BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

V regionech

SEVERNÍ ČECHY
Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem

K lepší spolupráci mezi jednotlivými knihovnami by mělo přispět setkání pracovnic dětských oddělení knihoven regionu, které se uskutečnilo ve středu 12. listopadu 2003 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Pořádalo ho regionální oddělení ve spolupráci se SKIP. Přítomné knihovnice měly možnost seznámit se s produkty firmy GeMiS. Její zástupkyně paní Zdeňka Skuhrová předvedla zajímavé počítačové programy, které jsou určeny k práci s dyslektickými, dysgrafickými a dyskalkulickými dětmi. Neméně zajímavá byla i výměna zkušeností a nápadů jednotlivých knihovnic. Osvědčila se nejen spolupráce mezi knihovnami, ale i s dalšími organizátory kulturních, sportovních a zájmových akcí. Všechny zaujalo vystoupení pracovnice Regionální knihovny v Teplicích. Informovala o činnosti "dětského klubu" a dalších aktivitách. Pestrá práce s dětmi a mládeží získává knihovně příznivce. Zajímavá byla také informace o návštěvě pražské "Čítárny U Čerta". V závěru porady se všechny přítomné shodly na tom, že se chtějí scházet dvakrát ročně - vždy v dubnu a listopadu - tak, aby bylo možné vyhodnotit akce k BMI a Týdnu knihoven. Příští setkání bude tedy probíhat jako dílna osvědčených nápadů a zkušeností. Součástí setkání bude také výměna materiálů a propozic soutěží a kvízů určených dětem. Zrušena pro nemoc pracovníka firmy CEIBA byla dlouhodobě plánovaná prezentace materiálů na ochranu a opravu poškozených knih, časopisů a dalších dokumentů dne 19. listopadu.

AK

STŘEDNÍ ČECHY

Již třetím rokem organizovala Husova knihovna v Říčanech zájezd na knihovnický happening pro všechny ze Středních Čech. Dvacet účastníků se vypravilo pro jistotu už ve čtvrtek, aby v klidu stihli program i prohlídku knihovny a města. Zúčastnili se knihovnice i knihovníci z Říčan, Příbrami, Slaného, Brandýsa nad Labem, Stříbrné Skalice a SVK Kladno. Mrzel nás malý zájem o tento výlet, který se účastníkům loňského happeningu tolik líbil. Autobus se platí, ať jede kolik chce lidí a je to velká škoda, že toho ostatní nevyužili.

Přespali jsme nedaleko Opavy v penziónu Klokočůvek a neodradil nás rozbitý autobus ani strohý vzhled pokojů. V pátek jsme se přesunuli přímo do knihovny v Opavě, prohlédli si knihovnu, která je opravdu nádherná. Na program happeningu se někteří oblékli do indiánských krojů a všichni fandili soutěžícím. Soutěž byla napínavá a dobře připravena. Večer jsme s bouřlivým potleskem přivítali Jarku Nohavicu a jeho písničky a dobře se pobavili u Bílého divadla. Pak už jen hups do postýlky a ráno hurá domů. Děkujeme všem opavským, kteří přípravě věnovali velikou pozornost. Happening se nám moc líbil.

Naďa Čížková

 Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP