BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Úvodník

Začíná se už 13. ročník našeho Bulletinu SKIP. Chtěl bych, aby to byl zpravodaj jak pro nás - členy SKIP, tak pro nás - knihovníky. Aby plnil oba úkoly, dostal se Bulletin SKIP v roce 2003 každým číslem už přes 30 stran. Navíc musí obstát v přátelské konkurenci 18ti dalších, byť většinou regionálních knihovnických periodik, což není právě lehký úkol. V jednom ovšem měl bulletin usnadněnou úlohu: v nápadité a pestré činnosti SKIP, kterou se snažil zrcadlit. Při pohledu na letošní plány svazu v popředí s valnou hromadou tomu bude jistě nejinak.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP