsobeno potřebám dětí - byly zakoupeny aplikace na stěnu, nový zátěžový koberec, dvě velké matrace, protože číst se dá docela dobře i vleže. Okno se přeměnilo za pomoci obrázků na sklo v jedno obrovské akvárium, přibyly nové pastelky a spousta papírů, dřevěné kostky, autíčka a plyšová zvířátka.

Velikou, přímo převratnou změnou však bylo také zakoupení dvou počítačů a zavedení Internetu pro veřejnost. Peníze knihovna získala z grantu VISK, vyhlašovaného každoročně ministerstvem kultury. Zároveň bylo při knihovně zřízeno informační centrum, které se připojilo ke sdružení informačních center v Posázaví. Od roku 2003 má čerčanské informační centrum svoji vlastní pracovnici.

Již slavnostní otevření po rekonstrukci vypovídalo o zájmu veřejnosti, a zejména dětí, o změny v knihovně. Nyní děti chodí do knihovny každý otevírací den, čtou si časopisy, kreslí, hrají hry. Nejčastěji si však na počítači pouštějí některý ze zábavných naučných CD-ROMů, které jsou postupně dokupovány. Mohou se tak dozvědět spoustu zajímavostí například o lidském těle, zeměpise i dějinách, vyzkoušet své znalosti, logické uvažování, tvůrčí schopnosti, postřeh a soustředění.

Internet je využíván spíše dospělými návštěvníky, nicméně i děti zde občas vyhledávají informace potřebné do školy.

V roce 2003 bylo v knihovně zaregistrováno 362 čtenářů, z tohoto počtu 100 dětí. Celkem do knihovny přišlo v uplynulém roce 3624 návštěvníků. Knihovna pořádala 39 akcí - besedy, přednášky, čtení známých osobností dětem, noční čtení, výstavy…

Na podzim loňského roku získala knihovna další místnost, kde se budou konat výstavy, přednášky, koncerty, jazykové kurzy. Pokud získáme dostatek financí, chtěli bychom propojit tuto místnost s knihovnou dveřmi, zakoupit nový koberec a židle.

Helena Ratajová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP