BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z mozaiky zpráv

Desetihodinového čtení se zúčastnilo 98 čtenářů a to se ještě na 2 poslední nedostalo. Nejstaršímu čtenáři bylo 68 let, nejmladšímu 8 let. Každý "čtenář" non stop čtení obdržel malý dáreček a zapsal se nám do naší kroniky. Na zahájení akce přišel redaktor Trsu a Novin Svitavska a náš dvorní fotograf, takže to máme zdokumentováno, bohužel kabelová televize nemohla, ta přišla až ve středu natočit náš průvod postav z Erbenovy Kytice a výstavu různých exemplářů Kytic, doplněných ilustracemi a keramickými kachlemi žáků základních škol z Morasic a Dolního Újezda. Tato výstava u nás trvala do 24. 10., a byla hojně navštěvovaná žáky základních i středních škol, kterým jsme k tomu ještě nastínili život a dílo Karla Jaromíra.

Z litomyšlské knihovny Jana Kroulíková

V rámci Týdne knihoven byly pro všechny knihovny přístupné české elektronické informační zdroje.

Mediální a vědomostní databáze TAMTAM fy Anopress, v době od 2. do 17. 10. si v knihovnách mohli čtenáři vyzkoušet fulltextové vyhledávání v takových titulech jako jsou Ottův slovník naučný, Kronika lidstva, Kronika 20. století, Kronika Českých zemí, Státy a jejich představitelé, Kdo byl kdo, Kdo je kdo, Světová chronologie 1892 - 1992, Původ zeměpisných jmen.

Česká tisková kancelář zpřístupnila databáze Biografie, Země světa, Česká republika a novinku databázi Evropská unie, která obsahuje aktuální agenturní zprávy o dění v EU, dokumenty EU v českém jazyce, historii EU a integračních procesů, informace o členských a kandidátských zemích, biografie osobností, fotografie, grafy a taktéž internetové odkazy na související témata. Do této databáze bylo za období od 7. do 19. 10. zaregistrováno 238 přihlášení.

Hana Nová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP