BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Výroční konference parlamentních knihoven IFLA po devatenácté

Ve třetím čísle Bulletinu SKIP se pod titulkem IFLA po 69. objevila informace Jarmily Burgetové o letošní konferenci IFLA, která se konala ve dnech 1. - 9. srpna 2003 v Berlíně. Bylo by na místě doplnit tuto zprávu aspoň několika slovy o 19. výroční konferenci parlamentních knihovníků, která světovému kongresu IFLA předcházela a uskutečnila se 29. - 31. července 2003 v Praze.

Organizačně a hostitelsky se o setkání 75 parlamentních knihovníků a informačních specialistů ze 40 zemí světa postarala Parlamentní knihovna ČR a tíhu příprav včetně výběru témat a nakonec i moderování samotné konference na sebe vzal především ředitel knihovny Karel Sosna. Hlavním tématem konference byly parlamentní knihovnické, výzkumné a informační služby zaměřené na implementaci evropského práva do právních řádů našich zemí rok před vstupem do Evropské unie. Konference tak dostala název Parlamentní knihovny, výzkumné a informační služby ve střední Evropě.

Konkrétním příkladem práce parlamentních knihovníků a informačních pracovníků je začlenění evropského vícejazyčného tezauru Eurovoc do knihovních systémů užívaných parlamentními knihovnami, případně do dalších agend zpřístupňujících parlamentní dokumenty. Této oblasti se věnovali ve svých příspěvcích zástupci ze Slovenska a z České republiky. Zmínili se o slovenské verzi Eurovocu integrované do systému T-series, respektive o české verzi, s níž se pracuje již od roku 1993 a která je nyní zapojena do knihovního systému Advanced Rapid Library a využívá se také pro vyhledávání v databázi sněmovních tisků.

Další praktickou ukázkou byla prezentace Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny. Naši knihovníci využili možnosti seznámit své zahraniční kolegy s výsledky projektu, který je u nás již poměrně znám a který dostal letos cenu Český zavináč za mimořádný počin v rozvoji informační společnosti (http://www.psp.cz/cgi-bin/ eng/eknih/info.htm ).

Následující přednášky se zabývaly již širší problematikou výzkumných a informačních služeb pro potřeby zákonodárců v kontextu příprav na vstup do Evropské unie. O své zkušenosti a často i starosti se podělili zástupci všech čtyř parlamentů: českého, slovenského, maďarského a polského. Tečku za odborným programem (http://www.psp.cz/ kps/knih/ifla2003/program.htm) udělala ředitelka rakouské parlamentní knihovny Elisabeth Dietrich-Schulz. Ve svém příspěvku demonstrovala sepjetí Evropy na příkladu společného kulturního dědictví, konkrétně na životních osudech a díle tří umělců: malíře Albrechta Dürera, architekta Josipa Plečnika a skladatele Gustava Mahlera.

Konference však měla i svou slavnostní část. Při zahájení předali předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a senátor František Mezihorák, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, pamětní medaili představitelům Kongresové knihovny Spojených států Williamu H. Robinsonovi a knihovny Spolkového sněmu SRN Ernstu Kohlovi. Ocenění se jim dostalo za pomoc knihovnám zemí střední a východní Evropy v době po roce 1989. K poděkování se připojilo též Sdružení knihoven ČR a oběma zahraničním hostům udělilo medaili Z. V. Tobolky. Tobolkovu medaili převzal také dr. Karel Sosna. Nepochybně i za to, že úspěšná konference parlamentních knihovníků přispěla k propagaci Prahy a České republiky ve světě.

Jiří Mika Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP