BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Došlo do redakce

PLŽ. PLZEŇSKÝ LITERÁRNÍ ŽIVOT Č. 10

Úvodník připravil tradičně Šéfredaktor Vladimír Novotný, obsahuje Portrét Plže věnovaný mladičké gymnazistce Mileně Hasalové a jejím ukázkám z veršů "Nirvána nezvána neznámá", Jubileum Plže od Viktora Viktory "Osmdesátiny Miloslava Bělohlávka" a od Miloslava Bělohlávka "Vzpomínku na Bohumila Polana". Próza od Jindřicha Konečného nazvaná "Nápadíky" je přinejmenším roztomilá. Vetřelcem Plže se tentokrát stala Denisa Salátková. Její erotická povídka nazvaná "Sexualita pouliční lampy" je malým šperkem tohoto čísla. Od Iva Fencla se za informačními Listy Ason-klubu dozvíme něco o Jaroslavu Foglarovi. V kapitolce "Rašení" se setkáme s autorem povídek "Tři povídky o smrti" Janem Kochmanem. V rubrice "Pilsensia antiqua" stojí za to si přečíst příspěvky významných glosátorů událostí společenských, politických i literárních, jakými dozajista jsou opět Viktor Viktora a Vladimír Novotný. Toto číslo jako obvykle obsahuje "krásně" informační bulletin Ason - klubu "Listy" číslo 10.

ADRESÁŘ KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH INSTITUCÍ ČR. 1. a 2. díl

1. díl, Přehled vybraných typů knihoven (řazený podle sídla) , Názvový rejstřík
2. díl, Úplný přehled knihoven a informačních institucí (řazený podle sigel)

Adresář obsahuje informace o 2.994 knihovnách a informačních institucích na území České republiky, z nichž 1.912 vyvíjelo během let 2000-2002 aktivní činnost. Aktualizované vydání navazuje na vydání z roku 2000, i když v poněkud pozměněné formě. První díl je složen ze dvou částí: z přehledu vybraných typů knihoven a z názvového rejstříku, který odkazuje na záznamy v druhém díle. Druhý díl je orientován na oblast celostátních souborných katalogů a meziknihovních služeb. Obsahuje kromě úplného přehledu všech sigel, které byly k identifikaci přiděleny, též základní údaje o knihovnách, jež byly aktualizovány během posledních tří let.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha, říjen 2003 v nákladu 600 výtisků.

BÜCHEREIPERSPEKTIVEN 3/03

Poslední číslo tohoto odborného spolkového časopisu je z poloviny věnováno problematice knihovny jako informačního centra. Z řady článků jen pár zajímavostí. Franz Pascher uvádí ve svém článku zajímavé statistické údaje z veřejných knihoven: v roce 1998 bylo automatizováno 53 %, v roce 2002 už 69,4 %, přístup k internetu mělo 14,5 % a 54,3 %, webovou stránku má 6,6 % a 31,8 %. A vrcholně zajímavý údaj: oficiální statistika byla doplněna o údaj, kolik hodin strávili návštěvníci knihoven u internetu: v roce 2002 to bylo 143 917 hodin! Tato čísla poněkud z jiné strany objasňují informace o nabídce sekretariátu BVÖ (pracuje zde 10 placených zaměstnanců!): zdarma zpracuje webovou stránku knihovny, zdarma zřídí e-mailovou adresu a připravil kurs internetu, který je volně (i pro nás) přístupný na adrese www.bvoc.at/ik. Rakouské veřejné knihovny mají také svou e-mailovou konferenci. Jedno jediné číslo i v dalších článcích dokumentuje pokrok, jakého dosáhlo rakouské veřejné knihovnictví.

OBČASNÍK KNIHOVNÍKOV BRATISLAVSKÉHO KRAJE 2/2003

Nejnovější číslo podává obsáhlou zprávu o činnosti bratislavské pobočky SSK v 1. pololetí 2003 včetně vyhodnocení Týdne slovenských knihoven, který se konal 24. -28. 3.; výčet akcí v tomto týdnu nedosahuje českých měřítek. Číslo se ale zabývá především soutěží pobočky o nejlepší esej na téma Jak si představuji knihovnu v novém tisíciletí a publikuje vítězné příspěvky - nápady zde obsažené ale nejsou nijak odvážné. Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP