BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Úvodník

Proměňujeme se. Myslím tím knihovny - zase se otevřely další v novém a redakce reaguje otevřením nové rubriky. Ale asi se proměňuje i vztah čtenáři - knihovny, jak jinak než dalším zakořeňováním čtenářů do našich knihoven nazvat tisícovky čtenářů, které se podílely na veleúspěšném Týdnu knihoven? A snad ani jinak nemůže dopadnout za půl roku Noc s Andersenem, jejíž anonce právě rozesílá předsednictvo VV SKIP do celé Evropy. A proměňuje se i Bulletin SKIP. Znovu se vzdaluje - už podstatně - elektronické a rychlejší vydání Bulletinu SKIP od papírového, takže pro jistotu články, které se elektronicky liší od tohoto papírového vydání, jsou v názvu označeny EL.
Řekněte, není to příjemné psát takový úvodník?


Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP