BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V novém

Redakce zřizuje tuto rubriku, aby se na jednom místě soustřeďovaly informace o dříve pro nás neobvyklém jevu - stavebním boomu v českém knihovnictví. Očekáváme, že nás budete informovat slovem i obrazem o novostavbách, rekonstrukcích i podstatných zlepšeních interiéru.

PRAHA - Smíchov

24. 10. byla slavnostně otevřena za přítomnosti starosty Prahy 5 p. Jančíka, radního Zastupitelstva hl. m. Prahy dr. Igora Němce, dalších zástupců Prahy 5 a hlavního města, tisku a televize i občanské veřejnosti knihovna Smíchov.

Předchůdkyní knihovny byla Občanská veřejná knihovna založená v roce 1860 a později obvodní knihovna pro Prahu 5, která sídlila od roku 1959 v Národním domě v naprosto nevyhovujících podmínkách, její dětské oddělení o několik ulic dále.

Pro další rozvoj služeb bylo třeba získat větší prostory a tak vyhovět potřebám moderní knihovny rodinného typu. Těmto snahám vyšla vstříc Městská část Praha 5, když knihovně přidělila prostory v prvním patře Smíchovské tržnice a za finanční spolupráce pražského magistrátu je v letech 2002-03 jako investor zrekonstruovala. Vznikla tak největší pobočka Městské knihovny v Praze.

Budova bývalé tržnice byla vybudována v letech 1907-1908 na pozemcích bývalé botanické zahrady. Tržnice a s ní postavený Národní dům jsou dílem architekta Dr. Čenského, který obě budovy pojednal ve stylu pražské secese. Rekonstrukci stavby i interiér vyprojektoval ateliér Atrea v čele s Ing. Jiřím Groszem, dodavatelem stavby byla firma Konstruktiva Konsit.

Knihovna poskytuje služby dospělým, mládeži i dětem v jednom prostorovém celku a jsou plně automatizovány.

Vstup do knihovny usnadňuje bezbariérový přístup zajištěný pohyblivou plošinou.

Ve vestibulu jsou vystaveny knižní novinky, jsou zde odpočinková místa s možností občerstvení (nápojový automat) a šatna.

Centrální hala nabízí uživatelům 68 tisíc medií a její součástí jsou i dvě galerie, přistavěné se souhlasem památkářů během rekonstrukce.

Součástí knihovny je klubovna, vyhrazená kulturním a vzdělávacím pořadům s kapacitou 25-40 míst a počítačová učebna s kapacitou 16 míst. Oba prostory jsou přístupné i mimo půjčovní dobu knihovny.

Prostory jsou chráněny EPS, která bude napojena na pult Hasičského záchranného sboru, a EZS, která bude napojena na pult Městské policie, a dále vlastní kamerový systém.

Stavební náklady rekonstrukce činily 33,8 mil. Kč, z toho hradila Městská část Praha 5 -19,3 mil. Kč, hlavní město 13 mil. Kč a MKP z vlastního rozpočtu 1,5 mil. Kč. Náklady na mobiliář ve výši 6,9 mil. a na výpočetní techniku ve výši 1,1 mil. Kč hradila MKP.

O vstřícnosti rady Městské části a zejména pana starosty Jančíka svědčí i to, že za plochu 1450 m2 platí MKP symbolické nájemné 1450 Kč ročně a že se k otevření knihovny objevil na nejfrekventovanějším místě Prahy 5 billboard s knihovnou (na náklady MČ Praha 5) - pravděpodobně první knihovnický billboard u nás vůbec.

Za první den knihovnu navštívilo 531 čtenářů, kteří si půjčili 1903 svazků.

Jana Alexová - Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP