BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V novém

Roubenka ve Staré Pace

Budova školní ze dřeva roubená, se šindelovou střechou a pěknou prolamovanou lomenicí v čele, po dnešní den mnoho se nezměnila. Rohy její směřují ku stranám světovým. Třída měla 5 oken, slunce sem svítilo skoro celý den. Uprostřed školy k severovýchodu hlavní vchod, dvéře ze dvou polovin: od země do polovice výšky dveří jedna půle, která zůstávala zavřená, aby do síně nemohla drůbež. Hoření půlka obyčejně byla otevřená. Natřeny byly bíle, nátěrem prorážely obrysy nákresů nějakých krajinek. V síni vpravo ode dveří byly dřevěné bedněné schody na půdu a hned za bedněním dveře do komůrky. Komora určena byla pro potraviny, šatstvo apod., nemýlím-li se, byl v ní také mělký sklípek pro brambory. Další dveře vpravo vedly do bytu učitelova. Byla to kuchyně, přijímací síň, obytný pokoj, jídelna, ložnice, hostinský pokoj, kuřácký atd., vše v jednom pohromadě, v celkové výměře 16 m2. V síni po levé straně od vchodu byly dveře do třídy, hned pak vedle široký komín, jak bývaly, aby kominík volně jím mohl prolézati. Dole se široce zaklenutým "podkomíním", z něhož se mohlo přikládati vidlicí na násadě upevněné dříví do pece v učebně. V zadní stěně budovy byly dveře vedoucí ven do zahrady. Po přední straně školy chodilo se po záhrobní, vedle níž bylo hnojiště do chléva, který přistaven byl na severozápadní straně školy. K chlévu přistavěna byla směrem k silnici kůlna se střechou, kde byly také záchody a to skoro u samých oken učitelova bytu. Vkročilo-li se do třídy, padl nejprve do oka veliký zarámovaný obraz Ježíše Krista. Ode dveří k obrazu byla ulička mezi dvěma řadami laviček, vpravo pro chlapce, vlevo pro dívky, před lavičkami černý stolek ze tří stran s nízkou mřížkou, aby papír, knihy a pero nepadaly, u stolku byla židle.

Před stěhováním obývala knihovna jednu místnost na obecním úřadě. Místa bylo relativně dost, ale problémem byla dostupnost pro starší lidi (knihovna byla umístěna v 1. patře). Chybělo zde i zázemí pro knihovnici. V nové knihovny jsou tyto problémy vyřešeny. Vstup do roubenky, která se nachází v centru obce, je bezbariérový, jsou zde 3 místnosti, kuchyňka a sociální zařízení. Výhledově se bude moci využívat i velká půda. Knihovna byla slavnostně otevřena 19. 10. 2002.

Stanislava Benešová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP