BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

PhDr. Kamil Groh devadesátiletý

PhDr. Kamil Groh se narodil 10. ledna 1914 v Sušici na Šumavě jako syn lékaře, zemského zdravotního inspektora, v rodině, jež měla blízko k T. G. Masarykovi.

Studoval na klasickém Jiráskově gymnáziu v Praze, později na Filozofické fakultě UK. Pracoval v YMCA, v jejímž rámci založil skupinu a klub nazvaný "Masaryk". Na počátku německé okupace se přejmenovala na skupinu Mohykán, navenek rozvíjela pouze sportovní činnost, a tak - i přes četné odbojové aktivity - přežila válku. V ní působil Kamil Groh až do počátku padesátých let, kdy byla rozpuštěna. Své společenské a občanské postoje pak realizoval v odborech, v roce 1968 v průběhu Pražského jara byl zvolen 1. místopředsedou Odborového svazu umění, kultury a společenských organizací a nakonec tento svaz až do své degradace vedl.

Po uzavření vysokých škol přešel po krátkém působení na gymnáziu v Michli do Státní pedagogické knihovny v Praze. Koncem války byl dr. Groh vězněn za odbojovou činnost v nacistickém koncentračním táboře, po válce přešel do tehdejší Národní a univerzitní knihovny v Praze (NUK), kde pak po tři desetiletí zastával různé vedoucí funkce.

Šířka záběru jeho profesní činnosti se postupně dotkla všech oblastí knihovnictví. Začínal jako vedoucí tzv. záboru, tj. pracoviště, které z asi 13 milionů knih vytřídilo pro naše knihovny cca 2 miliony svazků hodnotné literatury. Začátkem padesátých let se stal vedoucím pracoviště věcné a později i jmenné katalogizace. Byl spoluautorem Prozatímních pravidel předmětového katalogu. Publikoval o problematice katalogizace několik studií a naspal učebnici předmětové katalogizace pro středoškolskou výuku knihovníků. V letech 1956 - 1957 v době tvůrčí dovolené tehdejšího ředitele vedl NUK. V roce 1953 založil metodický kabinet pro vědecké knihovny a po sloučení s metodickým kabinetem pro lidové knihovny budoval tento kabinet nejen jako praktické, ale i teoretické a pedagogické pracoviště. Spolupracoval s katedrou knihovnictví, přednášel ve vysokoškolských i středoškolských knihovnických doškolovacích kursech, působil v Ústřední knihovnické radě, zabýval se otázkami řízení knihoven, podílel se na zpracovávání typových katalogů pro lidové knihovny, publikoval doma i v zahraničí studie o vědeckometodické práci a o teoretických otázkách knihovnictví.

Dr. Groh byl neúnavným "navazovatelem kontaktů" se zahraničním knihovnictvím a zahraničními knihovníky. Nejen z východu, jak to v té době bylo zvykem, ale i z vyspělých západních zemí, jako jsou Finsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Holandsko, Velká Británie apod. Publikoval v zahraničí a doma o zahraničí, byl např. členem redakční rady mezinárodně zpracovávané příručky o výstavbě a zařizování knihoven.

Za podporu Pražského jara byl zbaven funkce vedoucího metodického kabinetu a přesunut do útvaru, který se zabýval "neideologickými" otázkami materiální a technické základny knihoven. Po deset let (až do svého odchodu do důchodu) se tam s mimořádnou houževnatostí a pracovitostí věnoval vybudování zcela nového pracoviště Technického ústředí knihoven.

Dr. Kamil Groh byl členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech jeho první existence (1968-1970) a po obnovení SKIP v roce 1990 se znovu už jako senior přihlásil do jeho řad. Je členem Svazu bojovníků za svobodu a Společnosti TGM, zasadil se o rehabilitaci a rekonstrukci komunisty rozparcelované Masarykovy knihovny.

Jarmila BurgetováObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP