BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Týden knihoven

Mediální analýza Týdne knihoven

V termínu od 6. do 12. října 2003 proběhl v celé republice Týden knihoven a knihovny měly možnost se prezentovat jako moderní informační centra (vedle půjčování knih zde lze získat i další informace dostupné například na internetu). Propagace knihoven se zaměřila nejen na již registrované čtenáře, ale především na děti a dospělé, kteří knihovnu ještě nenavštívili. Pro všechny byl připraven pestrý program. Mezi akce s celostátním dosahem patřilo Velké říjnové společné čtení a dále Provázkiáda, amnestie pro čtenáře, kteří včas nevrátili knihy, zvýhodněná registrace nových čtenářů, slevy za přístup na internet či udělení ceny Knihovna roku. Kromě toho každá knihovna, která se do Týdne knihoven zapojila, nabídla další individuální program. Pro zájemce byly připraveny besedy, výstavy či soutěže.

Analýza byla zpracována za období od 1. října 2003 do 31. října 2003 z databáze Tam Tam firmy Anopress IT a.s. a vybraných internetových stránek. O Týdnu knihoven bylo publikováno 617 příspěvků.

Úplný text Mediální analýzy ke stažení - .doc (1,7 MB), .pdf (447 kB)

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP