BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Směr: Valná hromada SKIP v Jindřichově Hradci 24.-26. června 2004

Svět kolem nás se velmi rychle mění a knihovny potřebují na tyto změny pohotověji reagovat. K tomu, abychom byli schopni realizovat své záměry, potřebujeme stále více obětavých lidí, kteří se vrhají na zdolání překážek a jsou ochotni věnovat svůj čas společným cílům. Od valné hromady očekávám především příliv nových lidí a sil do všech aktivit SKIP. Je to také příjemná příležitost setkat se a pobavit s lidmi stejné krevní skupiny, na což během roku není příliš času.

Vít Richter

Očekáváme, že se potkáme se spoustou kolegů, které vídáme jen příležitostně. Těšíme se na prohlídku města a nové knihovny. Jednání valné hromady by mělo vyřešit některé sporné a nové otázky (výše členských příspěvků, opětné a větší zapojení malých knihoven do práce SKIP a problém motivace mladých kolegů pro naši práci ve svazu).
V souvislosti s novým rozvojem regionálních funkcí očekáváme, že práce SKIP, která je v období stagnace metodiky částečně suplovala, se vrátí jeho činnost zpět na platformu společenské organizace, tedy především vzájemného setkávání, komunikace, výměny zkušeností a navazování nových pracovních i osobních vztahů.
Za region 02 - střední Čechy

Naděžda Čížková a Svatomíra Fojtová

Jako členka východočeského RV bych si přála, aby SKIP podnítil větší spolupráci mezi dnešním Královéhradeckým a Pardubickým krajem v oblasti knihovnictví. Řada zajímavých akcí se koná v SVK Hradec Králové, ale bohužel my z Pardubického kraje se to včas nedozvíme, či to je určeno pouze knihovníkům Královéhradeckého kraje.

Jana Kroulíková

 
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP