BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V novém

Jihlavská městská knihovna v novém

1. října 2003 byla otevřena pro veřejnost Městská knihovna v Jihlavě v nově zrekonstruovaných prostorách v Hluboké 1. Pro jihlavské čtenáře i knihovníky se jednalo vpravdě o událost století, a to nejen proto, že svoje předchozí působiště na Masarykově náměstí opustila knihovna po padesáti osmi letech.

V poslední době zde řešila vleklé problémy spojené s nevyhovujícími prostorami, které výrazně omezovaly činnost knihovny a rozvoj jejích služeb. Po řadě dílčích jednání rozhodlo nakonec městské zastupitelstvo o rekonstrukci budovy v Hluboké 1 pro potřeby městské knihovny.

Obnovy objektu se ujala stavební společnost PSJ holding a. s. z Jihlavy a zahájila ji v březnu 2002. V květnu 2003 byla rekonstrukce historické budovy dokončena. V jejím průběhu byla provedena celá řada technicky a časově náročných prací stavebního a památkářského charakteru tak, aby byly v co největším rozsahu zachovány původní konstrukce a zároveň byly splněny náročné požadavky na funkci knihovny jako moderní informační instituce. Rekonstrukce stála celkem 55 mil. Kč, z toho 10 mil. bylo z fondů ministerstva kultury a 45 mil. věnovalo město. Interiér stál dalších 6 mil. Kč.

Souběžně s dokončením stavebních prací začala montáž interiérů. Autorem projektu stavby i interiéru byl jihlavský Art projekt. Nábytek vyrobili v Truhlářství Šuhaj v Puklicích u Jihlavy.

Nová budova jihlavské městské knihovny má velmi bohatou a zajímavou historii. Původně byla jezuitským gymnáziem otevřeným v roce 1727. V polovině 19. století přešla budova do majetku státu a došlo k její výrazné přestavbě. Až do roku 1890 zde sídlilo gymnázium a poté byla stavba odkoupená městem využívána k různým účelům. Sloužila jako nájemní dům, hudební škola, rodinná a dívčí škola a městský archiv. V období 2. světové války zde byla dočasně umístěna městská knihovna. Od roku 1961 se budova bezmála na čtyřicet let stala sídlem Státního okresního archivu v Jihlavě.

Dispozičně vymezená historická budova umožnila jen dílčí stavební úpravy spojené s budoucím provozem knihovny, a proto bylo nutné nastavit systém služeb do daných prostor. V přízemí je umístěna hlavní půjčovní hala a odděleně přístupný přednáškový sál. V 1. a 2. poschodí jsou rozloženy služby pro dospělé s čítárnou, studovnou a internetovými pracovišti, ve 3. poschodí je dětské oddělení, hudební oddělení a zvuková knihovna. Bývalou půdu pak obsadilo administrativní zázemí knihovny spolu s knihovními fondy a regionálními službami. Celková plocha knihovny: 2150 m2.

Provoz ve staré budově byl ukončen 23. června 2003 a poté nastalo přibližně tříměsíční období vyplněné stěhováním knihovního fondu, potřebných materiálů a výpočetní techniky. Ručně byly přestěhovány desítky tisíc svazků a na vázání knižních balíčků bylo spotřebováno asi dvacet kilometrů motouzu. Po vlastním transportu dokumentů a techniky pokračovalo v nové budově třídění, značení a stavění knihovního fondu, zpracování a instalace orientačního systému, rozmístění a nastavení výpočetní techniky v nové počítačové síti a řada dalších přípravných prací.

Přestěhováním získala městská knihovna dvojnásobné prostory s bezbariérovým přístupem, poslechová místa v hudebním oddělení, internetovou studovnu s osmi pracovními stanicemi, prostorné a zajímavě řešené dětské oddělení, přiměřené skladovací prostory a potřebné zázemí pro zaměstnance.

Rekonstrukcí objektu v Hluboké 1 tak byla zachráněna historická budova v centru města a knihovna zároveň získala důstojné umístění. Navíc se krásné prostory zrekonstruovaného barokního domu po desetiletích omezeného přístupu plně otevřely veřejnosti.

V prvním měsíci provozu v nové budově využilo služeb knihovny 13 025 spokojených návštěvníků.

PhDr. Jarmila Daňková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP