BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V novém

Nová místní knihovna v Praze - Dolních Chabrech

Dolní Chabry je jedna z obcí připojených k hlavnímu městu. Leží na severu města a má 2900 obyvatel.

Dne 3. listopadu 2003 zde byla slavnostně otevřena Místní knihovna za účasti paní starostky Jaroslavy Plevové a dalších představitelů obce. Zřizovatelem je Úřad městské části Praha - Dolní Chabry, který se velkou měrou zasloužil o to, aby knihovna získala pro svoji činnost nové prostory v obecním objektu (je součástí areálu základní školy). Původně knihovna sídlila v nevyhovujících dvou místnostech s předsíní o celkové rozloze cca 36,5 m2. Objekt byl pro knihovnu naprosto nevhodný a prostorově nedostačující. Nyní zaujímají veřejné prostory nové knihovny 101,5 m2, kancelář 21 m2 a samozřejmostí je sociální zařízení.

Rekonstrukce nových prostor pro knihovnu probíhala od července do října 2003. Dispoziční řešení knihovny a vypracovaly Ing. arch. Kateřina Hořavová a Ing. arch. Ivana Bulvasová z ateliéru Biblio. Investorem stavby byla Městská část Praha - Dolní Chabry a rekonstrukci interiéru provedla firma Valmont Dolní Chabry (náklady cca 110 000,- Kč), vybavení knihovny nábytkem zajistila firma Busch Zdiby (ve výši 282 000,- Kč), bezpečnostní zařízení stálo 40 000,- Kč. Interiér knihovny působí velmi příjemným a útulným dojmem (mobiliář je z části proveden ve barvě světlého buku). Sympaticky je využito schodiště, které původně sloužilo k propojení s prvním patrem, nyní je vchod zrušen a prostor schodiště, konkrétně stěna, bude sloužit k výstavním účelům. Před vchodem do knihovny je umístěna praktická skříňová sestava na tašky a kabáty. Celému prostoru knihovny pak dominuje půlkruhový výpůjční pult.

Městská knihovna v Praze pověřená výkonem a zajišťováním regionálních funkcí, ze státních finančních prostředků určených na regionální funkce zakoupila pro knihovnu čtyři osobní počítače s připojením na Internet (1 služební, 3 veřejné stanice) a knihovní systém Clavius. Jakmile budou uloženy všechny knihovní jednotky (cca 7 200 svazků) do tohoto programu, knihovna přejde na automatizované půjčování.

Provozní doba knihovny je zkušebně do 31. 12. 2003 stanovena takto: úterý - pátek 10-18.30, sobota 14-17 hodin.

Dagmar Volencová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP