BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Týden knihoven

Malé zrcadlo Velkého čtení

Milé kolegyně, milí kolegové,
před časem proběhla na výzvu SKIPu akce Velké Říjnové Společné čtení. Její stopy a ohlasy už se leckde objevily, z pochopitelných důvodů vždy jen ve stručné podobě (pro milovníky komprimovaných informací je zkrácená verze zde.). Na tomto místě teď můžete nahlédnout do zrcadla ohlasů nápadu, který přinesl práci a starosti spoustě lidí. Ještě více však bylo nakonec radosti, dojetí, smíchu a dobré nálady. Čtěte pozorně! Čtěte mezi řádky a nezapomeňte, že společné čtení může být i pro Vás a Vaši knihovnu mimořádně vhodnou příležitostí pro oprášení všech základních motivací naší práce. V našich zřizovacích listinách, ve výročních zprávách, strategiích se to jen hemží krásnými slovy a velkými myšlenkami. Zkusme si je občas připomenout něčím tak obyčejným jako je společné čtení; předkládám Vám kaleidoskop zpráv i zpráviček, které jsem dostala na svou výzvu našich elektronických konferencí:


1.
93 přednášejících od 9 do 13 hodin, básní Jaroslava Seiferta zaznělo ovšem mnohem více; další podrobnosti na http://knihovna.ricany.cz.

Husova knihovna v Říčanech

2.
Velké společné čtení
"Tak to máme za sebou" - s úlevou a současně s lítostí konstatovali pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci, když krátce před půlnocí první říjnové pondělí odcházeli domů po skončeném maratónu veřejného předčítání. Vyjádřili tak pocity z organizačně náročné a se svým výsledkem nejisté akce, která proběhla v knihovně poprvé.
A jak to tedy bylo u nás v Liberci? V hlavní budově jsme zahajovali ukázkou ze vzpomínkové knihy J.Seiferta "Všechny krásy světa" v jedinečném podání pana Vojtěcha Rona, který navázal i další "specialitou" - známým fejetonem J.Nerudy o Liberci. A pak už následovalo vždy po 15.minutových intervalech představování dalších výběrů starší, novější i zcela nejnovější české literatury. Nesnažili jsme se zachovat chronologický přehled, bylo zcela na předčitatelích, jakého autora a z jakého období si vyberou. S poslední ukázkou, z tvorby M.Nevrlého, jsme končili krátce po 22. hod.Dojmy z celého dne byly různorodé, pokusím se alespoň ve zkratce přiblížit atmosféru a některé zajímavé momenty.
Dopoledne bylo věnováno především dětem a mládeži. Dostavily se dvě třídy a děti si vyslechly jednak připravený výběr literatury(K.Čapek, F.Nepil, L.Středa) a pak se mohly prezentovat svými vlastními oblíbenými autory. Přímo pohlazení na duši byl vstup žákyň ze Základní školy Kunratická, které seznámily posluchače s vlastní tvorbou. A konečně slavnostní a přívětivou atmosféru podtrhla svým kultivovaným projevem paní Azalka Horáčková, která dopolední program moderovala.
Odpoledne pokračoval "čtecí" maratón nepřetržitou nabídkou literatury především 20. století. Zajímavým oživením byly vsuvky reprodukovaných povídek K.Čapka , namluvených J.Vinklářem a nesmrtelným J.Haškem a Osudy dobrého vojáka Švejka v podání J.Wericha.

Dvě hodiny z celého dne byly ve vlastní režii návštěvníků, kteří si mohli buď přinést vlastní oblíbené knihy nebo přečíst ostatním připravené ukázky. Byli jsme příjemně překvapeni jejich aktivitou i výběrem (např. V.Vančura, O.Pavel, B.Hrabal, vlastní tvorba) a také úrovní projevu, která alespoň v tom, co jsme slyšeli, naprosto popřela častý názor o ne právě kvalitním ústním projevu hlavně mladé generace.

Večerní program vrcholil ukázkami z tvorby současných regionálních autorů, přednesených členy Kruhů autorů Liberecka. Tato část měla také největší návštěvnost (a to i přesto, že v televizi běžel populární český seriál!).

Myslím, že se mnou bude souhlasit většina účastníků celé akce a to jak organizátorů tak i "konzumentů", že to byl pěkný den a byla to příležitost zastavit se a nechat na sebe působit slova a myšlenky autorů mnohokrát přečtených a slyšených, ale vždy působivých. Pro celkovou charakteristiku ještě pár doplňujících údajů: na čtení se účastnilo 25 předčítajících a četlo se z 35 knih a 8 nevydaných prvotin Bezkonkurenčně nejčastěji byla vybírána díla K.Čapka. Je škoda, že hlavně v odpoledních hodinách bylo málo návštěvníků, věříme ale, že další pokračování těchto setkání vytvoří i četnější okruh zájemců.

Veřejné čtení probíhalo i na dvou našich největších pobočkách. Knihovna Vesec připravila citlivě komponovaný pořad s názvem Kolotoč s bílou labutí. Díky osobnosti básníka J.Typlta a jeho nekonvenčnímu výběru ukázek se zaměřením především na věkovou hranicí dospívajících dětí byla na pobočce milá a působivá atmosféra. Ve stejném ladění pokračovalo představení současné tvorby libereckých autorů v jejich vlastním podání(L.Středa. E.Koudelková, J.Eichlerová, M.Exner). Odpolední čtení pohádek bylo zakončeno i sladkým pohoštěním(dort v podobě kolotoče s labutí). Vystřídalo se zde úctyhodných 52 předčitatelů za účasti téměř 200 posluchačů.

Pobočka Kunratická dala zcela prostor dětem zdejší školy na předčítání vlastních ukázek. 69 dětí poslouchalo 85 spolužáků a zajímavé byly i výsledky nápaditých "kaštanových voleb" o vztahu dětí k četbě.
Závěrem už jen další statistický údaj - v našem regionu se společného veřejného čtení zúčastnilo celkem 10 knihoven a četlo se 98 hodin!
Nebude zřejmě v našich časových možnostech podobná setkání pořádat častěji, rozhodně ale uděláme vše, aby alespoň v říjnu 2004 jsme se opět setkali na VELKÉM SPOLEČNÉM ČTENÍ.

Také pobočka Vesec - KVK v Liberci se připojuje se statistikou. Rovněž u nás se nečetlo nonstop, ale přesto akce nazvaná Kolotoč s bílou labutí trvala od 9 hod. ráno, kdy se začínalo Seifertem pro deváťáky. Čtení mělo mezi nimi velký úspěch díky osobnosti básníka Jaromíra Typlta, který výběr prováděl nekonvenčně a přijatelně jejich věku, do odpoledne. Souběžně začalo pro páté a čtvrté třídy autorské čtení regionálních spisovatelů Evy Koudelkové a Ludvíka Středy. Odpoledne přišly 1.-3. třídy, kterým četla Jana Eichlerová. Akci zakončil Milan Exner četbou z knih Svatoušek (navrženo letos na literární cenu) a básnické sbírky ArteMiss. A úplně nakonec si děti, které přišly k Lucce Bezděkové na odpolední čtení pohádek, rozkrojily sladký dort v podobě kolotoče s bílou labutí.
Souběžně probíhaly celý týden keramické dílny paní Hedrlínové a slečny Horákové (Fokus-MYKlub) a prezentace chráněných dílen Pochodeň a Fokus-MyKlub a libereckého nakladatelství UMÚN - Umělci malující ústy nohama.

52 předčítajících z 9 knih a 187 posluchačů

Knihy:

Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF, Dílo 7
Eichlerová, Jana: Pohádky pro malé Liberečánky
Exner, Milan: ArteMiss, Svatoušek
Koudelková, Eva: Pověsti z Liberce a Liberecka
Krejčí, Pavel: Pojizerské a podještědské písně a tance
Kundera, Milan: Kniha smíchu a zapomnění
Řeháček, Marek: Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných
úkazech nejsevernějších Čech
Středa, Ludvík: Tatínkovy pohádky

KVK Liberec, pobočka Vesec, Mařanova 650, 463 12 LIBEREC XXV

Čtení se zúčastnilo 85 dětí a 6 učitelů. Nahlas četlo 69(některé dvakrát). Čtení trvalo jen od 9 do 12.
pobočka Krajské vědecké knihovny Liberec na sídlišti Kunratická

Kaštanové volby vyšly :

41 ze zúčastněných čte často a rádo
31 čte občas
13 nečte

Krajská vědecká knihovna v Liberci

3.
Dětské oddělení MěK v Kamenici nad Lipou zahájilo nonstop čtení v 9.00 hodin a četli jsme celkem 8 hodin - t.j. do 17.00 hodin. Zúčastnilo se celkem 246 čtenářů a posluchačů. Čtení zahájil starosta města, pokračoval zástupce starosty, ředitel základní školy, zástupkyně ředitele, děti, učitelé, knihovnice, rodiče. Nevidomá Eva Kadlecová, žákyně 4. B ročníku, četla příběh Braillovým písmem. Četli jsme knihy autorů: J. Seiferta, J.Lady, M. Zinnerové, M. Kubátové, F. Nepila, B. Němcové, E. Petišky, J.Baláka, I. Březinové, K. J. Erbena.

Městská knihovna v Kamenici nad Lipou

4.
Přihlašovali jsme se se zpožděním, takže jsme asi oficiálně zaregistrovaní účastníci nebyli, přesto jsme si "střihli"nonstop čtení ve zdejší základní škole za pomoci studentů knihkupecké školy. Dvě skupiny studentů obcházely třídy, střídaly se, aby v čas "Č" byly na konkrétním místě, ve třídách četl učitel i žáci, u prvňáčků četli studenti, o přestávkách jsme měli informační tabulku o akci před sborovnou, později před dětským oddělením knihovny (je umístěno ve škole), četlo se tam (studenti, knihovnice). Měli jsme dvě skupiny "předskokanů", aby se dostalo na všechny děti - četlo se od 8.15 hod. Oficiálně zahájila paní ředitelka školy přečtením úryvku z korespondence J.Seiferta s L.Chudíkem do školního rozhlasu v 9.00 hod. a pokračovalo se do 14.30 hod. Akce se líbila, i když se objevily drobnější výhrady k vybraným knihám. Slíbili jsme, že pokud by se něco podobného opakovalo, přizveme k výběru více hlav. Celkem četlo 209 účastníků z 20 knih českých autorů.

Knihovna Planá nad Lužnicí

5.
Také jsme byli zapojeni do akce VŘSČ. Četlo 26 dětí, 3 knihovnice a 1 paní učitelka. Začínali jsme básněmi J. Seiferta : Podzim a Šípková růže. Dále jsme pokračovali v ukázkách z knih českých autorů /20/ . Naše čtení probíhalo od 9-12 hod. Potom jsme měli provoz a vzhledem k našim malým prostorám jsme nemohli dále pokračovat.

Městská knihovna v Přerově

6.
VŘSČ u nás probíhalo 6. 10. od 9.00 do 12.30 hod. a zúčastnili se ho žáci základních škol v Sokolově. Na čtení si děti nosily svoje knihy nebo si předem vybraly z našeho KF. Celkem četlo 189 dětí.

Městská knihovna Sokolov

7.
Naše čtení bylo určeno žákům 2.-5.tříd. Pozitivum - každý žák si doma vybral knihu a přinesl ji, tedy i ti, kteří k ní jinak cestu nemají. Trochu rozpačitý pocit - hodně dětí špatně čte, a to i z připraveného textu. Doufám, že se i tímto naše knihovna o něco více zviditelnila v tom kladném smyslu.

Městská knihovna Cvikov

8.
Četli jsme 12 hodin nonstop: 9.00 - 21.00 hodin, četlo 132 dětí a studentů, 11 dospělých, studenti a dospělí četli z knihy: Všecky krásy světa, menší děti: Mach a Šebestová

Městská knihovna Polička

9.
...Takže jsme četli od 9 do 17 hodin a vystřídalo se zde skoro třista lidí (cca 200 cíleně přišlo na čtení, zbytek tvořili návštěvníci - četli jsme v půjčovně.
http://www.mu-mohelnice.cz/vismo/dokumenty2.asp? u=9803&id_org=100018&id=10084&p1=3318&p2=0,%200,&p3=

Městská knihovna Mohelnice

10.
Četlo se od 9.00 - 21.00 hodin, zúčastnilo se 170 čtenářů, úvodní čtení - místostarostka pí.Vaňková z Maminky od J.Seiferta, závěr čtení - ředitelka knihovny L.Antošová ze sbírky "Nejkrásnější bývá šílená" . Po celý den se četlo z východočeských pověstí a pohádek regionálních autorů.

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

11.

6. října v 9:00 hodin zahájili vsetínští knihovníci non stop Velké říjnové čtení. Akci s mottem: "Čtenáři všech knihoven, spojte se!" otevřel zastupitel Lubomír Gajdušek přednesem básně nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta "Píseň o slabikáři" . Na řadu pak přišla trojice angažovaných básní - studenti Masarykova gymnázia Vsetín(pionýr, dojička) a smysl pro recesi osvědčil i poslanec PSP ČR Petr Nečas, který zarecitoval verše S.K.Neumanna "Socialistickým ženám" - "... Soudružky, zastavte proudy své výmluvnosti, zadržte řinčivé výhrůžky! Házíte hladovým ohlodané kosti, a revoluce není řečnický výlet: Učte se střílet!" Předčítání se zúčastnil i starosta Vsetína Jiří Čunek, společně s poslancem Nečasem sehráli etudu z cimrmanovského Vyšetřování ztráty třídní knihy.

Texty pro první hodinu společného čtení vybrali hostům studenti Masarykova gymnázia ve Vsetíně a na čtení se též aktivně podíleli.
Do 15:00 hodin se uskutečnily bloky :

Děti, mámy, čtěte s námi - Mateřské centrum
Děti, pojďte si číst - čtení pro I. stupeň ZŠ
Dobrodružný výlet světem knih - čtení pro II. stupeň ZŠ
Čtení pro starší i mladší seniory
Když knihy mluví - čtení pro slabozraké a nevidomé
Různobarevný svět české knihy - čtení pro VŠECHNY

Na http://www.mvk.cz/index.php?page=stalose&show=vrsc jsou i fotografie a video ukázka

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně

12.
V naší knihovně se VŘSČ zúčastnilo 215 dětí a 87 dospělých a navíc 10 zajímavých osobností místostarostkou počínaje a kulturní osobností konče.Vše jistil Drak Moudrák, který získal obrovský ocas ve formě provázkiády se vzkazy. Byla to úžasná akce a jen tak dále...četli staří i mladí, děti nejvíce.

Městská knihovna A.Marka Turnov

13.
Četli jsme 4 hodiny, prostřídal se první stupeň, odpoledne přišla družina, občas někdo i individuálně - suma sumárum 165 lidí. Mimo počet četla ještě jedna třída v úterý...Četl se Seifert, Malinský, Štorch, Werich......

Školní knihovna při ZŠ Hanspaulka

14.
Četli jsme od 9 do 18 hodin. Zahájil starosta města Jan Látka recitací básně J. Seiferta Píseň o rodné zemi. Pro veřejné čtení jsme se rozhodli číst Babičku Boženy Němcové. Úvodní text přečetla ředitelka knihovny a první stránky pak vedoucí redaktor Domažlického deníku. To vše před žáky 6.třídy jedné z našich základních škol. Poté se ujala slova učitelka a pak se již vystřídali všichni žáci. Každý z předčitatelů se zapsal do pamětních listů a za odměnu dostal čokoládovou korunu. Střídali se žáci základních a středních škol a pro každou třídu jsme zajistili nějakou veřejně činnou osobnost,která čtení začínala. Např. vedoucí odboru kultury Měst Ú, vedoucího Galerie bratří Špilarů, pátera zdejší římskokatolické církve, pracovnici senátní kanceláře senátora Petra Smutného... V odpoledních hodinách četli i naši čtenáři. Nejmladší čtenářka byla žákyně třetí třídy, nejstarší bylo 80 let. Celkem se zapojilo 132 čtenářů. O akci informoval regionální tisk.

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

15.
U nás se četlo celkem 10 hodin, četlo celkem 110 lidí, četli se autoři Jaroslav Seifert,Zdeněk Miler, Josef Čapek, Jaroslav Foglar a Eduard Štorch. Četly děti a učitelé ze Základní školy a Polské základní školy i z obou mateřských škol. Ani jsme nevěřily, že čtení bude mít takový úspěch.Děti nám za odměnu nakreslily krásné obrázky, které jsme vyvěsili v prostorách knihovny.

Místní knihovna Mosty u Jablunkova

16.
VŘS-Č se u nás konalo od stanovených 9 do 21 hodin. Četli jsme,ale i o knížkách hovořili, dvakrát za den křtili: knížečku vyznání přírodě od dětí ZUŠ Semily s ilustracemi pí Hany Mockové "Modlitby přírody" jsme zapili dětským šampaňským, autoři četli své práce. Večer na závěr byl druhý křest dvou povídek p.Lad.Mušky "Jako chmýří pampelišek" - vzpomínky na dětství u Semil - tu jsme vydali my (MěK Semily k 75.naroz.autora) a druhou jeho novelu "Zlato" vyd.nakl. Kapucín Duchcov. Zahájili jsme v 9 hod. J.Seifertem - četl starosta a děti, na slavnostní zahájení přišel s místostarostou - ten četl z regionální literatury, které jsme celý den věnovali . Takže bylo : přes 250 účastníků, 85 lidí četlo z 12 knížek (hl.pověsti, vzpomínky, povídky, "modlitby" dětí) z nich 3 se křtily a mohli jsme slyšet ukázky z chystaného scénáře pí režisérky V.Šimkové-Plívové - tedy ještě nepublikovanou krásnou věc ! - k filmu Vlčice. Přišli : děti ZŠ, Domova dětí, ZUŠ, školní družina, důchodci, dospělí. Navíc jsme uspořádali besedu s p.Muškou pro obyvatele sousední vesnice, kde se odehrává děj křtěné povídky. Tam bylo asi 30 lidí.
Vidím, že to krátce nešlo, ale třeba se z toho něco bude hodit .

Městská knihovna Semily

17.
Četli jsem od 9.00 do 18.00 a v četbě se vystřídalo celkem 71 čtenářů.
Mile mě překvapily základní školy, které se živě zapojily. Střední školy účinkovaly jako posluchači. Čtení zahájil pelhřimovský pan starosta. Trochu jsme měli problémy s časem, protože jsem měla utvořený harmonogram po 10 minutách (pro naše VIP) a neustále jsme byli ve skluzu. Odpoledne přišla i paní, která tlumočila do znakové řeči; děti s dyslexií si se svými rodiči četly navzájem, pak i děti, které četly svoji vlastní tvorbu. Závěrem četli členové ochotnického spolku. Bylo to super a protože se na všechny zájemce nedostalo, pokračovali jsme ještě v pátek od 8.00 do 12.00. Ale to už si školy připravily jenom pro sebe. Tak snad to stačí takto stručně. Ještě musím dodat, ze se už nyní těšíme na další ročník :-)

Městská knihovna Pelhřimov

+ ještě něco z mailu: Představte si, že pan místostarosta v úterý na poradě p.vedoucí sdělil, ze nám městský úřad věnuje 10.600,- Kč na technické vybaveni. No není to skvělé?

18.
Ve Žďáře se společné čtení velmi vydařilo. Inspirovalo nás to k tomu, že si to zopakujeme v BMI. Překvapil nás mile zájem studentů a veřejnosti. Objevili jsme mezi veřejností talenty na přednes a ti si to rádi kdykoli zopakují. VŘSČ slavnostně zahájila poslankyně Miroslava Němcová a pan starosta města, četli studentům zdejších středních škol a zmínili se o svém vztahu ke čtení a knize, jak to bylo a je v jejich životě důležité atd.
Povídali jsme si o Seifertovi, jedna čtenářka měla jeho knihu i s jeho osobním věnováním. Uvedla jsem VŘSČ citátem Dolina Thiela z Austrálie. Potom jsme zvali třídy ze ZŠ a četli samotní žáci, od 13,00 hod. četla veřejnost, vždy uvedla něco k ukázce a k autorovi, četlo se do 17,00 hod., veřejnost se střídala, přicházeli a odcházeli a asi 25 jich vydrželo od 9,00-17,00 hod. Většina byli členové literárního kroužku, který pracuje při odd. dospělých čtenářů, Ti také i četli. Sama jsem se účastnila také od 9,00-17,00 hod., měla jsem strach, že je to moc dlouho, ale uteklo to a bylo to mimořádně milé. VŘSČ zakončila ukázkou ze své knihy, žďárská spisovatelka pí Málková, přidala i své verše, takže jsme to čtení o 15 min. ještě protáhli. Knihovníci vymýšlí spoustu akcí, ale čtení jako takové, z toho jako by měli strach, že lidi nepřijdou, že je to nebaví, na vlastní oči jsme se přesvědčili, že to není pravda, ba přímo naopak.

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

19.
V Milevsku jsme se rozhodli VŘSČ rozdělit zvlášť pro dospělé a pro děti. Pro dospělé to bylo 6. 10., zahajovala paní starostka, dále četli pan děkan, ředitelé škol, muzea, milevští autoři literárních děl (p. Šindelář a p. Třeštík), studenti, učitelky. Pro děti bylo VŘSČ v pátek, zahajovala jej dívka, která sama píše svým příběhem, potom se střídaly děti při čtení oblíbených knih, od 16 hodin byl blok pro maminky nebo babičky s nejmenšími, prckové pěkně doplňovali, jedna rodina četla práci svého tatínka, který pro chlapce píše. Nám se to moc líbilo a zúčastněným snad také.

Městská knihovna Milevsko

20.
Zahájili jsme v 9,00 hod., kdy knihovnice přivítaly děti ze ZŠ, seznámily je s osobností Jaroslava Seiferta, přednesly některé jeho verše a potom už děti četly samy ze svých vlastních oblíbených knih našich autorů. Vzhledem k věku dětí (do 10 let), byl výběr autorů následovný: nejvíce se četlo z knih V. Čtvrtka, E. Petišky, M. Macourka, F. Hrubína...2 kluci si přinesli knihy o sportu - Jágrův životopis a knihu o fotbalistovi Rosickém. Zajímavé bylo, ze právě tito hoši četli nejlíp. V závěru čtení jsme se navzájem pochválili, jak nám to šlo a jak je prima si číst a do toho zaznělo, ze televize je ale lepší!!! Tak jsme si také chvilku povídali o tom, proč - a protože debata neměla konce a děti musely do školy, slíbila paní učitelka, že to s dětmi ještě dořeší ve škole...

Během čtení dětí se pozastavovali ostatní návštěvníci knihovny, poslouchali, ale nikdo se při vyzvání neodvážil sám číst. V odpoledních hodinách se sám přihlásil pouze jeden mladý muž, přinesl si také svou knížku a četl. Poslouchaly ho jen knihovnice a náhodní návštěvníci. Pán od nás dostal odměnu (knihu!), byl spokojen a divil se, že o takovou pěknou akci ostatní nemají zájem. O propagaci jsme se dost snažili, přesto jsme čtenářů moc nenašli. Velmi mne osobně mrzel postoj učitelek v jedné z krumlovských ZŠ (jde o školu, která je nejblíž knihovně a kterou jsme oslovili jako první) - absolutní nezájem nebo vyjádřeni, ze děti jsou hrozne, hloupé, neumí číst apod... Moc moc jsem se musela držet, abych nevyslovila svůj názor na tuto konkrétní vyučující. I to byla jedna velká zkušenost z VŘSČ.

Městská knihovna v Českém Krumlově

21.
Velké Říjnové Společné Čtení, se uskutečnilo i v Ústí nad Labem. Sice jen miniaturní, ale myslím, že byste jej též mohla zahrnout. Nezačalo ráno v 9.00, ale bylo provedeno formou besedy v pondělí 06.10. od 17.00 hodin. Studenti katedry Bohemistiky naší UJEP Ústí nad Labem zde v podvečerních hodinách předčítali své prvotiny, které uveřejňují ve svém časopise PANDORA a ve sborníku PANDOŘINA SKŘÍNKA. Celý pořad byl zahájen Seifertovou básní z jeho sbírky Maminka. Potom zhruba hodinu a půl studenti předčítali svoje prvotiny. Před sedmou hodinou byl pořad ukončen opět jednou z básní z "Maminky". Přítomno bylo 25 studentů. Zvažte, zda i takto se mohlo VŘSČ pojmout.

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

22.
Zahájil v 9:00 pan starosta ing. Picka Seifertem - Všecky krásy světa.
Četly děti z 2. třídy (Hrubín), 5. A (Mach a Šebestová), 3. třídy (Pročpohádky), 4. třídy (Hoši od Bobří řeky), 5. B (Mach a Šebestová). Četla i knihovnice, paní učitelky a pan učitel, celkem asi 70 čtenářů,
poslouchat přišly děti z 1. třídy a Mateřské školy, povídali jsme si o knížkách a o čtení skoro do 13:00. Poděkování patří mému manželovi, který si vzal dovolenou, aby mi s akcí pomohl (jsem v knihovně sama).

Městská knihovna Bělá nad Radbuzou

23.
Od 9-ti hodin do 12.45 se u nás střídaly třídy ZŠ. Zahajovali jsme podle regulí p.Seifertem sbírkou Maminka - recitovaly paní učitelky. Dále se četlo od p.Nepila, Sekory, paní Bernardinové. Systém jsem zvolila následovně - starší čtou mladším,což se osvědčilo a mohla přijít i třída prvňáčků. Dobu mezi 12.45 a 14°° vyplnily děti,které chodí jako pravidelní čtenáři do knihovny - vybraly si opět pana Nepila. Od 14°° pokračovali dospělí, stálí čtenáři, zaměstnanci MÚ, jeden zastupitel, pan starosta nás přišel povzbudit. Z literatury, kterou jsem připravila dospělákům zvítězil pan Nepil, ale pouze na zahájení; odpoledne potom se až do ukončení akce četlo z knih paní O.Sommerové O čem sní ženy I.,II.. Dospělých se vystřídalo pouhých 11, zato se četlo opravdu s požitkem a myslím že i přítomný jeden jediný muž poslouchal různé osudy různých žen se stejným prožitkem jako my ženy. Před čtením nové ukázky jsme podle pravidel rozebrali autora i dílo. Předčítající se střídali po přečtení kapitoly nebo povídky. Byla jsem mile překvapena atmosférou klidu a jakéhosi rozjímání, při ukázkách od p.Nepila zase všichni vnímali jeho humor. Děti byly také spokojené, některé třídy na základě čtení vytvořily výtvarné prácičky, které jsou nyní na výstavce v naší knihovně. Akce byla naplánována na 10 hodin a to jsme dodrželi. Zúčastnilo se celkem 135 lidí a dětiček.

Městská knihovna Lomnice n.L.

24.
Chebská knihovna četla 12 hodin, / 9-14 v dětské, potom v půjčovně pro dospělé/

četlo 41 dospělých a 85 dětí
poslouchalo zhruba 82 dospělých a 65 dětí
četlo se z 18 dětských a 30 dospělých titulů

Zahájil starosta města, pokračoval poslanec parlamentu, přišel i vedoucí odboru školství a kultury (velmi procítěně přečetl úryvek z dívčího románu Zaplaveni láskou) . Přednášela se i poezie, např. Zlatý kolovrat . Všem celebritám se akce moc líbila, pan starosta se pochlubil i vlastními verši a přemýšlel, že by bylo dobré každé jednání zastupitelstva zahájit krátkou básničkou - v přednesu by se zastupitelé střídali. Řada lidí si posteskla, že nevěděli - navrhujeme, aby akce zůstala i v dalších ročnících a příště zajistíme ještě lepší propagaci.

Městská knihovna Cheb

25.
V Blansku jsme zahájili Seifertovou básní Julius Verne, dále jsme četli pověsti z okolí Blanska a Moravského krasu. I pro knihovníky bylo zajímavé srovnávat jednotlivé verze pověstí z mnoha vzácných vydání. Celá akce byla komorněji laděná, přišlo celkem jen asi 30 dětí i dospělých různého věku, rodinný tým pouze jeden. O to více si vážíme těch, kteří s námi vydrželi i více jak 4 hodiny. Mezi 17 -18 hodinou měli možnost číst svoje díla začínající autoři - ohlásili se 3, přišel pouze pan Konvalinka, místní autor pohádek a fejetonů. Osobně mám radost z chlapce, který odešel do kroužku a vrátil se poslouchat. Celkem se četlo 15 hodin - od 9 do 18. Školy byly obeslány, ale přihlásila se pouze jedna třída na čtení pověstí v jiném termínu v Týdnu.

Městská knihovna v Blansku

26.
1.října 2003 jsme v Jihlavě otevřeli knihovnu v novém, v krásně zrekonstruovaném barokním domě v Hluboké 1. Letošní Týden knihoven jsme tak "zasvětili" této, pro čtenáře i knihovníky, významné události. VŘSČ se stalo vůbec první akcí pořádanou v nové knihovně. Četlo se dopoledne, zahajoval pan senátor Václav Jehlička Seifertovými verši a další ukázky z tvorby českých autorů vybrala jeho dcerka. Ve čtení pak pokračovali herci Horáckého divadla - Kateřina Nedomová a Petr Soumar a na závěr přišel číst pan Miroslav Němec, ředitel Domu dětí a městský radní. Na společném čtení se postupně vystřídaly skupinky prvňáčků ze Seifertovy školy (abychom pokračovali v dané symbolice) a ze ZŠ Křížová. Celkem to byla 100 dětí s pedagogickým doprovodem.

Městská knihovna v Jihlavě

27.
Dvanáctihodinový maratón zahájil v 9 hodin v přednáškovém sále knihovny senátor MUDr. Karel Barták. Dopoledne bylo věnováno dětem: převažovaly malé skupiny z různých hradeckých škol, čtenářských kroužků a našich půjčoven pro děti, četl se Foglar, Erben, Seifert, Čapkova Dášenka (téměř zinscenována) a mnoho dalších textů.
V 11 hodin knihovnu navštívil hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, četl z Čapkových Apokryfů.

Velmi zajímavou literární mozaiku vytvořili odpolední hosté; pozvali jsme významné osobnosti z různých oblastí a profesí. Herečka Martina Eliášová četla z hradeckého rodáka Viktora Fischla, rektorka Univerzity Hradec Králové RNDr. Jaroslava Mikulecká Čapkův fejeton, vedoucí odboru kultury z magistrátu přednesl doslova dramatické pásmo ze Seifertova Odlévání zvonů. Veřejně vystoupil také ředitel Klicperova divadla Mgr. Ladislav Zeman, písničkář Pavel Dobeš, cestovatel a spisovatel RNDr. Petr Rybář aj. Výtvarník Jiří Šindler se přiznal ke svým veršům z mládí. Ostatně s vlastními vtipnými texty sklidili velký ohlas u posluchačů i začínající autoři, kteří v knihovně pořádají kvartální "První hradecké čtení". Svoje oblíbené knihy představili i další občané, ke slovu se dostali dokonce i sami knihovníci, včetně velvyslankyň ze spřátelené Studijní a vědecké knihovny.

Před závěrečnou 21. hodinou noční se ukázalo, že čtení může být směle zařazeno mezi drogy: posluchači ne a ne se zvednout - a čtoucích bylo také pořád dost. Okouzleni ještě verši Václava Hraběte a Josefa Kainara v pábitelském podání profesorky Evy Rybové opouštěli somnambulně-literární atmosférou zaplněný sál.

Akce byla náročná, organizátoři umdlévali nejen z výše uvedených důvodů literárních - ale dopadla nad očekávání dobře, takže příští rok…

P.S.
Čtení mělo velký ohlas ve sdělovacích prostředcích: dvě reportáže z něj vytěžil Český rozhlas Hradec Králové, natáčela u nás TV Hradec Králové, několik článků bylo v Hradeckých novinách, v Radnici i v krajové příloze MF Dnes.

Protože se nápad s non-stop čtením velmi zalíbil a protože všichni zájemci by se do sálu nevešli, četli souběžně s námi studenti primy až oktávy od 9 do 15 hodin na hradeckém Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína.

Knihovna města Hradce Králové

28.
Pobočka Hobzy - četlo 123 dětí, 5 dospělých, nejdéle a nejvíce se četlo z Bassovy Klapzubovy jedenáctky, konec v 15.30.

Knihovna města Plzně

29.
S radosti přeposíláme v příloze náš příspěvek k VŘSČ - a ještě nyní v nás doznívá pěkná atmosféra, kterou jsme během minulého týdne zažily s dětmi, rodiči, herci SD i starostou, který k nám do knihovny přisel poprvé a v průběhu týdne dokonce dvakrát! Vyšel nám pořad pro děti, vydařilo se i páteční čtení dospělých, všimla si nás media, bylo to super!
Přípravy na Týden knihoven nastaly dříve než v říjnu - společnými silami jsme připravili Velké říjnové společné čtení, do jehož realizace vstoupily všechny knihovny našeho bývalého okresu v podobě tzv. štafetového čtení.

VŘSČ začalo u nás v oddělení pro děti v pondělí 6.10.2003 pořadem Čteme všichni. V hodinových intervalech v komponovaném pořadu se u nás na půdičce vystřídalo několik školních tříd. Úvodní Seifertovy verše recitovali herci Slováckého divadla, nechyběla pohádka v podání pana starosty, přečetlo se několik pohádek a jedna z nich (Bob a Bobek) ožila v kouzelnickém čísle jednoho z přítomných učitelů. Reportér Českého rozhlasu v Brně natočil z pořadu reportáž a tak i rozhlasoví posluchači mohli slyšet naše čtení. A četli u nás opravdu všichni: velcí i malí čtenáři, zdravé děti postiženým, díky knize Přístav volá v Braillově písmu nevidící vidícím, došla řada i na tlumočení znakovou řečí jedné z kapitol knihy Jaroslava Foglara. Děti byly nadšené i z hraček a pomůcek nevidících dětí, které nám zapůjčila místní speciální škola, v odpoledních hodinách se do knihovny vracely a přiváděly své rodiče, aby jim vše ukázaly. Ve 12.00 čtecí štafetu předal místostarosta MěÚ telefonicky do knihovny ve Starém Hrozenkově, kde čtení pokračovalo a odkud se pak šířilo.
VŘSČ Čteme všichni 143 dětí, zdravých i postižených + 18 dospělých

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

30.
9 - 10 hod. Jaroslav Seifert
Tak, jako ve všech knihovnách v republice se četly ukázky z díla Jaroslava Seiferta. V naší knihovně jsme chtěli ukázat na multikulturní složení obyvatelstva, a tak kromě češtiny zazněly verše Jaroslava Seiferta i v dalších 9 jazycích, poslední verše byly tlumočeny do znakové řeči.
Překlad do vietnamštiny a romštiny jsme si objednali, zbytek textů jsme získali na internetu, v knihovně Ústavu pro český jazyk a literaturu, ve Slovanské knihovně a z konzervačního fondu NK díky píli kolegyň z Národní knihovny pod vedením Aničky Machové.

Text byl čten nejprve v češtině, pak v cizím jazyce. Podmínkou byl rodilý mluvčí.
Musím pochválit představitele města, neboť šli všichni číst, ač se jim nechtělo ... .

senátor Josef Zoser - Mozart v Praze - Paul Kirsch - esperanto (není rodilý mluvčí, bývalý vedoucí knihovny ze Seifhennersdorfu, autor společného přeshraničního projektu "Regionálního katalogu Mandava - Spréva")
starosta Ing. Josef Poláček - Ukolébavka - Le Thuy Dung - vietnamština
místostarostka Mgr. Zdeňka Vajsová - Maminčino zátiší - Mgr. Roland Solloch - polština
místostarosta Jiří Sucharda (nakonec se omluvil, měl jednání, četla kolegyně z knihovny) - Už nikdy - Julio Toledo - španělština
tajemník MěÚ Ing. Vladimír Bartoň - U okna kavárny Slávie - Giovanni Conchin se těsně před začátkem omluvil, měl pacienta - italština
vedoucí odboru kultury Milan Hrabal - Píseň z mezihry - Hana Bláhová - lužická srbština
vedoucí projektu "Rozmanitost do knihoven" z Multikulturního centra Praha Barbora Hořavová - Rozhovor - Jarmila Hannah Čermáková - romština
Karla Erbová - Kavárna Slávie - Irina Denejkina - ruština
studentky z Biskupského gymnázia - Píseň o rodné zemi - Hannelore Pfaff (vedoucí spolupracující německé knihovny ze Seifhennersdorfu) - němčina
ředitel divadla a předseda kulturní komise RM Martin Louka - Tanec dívčích košil - Ing. Alexandra Merhulíková (bývalá vedoucí odboru kultury OÚ Děčín) - chorvatština
učitelka ze Speciálních škol Varnsdorf (s nimiž spolupracujeme na projektu "Knihovna pro všechny") Jana Beistová - Maminčina píseň - do znakové řeči tlumočila Kateřina Michaličková

10 - 19 hod. Čtení pokračovalo ukázkami z díla Karla a Josefa Čapků. Nejprve četly děti z varnsdorfských škol, pak ostatní zájemci z řad čtenářů. Celkem se ve čtení vystřídalo 87 čtenářů, kteří přečetli 263 stran. Zájem o čtení projevil poslanec parlamentu Jaromír Kohlíček, který byl na jednání na MěÚ. Přečetl 2 povídky K. Čapka a teprve další termín na jednání ho odtrhl od knihy.

V podvečer představil Karel Krejčí klasickou českou poezii v hudebním provedení. Pak již následovalo autorské čtení Karly Erbové, Petra Koubka a mladých autorů z Biskupského gymnázia. Závěr patřil opět Karlu Krejčímu, který zhudebnil poezii vítězů letošního ročníku dětské literární soutěže "Drápanda 2003". Celý maratón ve čtení, který byl věnován české literatuře, skončil v 21.00 hod.

Městská knihovna Varnsdorf

Ještě chci sdělit, že paní místostarostka, která má na starosti kulturu, nám vyrábí prezentační CD z celého Týdne knihoven, protože se zúčastnila všech akcí a hodně fotila i natáčela krátké videosekvence. Byla z té akce tak nadšená, že Týdnu knihoven bude v místním tisku věnovaná celá strana, což se nikdy předtím nestalo.

31.
Zahajovali jsme samozřejmě v 9.00 hodin a četli jsme do 12.00 hodin. Akce se zúčastnilo 49 čtenářů (mateřské školy a speciální základní škola) a 2 čtenářky (knihovnice). Jako první byla na "pořadu" básnička od Jaroslava Seiferta a potom následovaly "večerníčkovské" knížky (vzhledem k věku posluchačů): Krteček, Maxipes Fík, Maková panenka, Mach a Šebestová, Krkonošské pohádky, Pohádky z pařezové chaloupky aj. Akce měla velký úspěch a příští rok si "to" ozkoušíme až do večera.

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

32.
Velké říjnové společné čtení se u nás vydařilo. Četlo celkem 146 dětí a mládeže + hosté. Posílám úsek z článku o průběhu Týdne knihoven v dokské knihovně, který jsem psala pro místní tisk.

V pondělí 6. října přesně v 9 hod. u nás zahájil společné čtení starosta města Bc. Zdeněk Krenický básní Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, "Básník a jiná řemesla". Štafetu pak převzal místostarosta Ing. Karel Kapoun ukázkou z knihy V. P. Borovičky "Spadla z nebe". Poté se čtení ujaly děti ze čtvrtých tříd. Po 45 minutách vždy přišla další třída, pro kterou jsme měly připravenu nejen knihu, z níž se četlo, ale také zajímavého hosta.

"Minehavu" Eduarda Štorcha představil historik a spisovatel Vlastimil Vondruška, v četbě ho střídala jeho paní, etnografka Alena Vondrušková. Deváťákům jsme vybraly humorný román ze studentského prostředí "Nemravové ze septimy Bé". Deváťáci touto knihou získali malé privilegium - totiž autorské čtení, neboť román představil a ukázku z něj četl jeho autor Karel Štorkán. Jeho paní, překladatelka Anna Štorkánová po přečtení své ukázky předala "Nemravy" teenegerům, kteří s chutí v četbě humorného příběhu pokračovali. Dalšími hosty byl ředitel základní školy Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitelka umělecké školy Zita Smetáčková a exředitelka Jiřina Kvapilová. Vedle čtvrtých, pátých a devátých tříd základní školy se čtení zúčastnily děti ze školní družiny a učnice z Učiliště na zámku se svým učitelem Petrem Jurčou. Samotný závěr čtenářského maratónu pak patřil opět Jaroslavu Seifertovi a ukázkám z jeho básnické sbírky "Na vlnách TSF" , které přečetl Milan Havelka. Milan Havelka navíc zpestřil své vystoupení tím, že četl z prvního vydání této sbírky s vlastním Seifertovým podpisem. Děkujeme všem, kteří četli i poslouchali, bylo to krásné a za rok se snad nad knihou sejdeme zase.

Městská knihovna Doksy u Máchova

33.
...naše knihovna nebyla oficiálně přihlášena do čtení nonstop, přesto se tato akce u nás na dětském oddělení uskutečnila. V pondělí 6.10. v 8.00 jsem zahájila Týden knihoven a žákyně 6.ročníku přečetla báseň J.Seiferta "Podzim" a pak už to propuklo v plné míře. Četlo se, co si kdo přinesl nebo vybral v knihovně. Trochu jsem toho využila a snažila se, aby děti hledaly autora a ilustrátora. Někdy to byla pořádná dřina. Jinak se vystřídalo 110 dětí a 3 dospělí.

Městská knihovna Březnice , okr.Příbram

34.
...nevím, zda můj příspěvek vezmete na milost, ale oznamuji:
Městská knihovna ve Velkém Meziříčí uskutečnila v roli předskokana 20. června akci DEN A NOC V KNIHOVNĚ.Termín byl dán oslavami 595. výročí udělení plných městských práv městu.

Z připravených aktivit vyjímám: Vernisáže výstavy fotografií Jiřího Michlíčka *Když se toulám krajem se zúčastnilo bezmála 150 návštěvníků.Dále upoutala výstava Svědectví minulosti, které předcházela výtvarná a literární soutěž zachycující regionální historie očima amatérů. Dárkový balíček si odneslo 7 z 43 soutěžících. Též historické ohlédnutí Knihovna retro upoutalo náhledem do dějin instituce. Vydali jsme fotografii naší budovy z 16. století a trička s totožným potiskem.

Nejnáročnější přípravu si vyžádalo NONSTOP ČTENÍ.Přetrhli jsme jej (kvůli vernisáži) na dva kusy. První část zahájili v osm ráno paní ředitelka II. ZŠ a spolu s ní maxipes Fík. Žáčci prvního stupně její školy překvapili skvělým přednesem. Krom Rákosníčka zavítali též Křemílek a Vochomůrka, malá čarodějnice a hloupý Honza. Po poledni mladí redaktoři Spojky zdramatizovali Polednici a maminky z centra Rodinka sehrály pohádku. Večerní čtení pod hvězdami arkádového nádvoří zahájil pan starosta úryvkem z díla místního autora Stanislava Vodičky. Těsně před půlnocí četl jako 101 a současně poslední ředitel zdejšího Jupiter-clubu. Mezi oběma pány pestrá skladba čtenářů i výňatků. Došlo i na autorskou poezii. Stojí za zmínku, že četla celá městská rada, tajemník obce, vedoucí odboru kultury, všichni redaktoři místních novin, profesorky gymnázia, bývalé knihovnice, knihkupkyně, archivář, muzejník... Až z Třebíče přijel autor knihy o barokním malířství pan Jiří Uhlíř. Někteří diváci (i přes velmi chladnou noc) neopustili po celou dobu svou židli !!!
Velmi náročné, ale též velice vydařené.

35.
Praha 9-12
Anežka Pohorská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-děti ze ZŠ Vojtěšská-Markéta Žitná-Kateřina Lieslerová-Jitka Řeháková- děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-děti ze ZŠ Curiových-Magda Řeřichová-Věra Benyovzská-
12-21.15 - Vít Richter-Milan Špála-Helena Deweterová-Klára Havlíčková-Lenka Kocánová-Štěpánka Žižková-Jiřina Haningerová-Lukáš Kalivoda-Ladislav Kurka-Dana Vyorálková-Arnošt Burget-Jarmila Burgetová-Zdeněk Matušík-Květa Hartmannová-Stanislav Hošťálek-Zlata Houšková-Helena Deweterová-Goethe Institutneznámá kolegyně-Goethe Institut-Eva Vondálová-Zlata Houšková-Vojtěch Weis-Jana Veselá-Josef Štangl-paní Suchá-Hana Vetešková-Helena Zajícová-Magdalena Filijová-Lucie Kočková-Amortová-Věra Horová-Ladislav Šinkmajer-Petr Burda-Drahomíra Chotovinská-JUDr. Polívková-Ladislav Šinkmajer-Naďa Fuková-Viola Nouzovská-Ivana Vaňková-Jiří Šrámek-paní Vítková-Ivanka Devátá-pan Fatka-paní Hlaváčková-Dr.Bulvasová-paní Roznětínská-pan Roznětínský-profesor Porš-Taťána Míková-Alena Jindrová-Špilarová-paní Hofmanová-pan Honc-paní Váňová-Dagmar Křížová-Kamila Kudlvasrová-Radka Pachmanová-neznámá čtenářka-Drahuška Dvořáková-Jana Hovorková-Pavel Bidlo-Karolína Riegerová-Pavla Olivová-Jana Suchochlebová-Magda Olivová-P. Zavazalová-Irena Tomášková-Luďka Šplíchalová-Roman Blinka-Lenka Hanzlíková-Jana Seifertová-Zuzana Maléřová-Robert Rippa-paní Wildhageová-Lidmila Rippová-Mikoláš Laub-Hanna Kopřivová-Tomáš Laub-Lucie Merhautová-Barbora Horáčková-Daniela Krákorová-David Vyhnanovský-Magdalena Štulcová-Jan Karel Venzara-Františka Vrbenská-Eva Suderová-Libuše Hříbalová-Gabriela Šimčíková-Marie Čadková-Jaroslava Štěrbová-Hana Rotportová
Celkem tedy zaznělo ze 120 úst - 123 citací českých autorů (3 účastníci četli 2x)

autoři (podle četnosti citací)
Seifert, Jaroslav 7x - Čapek, Karel 6x - Fischl, Viktor 5x - Nepil, František 5x - Foglar, Jaroslav 4x Ajvaz, Michal 2x - Aškenazy, Ludvík 2x - Čechura, Rudolf 2x - Jirotka, Zdeněk 2x - Klíma, Ivan 2x - Lada, Josef 2x - Mikulka, Alois 2x - Mocná, Dagmar 2x - Olbracht, Ivan 2x - Pavel, Ota 2x - Petiška, Eduard 2x - Poláček, Karel 2x - Štuka, Ivo 2x - Žáček, Jiří 2x -
dále v abecedním pořadí: Adla, Zdeněk - Beráková, Zora - Bondy, Egon - Boučková, Tereza - Brousek, Antonín - Brzáková, Pavlína - Burda, Petr - Čtvrtek, Václav - Devátá, Ivanka - Erben, Karel Jaromír - Filip, Dominik - Franková, Hermína - Frič, Alberto Vojtěch - Háj, František - Hašek, Jaroslav - Horníček, Miroslav - Hořec, Jaromír - Hošťálek, Stanislav - Hrabal, Bohumil - Hrabě, Václav - Hůlka, Daniel - Hurník, Ilja - Hüttlová, Jaromíra - Chudožilov, Petr - Jícha, Jan - Kainar, Josef - Kalina, Vladimír - Kašparů, Max - Kraus, Ivan - Krůta, Jan - Kubátová, Marie - Loukotková, Jarmila - Macourek, Miloš - Maléřová, Zuzana - Martínek, Lubomír - Mucha, Jiří - Neff, Vladimír - Němec, František - Pistoriusová, Frída - Plachta, Jindřich - Poledňáková, Marie - Poltikovičová, Hana - Posledník, Emil - Procházka, Jan - Procházka, Luboš - Rudiš, Jaroslav - Rut, Přemysl - Řeháčková, Věra - Smutný, Oldřich - Sopková, Helena - Svěrák, Zdeněk - Šmíd, Zdeněk - Šnejdárek, Josef - Štangl, Josef - Štorch, Eduard - Švandrlík, Miloslav - Thon, Jan - Tigrid, Pavel - Vaculíková, Marie - Vavřincová, Fan - Vícha, Jiří - Vyskočil, Ivan - Werich, Jan - Zinnerová, Markéta
Celkem tedy bylo citováno 83 autorů

+ úspěšný start dětských účastníků ze základních škol (včetně kvalitního výběru knih);
+ úžasná dvouhodinovka pražské odborné knihovnické veřejnosti (zahajoval dr.Richter na vysoké úrovni, z níž už potom nikdo neslevil);
+ koktejl příspěvků knihovníků a čtenářů Městské knihovny v Praze (včetně významných hostů v čele s paní Janou Seifertovou, dcerou Jaroslava Seiferta, včetně premiérových čtení
českých autorů);
+ "přirozená dramaturgie" - vysoká úroveň výběru čtených úryvků (ani jeden Viewegh, natož Pawlowská...)
+ postupně téměř 400 naslouchajících či čtoucích, někteří se opakovaně vraceli...

Pražská regionální organizace SKIP, Městská knihovna v Praze, Státní technická knihovna

36.
Velké říjnové společné čtení" jsme se rozhodli zaměřit především na děti a dětské čtenáře. Chtěli jsme tak podpořit vznik čítárny pro děti v rámci Dětského klubu, kde si malí čtenáři kromě listování v časopisech budou také moci nahlas číst ze svých oblíbených knížek, nebo poslouchat texty, které jim budou předčítat pozvaní hosté. Během jediného dopoledne se u nás vystřídalo více než 200 dětí z mateřských školek, I. a II. stupně základní školy a zvláštní školy. Četlo se z Foglara, Trnky, Wericha, Svěráka, Magora Jirouse, Sekory apod. Zvolili jsme kratší variantu non-stop čtení (trvalo pouhé tři a půl hodiny) a spíše než na lámání rekordů v délce předčítání jsme se soustředili na kvalitní přípravu. Oslovili jsme lidi,u kterých se dala předpokládat schopnost předčítaný text nějak ozvláštnit či obohatit (rozhlasové moderátory, básníky, divadelníky, studenty gymnázia...)a dbali jsme také na to, aby byly v předčítání zastoupeny všechny generace a aby se vždy mužský hlas střídal s ženským - kvůli udržení pozornosti. Námi připravený program zaujal děti natolik, že se samy ochotně zapojily také - většinou s recitací básniček a říkanek.

Regionální knihovna Teplice

37.
Četlo v pondělí 6.10. od 9 do 19 hodin.
Na dětském oddělení se vystřídalo 98 dětí i dospělých, kteří četli a četli. Čtení uvedl místostarosta města a první úryvek z díla J. Seiferta přečetl poslanec Václav Nájemník. Dopoledne se četly převážně pohádky od B. Němcové a knihy od V. Čtvrtka. Odpoledne si čtenáři přinášeli oblíbené knihy od českých autorů.

Městská knihovna v Litomyšli

38.
Akci jsme organizovali pouze v omezeném čase 9-12,00 hodin. Na 17,00 hodinu jsme totiž měli naplánovanou vernisáž výstavy a obě akce nešly dohromady. Přesto měla akce velký ohlas (přičítám to vtipné zkratce názvu akce). O spolupráci jsme požádali zajímavé osobnosti regionu.
Samotné čtení zahájil starosta města Ing. Miloslav Přikryl. Jako všude jinde jsme zahajovali verši Jaroslava Seiferta. Někteří předčitatelé svůj příspěvek uvedli sami, některým jsme medailónek o autorovi díla připravili v knihovně a řekla ho knihovnice na úvod čtení. Autora a ukázku jsme nechali na samotném předčitateli. A kdo předčítal? Pan Josef Pelc, farář římskokatolické farnosti v Lipníku n.B., Ing.Alena Vaštová-dlouholetá čtenářka, Mgr. Pavel Matyáš- učitel a dlouholetý dobrovolný knihovník, Mgr. Jaromír Krejčíř-ředitel školy a češtinář, Jarmila Musilová-kronikářka, Běla Šarayová-studentka gymnázia. A na další se už bohužel nedostalo. Na čtení si přišli poslechnout nejen naši čtenáři, náhodní návštěvníci nalákáni propagací, ale dokonce celé školní třídy. V příštím roce budeme
akci opakovat, ale určitě bude trvat déle.

Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou

39.
Pořádali jsme v dětském oddělení, přišli žáci 7, 5, 4, 3, třídy, učitelé, doc. Toman z PF JČU, kolegyně z ostatních oddělení a poboček, novinářka z Jihočeských listů. (asi 100 lidi) Zahájili jsme v 9 hod. Seifertovou Maminkou - měli připraveno žáci 7.tř. (asi 13 básní). Potom se četlo dle vlastního výběru: O. Pavel Fialový poustevník, K.J.Erben Kytice, M.Macourek Pohádky, J. Žáček Aprílová škola, Pro slepičí kvoč, P.Pražák Malá preludia, B.Říha O letadélku Káněti, I. Procházková Středa nám chutná. Četli knihovnice, pedagogové, děti. Končili jsme ve asi ve 12.30. Cela akce proběhla nad očekávání dobře a klidně, všem se líbila. Děti byly hodné a se zájmem poslouchaly.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

40.
Městská knihovna v Horšovském Týně nebyla do VŘSČ přihlášena, protože jsme si nevěděli rady s organizací, ale udělali jsme si s dětmi "Malé říjnové společné čtení", kterého se zúčastnilo 73 dětí + 4 dospělí. Časově jsem to nestopovala, ale bylo to přes 1 hodinu.

Městská knihovna v Horšovském Týně

41.
U nás zahájeno Podzimem J.Seiferta; četlo v pondělí od 9.00 do 12.00 hod. 90 dětí (7. a 8. tř. ZŠ) pohádky O.Wilda, v úterý ještě od 9.00 do11.00 - 60 dětí - Královské pohádky K. Šiktance.

Městská knihovna v Třeboni

42.
Naše knihovna se připojila k celorepublikovému VŘS-Č (Velké říjnové společné čtení), které proběhlo ve všech zúčastněných knihovnách 6. 10. 2003 v 9 hodin. Přivítali jsme mezi námi i zástupce města,starostu pana ing. Pavla Loudu a tajemnici paní ing. Marcelu Česákovou. Naše pozvání přijal také ředitel městského muzea mgr. Jaroslav Prokop, který zahájil čtení ukázkami z díla našeho jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta. V četbě pokračovali žáci zvláštní školy pod vedením paní učitelky Sládkové. Četli knížku od Karla Čapka Dášeňka, čili život štěněte. Poslechnout čtení si přijela děvčata z Ústavu sociální péče ve Skřivanech s panem vychovatelem. Žáky zvláštní školy vystřídala 4. třída ze ZŠ Klicperově s paní učitelkou Pavlínou Plecháčovou. Děti pokračovaly v četbě Dášenky. Následně přišli číst žáci ze ZŠ Klicperově s p. učitelkou Malcovou, kteří četli z knížky Jiřího Žáčka Dobrý den, dobou noc. Ze ZŠ Karlova přišly děti s paní učitelkou Zmítkovou a přečetly knížku spisovatele Zbyňka Malínského Pohádky ze Sluneční ulice. Naše nonstop čtení trvalo 5 hodin.

Městská knihovna Nový Bydžov

43.
Četlo se v čase od 9:00 do 12:30 19 dospělých a 3 děti, zúčastnilo se asi 110 posluchačů.

Městská knihovna v Třebíči

44.
V Městské knihovně ve Šlapanicích u Brna se četlo od 8.00 do 17.30 hod. Od 8 do 15 četli čtvrťáci a páťáci - Štíplová: Prapohádky, Tetaurová: Těžký život uličníka, Svěrák: Tatínku ta se ti povedla. Prvňáčkům a druháčkům z družiny jsme četly my knihovnice Šrámkova: Pověsti brněnského kola. Celkem bylo 125 dětí. Od 15 hodin se sešlo 9 dospělých (žen) a četli jsme Konkurz na milence od S. Monyove, což se velice líbilo a knížky této spisovatelky byly ihned rozpůjčeny.

Městská knihovna Šlapanice

45.
V pondělí na zahájení Týdne knihoven proběhl v MěK čtenářský maratón. V 9.00 hodin ho zahájili zástupci města a knihovny. Dále ve čtení pokračovaly děti ze tří základních škol, studenti ze SPgŠ a OA. Nepřetržitě četlo 88 přátel 6 hodin - od 9.00 do 15.00 hodin. Velké Říjnové Společné Čtení bylo SENZA!

Městská knihovna Prachatice

46.
Knihovna Kroměřížska se připojila v Týdnu knihoven k celostátní akci Národní knihovny na podporu čtení VŘSČ.Naše Veřejné společné čtení se uskutečnilo v pondělí 6.10. 2003 od 9:00 - 12:00 hod. Společně se v předčítání střídali členové Klubu přátel poezie s pracovníky knihovny.
Čtení jsme zahájili úryvkem z knihy Jaroslava Seiferta "Všecky krásy světa".

Četlo se z knih F. Halase, F. Kubky, J. Skácela, K. Čapka, M. Macourka, K. Kryla a dalších českých autorů. Pondělní čtení bylo zakončeno excelentním přednesem monologu z díla Karla Čapka "Matka" v podání vítězky divadelní přehlídky ochotnických souborů Jiráskův Hronov paní Ludmily Cápkové.

V pondělí jsme četli pro dospělé, v úterý a ve čtvrtek pro děti.Četli jsme z Hrubína, Žáčka, Svěráka, Kahouna, Čapka aj. i pro ty nejmenší, které ještě samy číst nedokáží.

A rozhodli jsme se, že budeme ve společném čtení pokračovat nejenom v říjnu a dopoledních hodinách a nejenom z tvorby českých autorů také proto, že hlavně dospělým už zřejmě dlouho nikdo nahlas nečetl.

Knihovna Kroměřížska

47.
V 9.hod ráno zahájil náš starosta města-prózou od Seiferta,pak začaly číst děti.Vybíraly si připravené knihy od českých autorů. Měli jsme domluvenou spolupráci se školami,takže se po 40 minutách střídaly a četli všichni, kteří se dobrovolně přihlásili.Vystřídalo se nám 7.tříd od 3-6 ročníku. Zapojila se družina,dva kroužky dramatické výchovy,kroužek Malých nečtenářů. Četli jsme od 9-17 hodin. Vystřídalo se zde asi 230 účastníků. Myslíme si,že se akce opravdu vydařila a měli jsme z toho dobry pocit.

Městská knihovna Kaplice

48.
Pro přehlednost stručné informace o nás -

Místo: Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Kdo četl: p. poslanec Radko Martínek, starosta, 1. a 2. místostarosta, ředitel Sociálních služeb Esta, pracovnici MěÚ, ředitelka muzea, vedouci Centra volného času, žáci ZŠ, BUŠ, studenti SOU a gymnázia, senioři z domova důchodců (dojemné bylo propojení seniorů a dětí), čtenáři, knihovnice - celkem 136 osob

Zahájení: slavnostní s přípitkem a pohoštěním na zdar Týdne knihoven a VŘSČ (knihovnice + významné osobnosti města)
Co se četlo: J. Seifert, K. Čapek, K. Poláček, M. Zinnerová, M.Drijverova, J. Foglar, E. Bernardinova, V. Vančura, M. Horníček, J. Lada, J. Drda, M. Vieweg, I. Hercíkova, V. Fischl, aj.

Délka nonstop čtení: 9.00 - 17.00, tj. 8 hod.

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové

49.
Naše knihovna nebyla oficiálně přihlášena, ale zkusili jsme si to také. Četlo se od 9.00 do 12.00. Četly děti i paní učitelky, celkem 98 dětí a 5 učitelek.

Městská knihovna v Kardašově Řečici

50.
Musím s radostí konstatovat, že ohlas i průběh celého č t e n í byl nad očekávání zajímavý a příznivý. Do čtení se zapojilo 120 studentů (Střední zdravotní škola, Střední ekonomická škola, Střední pedagogická škola a gymnázium, žáci 5. třídy - ZŠ Dukelských hrdinů). Celý program uváděl dramatický kroužek z gymnázia - byl to i od nás dobrý režijní nápad, mládež byla skvělá. Pracovnice knihovny zpestřila "č t e n í" poezií J. Nohavici, kterou doprovodila hrou na kytaru. Měli jsme i vzácnou návštěvu z Krajského úřadu a Magistrátu města Karlovy Vary. Z řad dospělých byl nebývalý zájem (30 účastníků). Příští rok uvažujeme o prodloužení akce na celý den. Byla to akce pohodová, milá a mládeži i nám se líbila. Dobrý nápad - gratulujeme.

Krajská knihovna Karlovy Vary

51.
Čtení zahájil starosta města p.Jaroslav Blažek. Čtení se zúčastnilo kolem 9O dětí od 5. třídy do 9. třídy základní a zvláštní školy. Zahajovalo se dílem J. Seiferta a dále děti četli ze svých oblíbených knih. Velmi nás překvapili chlapci z 9. třídy, kteří se k předčítání zvolili také dílo J. Seiferta. A to hlavně tím, s jakým citem dovedli jeho verše podat ostatním a opravdu zaujmout. Četli jsme 4 hodiny a myslím, že se akce zdařila a přinesla těm, kteří četli i těm, kteří poslouchali, radost.

Městská knihovna Plesná

52.
Akce se nám napoprvé docela vydařila. Četlo se od 9 do 14.15 nepřetržitě. Četli jsme z děl regionálních autorů Jiřího Kahouna a Otomara Dvořáka. Oba autoři se též zúčastnili a ze svých knih četli. Další předčitatele a publikum tvořili hlavně studenti a žáci berounských škol.

Městská knihovna Beroun

53.
V Městské knihovně v Boskovicích jsme četli od 9 do 18 hodin. Celou akci zahájila paní místostarostka a vedoucí odboru školství, kultury...atd. Studentka gymnázia přednesla Seifertovu báseň a potom se střídali studenti a žáci místních škol, odpoledne veřejnost, děti i dospělí. Celkem se zúčastnilo asi 132 čtenářů a posluchačů a četli ukázky z 58 knih nejrůznějších žánrů podle vlastního výběru.

Městská knihovna Boskovice

54.
Akce se konala v určené pondělí od 9 hod. do 13,15. Z oslovených čtenářů, přátel a příznivců knihovny se přihlásilo 26 interpretů. Čtení probíhalo za provozu v oddělení pro dospělé čtenáře, přihlížejících bylo kolem 30, ale střídali se. Osobnosti města i ostatní účastníky akce velmi zaujala, někteří ji pojali i jako autorské čtení. Ohlas byl i v regionálním vysílání TV Morava a v rozhlase. Výhrady byly pouze k nazvu, u některých občanů vyvolal negativní reakci.

Knihovna města Olomouce

55.
...Zvolili jsme pouze dobu od 9 do 12 hodin, protože jsme pořádali řadu dalších zajímavých akcí pro veřejnost - Týden Indie v klatovské knihovně. Nikdy se o nás veřejnost ( i novináři) tolik nezajímala jako v tomto týdnu. Více na www.knih-kt.cz. Četlo 12 představitelů města i kraje - starosta, radní KÚ Plzeňského kraje, zastupitelé a další významní představitelé společenského života regionu. Měli ohromnou radost, protože měli opravdu pozorné posluchače, studenty středních škol i veřejnost. Četli cestopis Václava Petra: Z Čech až do Indie. I když se posluchači střídali, nevadilo to. Kniha je plná zajímavých informací. (začínali jsme samozřejmě ukázkou z díla J. Seiferta). Obě strany to hodnotily jako ohromný zážitek. Stručně statistika: četli jsme 3 hodiny, 12 osobností, 170 posluchačů.

Městská knihovna Klatovy

56.
V knihovně jsme četli od 8 do 19 hod., ne nonstop jako řada jiných knihoven, my s přestávkami. Celkem se četlo asi osm hodin, předčítatelů bylo 5, posluchačů 130.

Městská knihovna Sobotka

57.
Naše knihovna konala čtení pod názvem Exkurze původní českou literaturou aneb non-stop čtení. Navrhovaný název VŘSČ se nám nezamlouval.

Četlo se od 9.00 do 12.00 v oddělení pro děti, od 12.00 do 18.00 ve společenském sálku knihovny (cca 30 míst).
9.00 - 12.00 - publikum - děti 1. stupně ZŠ Zahájení proběhlo za účasti starosty a obou místostarostů a médií (kabelová televize i obrazem). V prvním bloku četly hlavně děti, zorganizovala učitelka pozvané školy.Je třeba mít v záloze ukázky a čtenáře z řad knihovnic, pokud jsou děti pasivní.

Negativa: 30 dětí je moc, pro kuňkaly je třeba mikrofon (při menším publiku ne). 1 posluchačská dětská skupina maximálně na hodinu (nedovolit učitelům "upíchnout" děti v knihovně na víc než 1 vyučovací hodinu)

Pozitiva: pozvat cíleně publikum se osvědčilo i připravit je na to, aby četlo. Osvědčilo se i autorské čtení a kratičká beseda s autorem. Děti získají zájem a druhý den si půjčují z ukázek jako divé.
12.00 - 15.00 - publikum - pozvaní studenti SŠ a 2. stupeň ZŠ

Negativa : nemíchat SŠ a ZŠ publikum, maximálně 20 posluchačů, větší množství ruší

Pozitiva: cíleně pozvané publikum "za odměnu" ve spolupráci se stř. školami - uvítali i učitelé, velký zájem o současnou literaturu, zájem číst z vlastních prací (naši mladí autoři z Klubu ml. autorů působícího při knihovně) zájem o autorské čtení regionálního básníka,

15.00-16.30 senioři
I přes pozvánky malá účast, ale vnímavé a komunikující publikum, nechtějí sami číst.

16.30 - 18.00 veřejnost nalákaná na vystoupení oblíbených ochotníků
Mizivá účast přes vynikající výkony čtoucích herců

Celkové závěry:
Publikum je třeba cíleně pozvat, neponechat účast náhodě. Připravit si ukázky i čtenáře-přednášející, využít autorských čtení zajímavých osobností, spolupráce se školami se velmi osvědčila, 9 hodin je moc, omezit do 16.00 hodin, potom je malý zájem (možná i dopravní problémy okresního města a dojíždějících.)
Příště do toho jdeme zase.

Knihovna Jana Drdy - Příbram

58.
Akce se konala od 9,00 - 16,00 hod.; zúčastnilo se 75 předčítajících ve věku od 12 do 65 let poslouchalo je 320 posluchačů.

Městská knihovna Aš

59.
Akce se zúčastnilo celkem 220 dětí, mládeže a dospělých. Do vlastního čtení se zapojilo 104 účastníků. Dopoledne bylo vyhrazeno především pro děti kladenských škol. Možnost využily : 10.ZŠ, 14.ZŠ, 1.ZŠ a školní družiny ze 4. ZŠ a 14.ZŠ. Odpolední část byla vyhrazena pro návštěvníky knihovny.

Akci zahájil náměstek primátora města Kladna pan Antonín Kajgr.
Čtení jsme začali básní Jaroslava Seiferta "Koulelo se,koulelo" v podání pana náměstka Kajgra a ředitele MKK ing. Petra Kubici.
Celkem jsme citovali ukázky z děl dvanácti českých autorů : Jaroslava Seiferta, Zuzany Franckové, Jaroslav Haška, Vojtěcha Steklače, Jaroslava Foglara, Františka Nepila, Ondřeje Sekory, Josefa Koláře, Evžena Gogela, Květy Šímové, Petra Šabacha a Iva Pelanta.

Čtení probíhalo plynule s krátkým uvedením životopisných údajů u každého z autorů.

Zpestřením programu byla účast paní Květy Šímové, která četla ukázku ze své rozepsané knížky o Hance. Paní Šímová se také stala novou čtenářkou naší knihovny, protože jak sama řekla, zajímá jí jaké knížky pro dívky vycházejí, jaká témata převládají a co nejraději dívky čtou.
Z dalších předčítajících můžeme jmenovat PhDr. Vladimíru Švorcovou a Miroslavu Frolíkovou z SVK Kladno a paní Jitku Zavadilovou - naši dlouholetou čtenářku .

Za knihovníky četli paní Ivana Rysová, Alena Polanecká, Kateřina Vokounová, Květa Němečková a pan Jaromír Mariánek.

Za návštěvníky se čtení zúčastnili Daniel Hanták, Martin Trpišovský a Hana Cedlová, která zaujala svým skvělým projevem.

Celý osmihodinový maratón čtení jsme ukončili přesně v 17,00 hodin .

Městská knihovna Kladno

60.
V 10 hodin bylo odstartováno Velké říjnové společné čtení. Zúčastnilo se ho celkem 196 posluchačů od malých po dospělé, ale přednes si zkusilo pouze 32 čtenářů. Číst mohl každý. Čtení zahájil recitací básní Jaroslava Seiferta " Šel malíř chudě do světa" - "Domov" pan profesor Aleš Fetters a následovaly ho další osobnosti kosteleckého veřejného života. Oživení přinesl zejména přednes členů zdejšího divadelního souboru. Četly i děti ze základní školy, a to převážně pověsti z knihy "Z dávných časů", ale i pohádky. Zakončení této akce bylo v 15 hodin.

Městská knihovna v Červeném Kostelci

61.
V naší knihovně jsme četli v pondělí od 9. do 12. hodin. Celkem přišlo 71 návštěvníků a četlo 56 čtenářů.

Městská knihovna Velvary

62.
VŘSČ proběhlo na 3 sídlištních pobočkách Knihovny Jiřího Mahena, vždy ve spolupráci s okolními školami a učiteli češtiny. Tématicky bylo čtení zaměřeno na regionální literaturu buď z fondu KJM nebo z donesených knih.

Oficiální začátek v 9 hodin za celou KJM proběhl na pobočce Jírova v Líšni četbou básně Pavučina od Jaroslava Seiferta. Záštitu nad touto akcí převzal starosta ÚMČ, který ji zahájil. V 10 hodin pokračovala pobočka na Vondrákově v Bystrci. Obě tyto pobočky jsou automatizované a připojené doknihovní sítě automatizovaných provozů KJM. V 11 hodin navázala pobočka na Velkopavlovické na Vinohradech. Zde se účastnil také starosta ÚMČ PhDr. Jiří Čejka a předčítal mimo jiné také z vlastní knihy 7 x o Brně, která je věnována historii Brna.

Velké říjnové společné čtení v dětské knihovně KJM Kobližná 4
10-14 h. Literární pásma pro děti - celkem se zúčastnilo 83 dětí i dospělých (maminky, babičky) - mezi nimi byly převážně pozvané děti ze škol, ale sešlo se i pár čtenářů, kteří přišli se svými dětmi či vnoučaty. Čtení bylo rozděleno do čtyř bloků podle věku dětí: první blok byl určen předškolákům ze speciální MŠ Hlinky (nevidomí) a četly se Houpací pohádky Aloise Mikulky, druhý blok byl určen čtvrťákům (ZŠ Rašínova) a četla se kniha Pavla Čecha O čertovi - autor a ilustrátor v jedné osobě byl také přítomen a dětem vyprávěl o sobě, své práci a vzniku knížky; třetí blok byl určen šesťákům (ZŠ Kuldova) a četlo se z knížky O jelenovi s kulometem Aloise Mikulky a čtvrtý blok jsme věnovali našim pasovaným prvňáčkům z družiny při ZŠ Kotlářská a četly se opět Houpací pohádky.
Atmosféra čtení byla fantastická. Přispěla k ní nejen účast pohádkové babičky, která krásně předčítala, zvláště těm menším dětem, ale také přítomnost pana Pavla Čecha. Tento skromný malíř, profesí hasič, s klukovskou duší a nezměrnou fantazií děti zaujal tak, že se jim ani nechtělo odejít. Příjemné překvapení nám připravili šesťáci, u kterých jsme se obávali, že je čtení nebude bavit. Bavili se, myslím, výborně a dokonce se sami zapojili do předčítání, což je u dětí v tomto věku neobvyklé. Předpokládám, že to bylo dáno výběrem textu - Mikulkovy vtipné a moderní pohádky je zkrátka oslovily. Neméně milé bylo i setkání s našimi rytíři z družiny na Kotlářské. Sice už byli po celodenním sezení v lavicích trošku rozjívení, ale přesto se jim Houpací pohádky moc líbily. Celkově tuto akci hodnotím jako velmi příjemnou a milou.

Velké říjnové společné čtení v hudební klubovně KJM Kobližná 4 - pestré odpoledne s celk. účastí 100 osob: 14-15 Studenti Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb Brno za vedení PhDr. Víta Závodského četli z děl brněnských autorů (brněnské pověsti, J. Tomeček, B. Hrabal, J. Kratochvil a další souč. spisovatelé). Spontánní ohlas u mlarého studentského publika.

15-16 Humorné a poetické texty z vlastní tvorby četly (mezi ženskými čtenářkami populární prozaička) Simona Monyová a (sympatická a vtipná básnířka) Taťána Maťátková.
16-17 Autorská čtení: své hudební fejetony četl hudební skladatel, spisovatel, oblíbený glosátor a vypravěč Pavel Blatný. Eva Šlapanská pak ze své knihy o osobnostech brněnského uměleckého života Jak jsem je znala.
17-18 Knihovník hudební knihovny KJM a student hudební vědy Viktor Pantůček představil unikátní nahrávku elektroakustické kompozice Miloslava Kabeláče - E fontibus bohemicis (Šest obrazů z českých letopisů).
18-19 Herec Ladislav Lakomý vzpomínal na básníka svého srdce Jana Skácela a četl jeho verše, spolu s ním herečka Jana Janěková z díla Eugenie Dufkové: Letokruhy Ladislava Lakomého (spojeno s výstavou fotografií L. Lakomého, které vytvořila J. Janěková).

Velké říjnové společné čtení v Mahenově památníku KJM, Mahenova 8
Celková účast na přátelském večeru: 26 osob

19-21 Čtení a povídání o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena s ředitelkou KJM Ing. Libuší Nivnickou (čtení z Rybářské knížky) a členy Společnosti Jiřího Mahena. Vystoupili dále mj. PhDr. Jiří Poláček (fiktivní rozhovor s Mahenem), vedoucí Mahenova památníku Mgr. Jana Černá (s vyprávěním Jak na mne zapůsobil Mahen v jednotlivých obdobích mého života), pamětník Mahenův doc. PhDr. Jiří Rambousek, CSc., i vedoucí odboru kultury Magistrátu města Brna Mgr. et Mgr. Martin Reissner …..

Knihovna Jiřího Mahena Brno

63.
V naší knihovně se četlo 4 hodiny a vystřídalo se u nás 74 čtenářů a posluchačů. Zahájení se ujal starosta města. Četl z knihy Všecky krásy světa "Zrození básníka". Při přípravě jsme spolupracovali s místními školami.

Četli studenti Gymnázia:

Werich, Jan - Když už člověk jednou je
Nezval, Vítězslav - Pražská domovní znamení
Jirotka, Zdeněk - Saturnin
Drda, Jan - Němá barikáda
Křesťan, Rudolf - Podkovaná blecha
Frýbová, Zdena - Robin
Hašek, Jaroslav - Osudy dobrého vojáka Švejka
Viewegh, Michal - Případ nevěrné Kláry
Viewegh, Michal - Báječná léta pod psa,
studenti ze Střední odborné školy:
Křesťan, Rudolf - Kočky v patách
Pujmanová, Marie - Předtucha
Havlíček, Jaroslav - Petrolejové lampy
Křesťan, Rudolf - Nebuď labuť
Šimek-Grossmann - Povídky
Děti z mateřské školky si poslechly pásmo ukázek z pohádek Václava Čtvrtka
Žáci 4. ročníku ZŠ četli z knihy Jaroslava Foglara - Hoši od Bobří řeky
Žáci 7. ročníku ZŠ četli z knih Jana Vodňanského - Jak mi dupou králici a Jiřího Žáčka - Ať žije Pepan

Celkově máme z této akce příjemný pocit. Pokud se bude opakovat, jistě se zase připojíme.

Městská knihovna Moravské Budějovice

64.
VŘSČ probíhalo po celý den 6. října. Četlo 182 dětí ze základních škol, ze středních škol a dospělých 92. Zdrojem byla česká literatura, úryvky si vybírali lidé sami.Bylo to např.: Jirásek: Psohlavci, Staré pověsti české, I.Pelant: Ranč u Zelené sedmy, J.Otčenášek: Romeo, Julie a tma, Z.Bezděková: Říkali mi Leni, Z.Jirotka: Saturnin, I.Kraus: Má rodina a jiná zemětřesení, B.Němcová: Chytrá horákyně, J.Werich: Lakomá Barka a řada dalších.

Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti a zprávy o ní prošly tiskem.

KVŠ Slaný

65.
V naší knihovně proběhlo VŘSČ velmi dobře. Zúčastnilo se ho 17 dětí MŠ spolu s paní ředitelkou a učitelkou. Na začátku byly děti seznámeny vhodnou formou se spisovatelem J.Seifertem. Z jeho knih Všecky krásy světa a Maminka jsme dětem předčítaly vybrané části básní a textů. Poté jsme četly z knihy J.Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Některé výjevy si děti zahrály s maňásky. Maňásek Mikeš přečetl dětem ukázky z knížek J.Lady, které děti velmi dobře znaly. Pak samy přednášely říkanky a na konec zazpívaly známé písničky. Velké čtení jsme zakončili kreslením .Obrázky dětí vyzdobily knihovnu i MŠ.

Knihovna Dřínov

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pokud jste pozorně pročetli kaleidoskop ohlasů, jistě jste zaznamenali radost, nadšení, milé překvapení z úspěchu, které v těch zprávičkách většinou je. Možná jste ale bolestně postrádali zprávu o tom Vašem čtení - inu nepřišla mi od Vás zpráva. Možná jste se také pozastavili nad formou, kterou Vám ohlas letošního VŘSČ předkládám. Věřte - pokoušela jsem se několikrát "učísnout" VŘSČ do tabulky, přehledu či grafu - ale nešlo to (tři stránky nebo dvě řádky, pár čísel nebo naopak esej...vskutku těžký materiál). A tak se s touto akcí pro letošek rozloučím s nadějí, že to byl pouhý začátek našich společných čtení, že při jejím dalším opakování nám vydrží nadšení a chuť do práce, která je s ní spojená, a že nás bude třeba o pár více. Skromně budu také doufat, že se naučíme tak krásné akce nejen pořádat, ale také si je "sečíst" a "prodat".

S nadějí na další spolupráci a pozdravem "za čtení krásnější", případně "čteme rádi, čteme spolu"
Vaše Jaroslava Štěrbová

Praha, listopad 2003

Malé zrcadlo Velkého čtení - zkrácená verze

6.10. 2003 proběhlo v našich některých knihovnách Velké Říjnové Společné Čtení. Některé knihovny název nadchl a přitáhl ke spoluúčasti, jiným se nelíbil a akci uskutečnily pod pozměněným názvem, další ji na znamení odporu vůči snaze akci medializovat právě prostřednictvím značky "VŘS Č" zcela ignorovaly, jiné neúčastí bojovaly proti medializační kamapni samotné, někde nezbyly síly a jinde zase čekají, jak to dopadlo. Akci vyhlásil SKIP, dal jí předem rámcová pravidla a dál už to bylo (s jedinou výjimkou pražské regionální organizace) o jednotlivých knihovnách. Předem se k výzvě SKIPu, ke čtení, a tím i ke snaze knihovny připomenout na lokální i celorepublikové úrovni přihlásilo na 110 knihoven.

Na výzvu, aby se účastníci podělili o výsledky a dojmy ze společného čtení, reagovalo 66 knihoven :

Praha

Městská knihovna v Praze - společné čtení MKP, pražské organizace SKIP a STK;
ZŠ Hanspaulka

Středočeský kraj

Husova knihovna v Říčanech
Městská knihovna Březnice
Městská knihovna Beroun
Knihovna Jana Drdy Příbram
Městská knihovna Kladno
Knihovna města Velvary
KVŠ Slaný
Knihovna Dřínov

Jihočeský kraj

Planá nad Lužnicí
Městská knihovna Milevsko
Městská knihovna Český Krumlov
Městská knihovna v Lomnici nad Lužnicí
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Městská knihovna v Třeboni
Městská knihovna Prachatice
Městská knihovna Kaplice
Městská knihovna Kardašova Řečice

Plzeňský kraj

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Knihovna Bělá nad Radbuzou
Knihovna města Plzně (pobočka Lobzy)
Městská knihovna v Horšovském Týně
Městská knihovna Klatovy

Karlovarský kraj

Městská knihovna Sokolov
Městská knihovna Cheb
Krajská knihovna Karlovy Vary
Městská knihovna Plesná
Městská knihovna Sobotka
Městská knihovna Aš

Ústecký kraj

Městská knihovna Varnsdorf
Regionální knihovna Teplice

Královéhradecký kraj

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové
Knihovna města Hradce Králové
Městská knihovna Nový Bydžov
Městská knihovna v Červeném Kostelci

Liberecký kraj

KVK Liberec (hlavní budova, pobočka Vesec, pobočka Kunratická),
Městská knihovna Cvikov
Městská knihovna A.Marka v Turnově
Městská knihovna v Semilech
Městská knihovna Doksy u Máchova jezera

Pardubický kraj

Městská knihovna v Poličce
Městská knihovna v Litomyšli
Městská knihovna Ladislava z Boskovic Moravská Třebová

kraj Vysočina

Kamenice nad Lipou
Městská knihovna Pelhřimov
Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
Městská knihovna Jihlava
Krajská knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Městská knihovna Třebíč
Městská knihovna Moravské Budějovice

Olomoucký kraj

Městská knihovna Přerov
Městská knihovna Mohelnice
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Knihovna města Olomouce

Zlínský kraj

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně
Knihovna BBB Uherské Hradiště (dětské oddělení)
Knihovna Kroměřížska

Jihomoravský kraj

Městská knihovna Blansko
Městská knihovna Šlapanice u Brna
Městská knihovna Boskovice
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (ústřední knihovna, pobočka Jírova, pobočka Vondrákova, pobočka na Velkopavlovické)

Moravskoslezský kraj

Místní knihovna Mosty u Jablunkova

Jak se četlo? Při vyhlášení VŘSČ bylo zadáno víceméně souvislé čtení z české literatury, v minimálním rozsahu od 9 do 12 hodin s rozsahem jednoho vystoupení cca 5 minut (s ohledem na autorský zákon) - ve většině případů byly tyto podmínky dodrženy. Zároveň je však také možné konstatovat, že nakonec více než forma striktního "nonstop čtení" lákalo povídání o vybraných dílech s ukázkami. Četlo se organizovaně i volně, v komponovaných pásmech i pořadech, monotématicky i formou kaleidoskopu… Četlo se česky i v cizích jazycích, četlo se z Braillova písma, tlumočilo se i do znakové řeči.

Kdo četl? Četli mladí (často i malí), dospělí i docela moudří, četli organizovaní i náhodní, četli knihovníci a knihovnice, žáci a žačky, studenti a studentky, učitelé a učitelky, ředitelé a ředitelky škol i muzeí, četli herci a herečky, starostové a starostky, poslanci a poslankyně, senátoři i hejtman (!), spisovatelé a spisovatelky, duchovní i kronikáři, četli lidé známí i neznámí, slavní i "bezejmenní".

Co se četlo? Úvod společného čtení měl proběhnout všude čtením úryvků z díla Jaroslava Seiferta - a tak přišly citace z knih Všecky krásy světa, Na vlnách TSF, úryvky z korespondence J.Seiferta s L.Chudíkem, básně Podzim a Šípková růže, sbírka Maminka, básně Píseň o slabikáři, Píseň o rodné zemi, Básník a jiná řemesla, Všechny krásy světa, Jules Verne, Mozart v Praze, Ukolébavka, Maminčino zátiší, Už nikdy, U okna kavárny Slávie, Píseň z mezihry, Rozhovor, Tanec dívčích košil, Maminčina píseň, Koulelo se, koulelo, Pavučina, Zrození básníka a dlouhá řada dalších ukázek z díla Jaroslava Seiferta.

Podle neoficiální statistiky - tak, jak se podařilo dát dohromady údaje z knihoven - vyhráli při VŘSČ v našich knihovnách čeští literární klasici - Jaroslav Seifert, Karel Čapek, Karel Jaromír Erben, Jan Werich, Jaroslav Hašek, Viktor Fischl, k nimž podle četnosti citací "přiskočili" Ota Pavel, František Nepil, Jaroslav Foglar, Ondřej Sekora, Jiří Žáček, Marie Kubátová, Markéta Zinnerová, Eduard Petiška, Miroslav Horníček, Zdeněk Svěrák, Eduard Štorch a dlouhá řada dalších. Velmi cennou částí společného čtení bylo čtení autorské; někdy tak četly ze svých literárních pokusů děti, jindy studenti - účastníci literárních soutěží, na mnoha místech přišli čtoucí povzbudit "opravdičtí" spisovatelé a četli ze svých zcela čerstvých, leckdy ještě nezveřejněných děl. V několika knihovnách dostala velký prostor regionální literární tvorba, a tak se četly pohádky a pověsti z místa, případně větší prostor dostali autoři, jejichž díla vznikají v přímém kontaktu s daným regionem.

Jak dlouho se četlo? Délka čtení v jednotlivých knihovnách byla velmi různá: od jedné hodiny (přísně vzato by takové čtení nesplnilo podmínky, ale "škoda každé přečtené hodiny, která padne vedle…") až ke dvanáctihodinovému maratónu. Někde se přísně dodržovalo rychlé, pětiminutové střídání citací, jinde se snažili akcentovat souvislejší čtení (jistě ovšem s ohledem na autorský zákon!)….

Jak to tedy dopadlo? V naprosté většině zúčastněných knihoven vypuklo v souvislosti s VŘSČ nebývalé nadšení. Pravda, nadšení se dostavilo až po skončení akce: původně jsme se téměř všichni obávali, že to nebude nikoho bavit, že nikdo nepřijde, že jsme zaspali dobu. Myslím, že ze všech ohlasů, které se u mne sešly, mohu uzavřít: nečetli jsme naposledy, nečetli jsme zbytečně. Už teď se rýsují projekty společného čtení třeba pro Březen měsíc internetu nebo při jiných příležitostech.

Do dalších pokusů můžeme vykročit bohatší o zkušenosti z organizace takové akce - určitě nebudeme chtít mechanicky kopírovat kouzlo Noci s Andersenem, dozajista se už řada z nás nebude bát znovu podobnou akci nabídnout veřejnosti. Přesně víme to, co jsme možná zapomněli: že kouzlo čtení je i v poslouchání, zažili jsme, jak těžké je vybrat jednu ukázku ze všeho, co jsme v životě přečetli. Ověřili jsme si, že musíme větší pozornost věnovat pozvání veřejnosti, osvědčilo se nám nabídnout při této příležitosti prostor v knihovnách místním politickým i kulturním veličinám. Máme i méně pohledné výsledky: velké problémy nám dělá společnou akci vyhodnotit (ženeme se stále dopředu a někdy si zapomeneme poděkovat, jindy si užít chvilku zasloužené pochvaly), o velkém čtení se také asi nedá mluvit, pokud se četlo na stovce míst...., ale i malé čtení dopadlo výtečně.

Ochutnali jsme společné čtení, sdílení krásných a moudrých slov a myšlenek, společné veselí při excelentním přednesu, kterého je řada lidí kolem nás schopna, chvíle dojetí i "pouhou" čistou radost z toho, že jsme se sešli. Měli jsme také v knihovnách vzácné hosty a někteří z nás zažili po delší době pocity nečekaného zadostiučinění z vyznění naší práce. Troufnu si trošku zobecnit: myslím, že málokdo z nás si tohle potěšení do budoucna nechá vzít a dodám - byla to dost dobrá akce. SKIPu.


Jaroslava Štěrbová

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP