BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V novém

Televizní lupa v České Lípě

13. 11. 2003 byla u příležitosti Dne nevidomých předána do užívání ručně vedená televizní lupa v Městské knihovně v České Lípě. Toto čtecí zařízení pro zrakově postižené bylo zakoupeno z grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, které vyhlásilo konkurs na dotaci u příležitosti Roku osob se zdravotním postižením. (Dle informaci MZd ČR byly v tomto konkursu úspěšné 2 knihovny.) Zařízení je umístěno v rozsáhlém objektu sídlištní pobočky městské knihovny, kde se pravidelně schází okresní organizace slabozrakých a nevidomých. V části objektu vytvořila tato organizace tzv. Středisko integračních aktivit, kde se kromě klubové a spolkové činnosti věnuji i vzdělávání a výuce při ztrátě zraku (práce na PC, s internetem, kursy vaření pro nevidomé ap., stálá výstavka kompenzačních pomůcek, zvukové knihy a celá řada velmi zajímavých a ojedinělých aktivit). Knihovna jako poskytovatel prostor poskytuje základní servis služeb a samozřejmě (jak jinak) často společně vymyslíme různé projekty (z grantu města Česká Lípa např. zajištěna internetová konektivita pomocí technologie z knihovny), kulturní akce pro nevidomé, přednášky nevidomých pro zdravé, apod.

D. Kroulíková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP