BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

SEZNAM ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ NA VOŠIS

 • Kateřina Čermáková - Intranet společnosti PricewaterhouseCoopers jako nástroj firemní komunikace
 • Radek Červinka - Cenzura v knihovnách (Historický vývoj cenzury, její aplikace v knihovnictví a důsledky této aplikace, současný stav role cenzury v demokratickém světě, možný vývoj.)
 • Tereza Denišová - Fenomén červené knihovny (Pojem červená knihovna z hlediska literárního i čtenářského. Přehled vývoje žánru v českém prostředí, situace na současném českém knižním trhu a hodnocení výpůjčnosti tohoto žánru v Městské knihovně v Praze.)
 • Lenka Gärtnerová - Informační analýza elektonických informačních zdrojů oboru teologie (Cílem práce bylo analyzovat elektronické bibliografické databáze oboru teologie pomocí bibliometrie. Na základě Bradfordova zákona o rozptylu informací bylo zjištěno jádro nejvýznamnějších teologických časopisů.)
 • Jitka Hanousková - Internet in Africa (Stav a rozvoj internetu na africkém kontinentu.)
 • Soňa Hanušová - Využitelnost fondu dokumentů Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze.
 • Petr Hons - M. P. Doyle: New Challenges in New Millenium (The aim of the thesis is to describe M.P. Doyle Group, which operates on building merchants market in Ireland. In form of case study it tries to analyse modern trend in implementation of competetive intelligence and electronic business and aespects which are related to this issue.)
 • Šárka Honzíková - Fond Masarykovy knihovny při Ústavu T. G. Masaryka: Historie a vyhlídky knihovny
 • Olga Jarošová - Programy a projekty Ministerstva kultury České republiky na podporu knihoven
 • Marta Jiroudková - Informační systémy ve veřejné správě (Práce se zabývá novými trendy v oblasti veřejné správy. Rozebírá význam pojmu e-government a podává přehled o naplňování státních koncepcí v této oblasti ve vybraných zemích světa. Mapuje změny v informačním systému Úřadu MČ Praha 5.)
 • Eva Kryšková - Národní lékařská knihovna a její evidence v systému veřejných knihoven České republiky
 • Eliška Mandlíková - Systém informování uživatelů v Městské knihovně v Praze - Ústřední knihovny (Způsoby poskytování praktických informací uživatelům Městské knihovny v Praze.)
 • Barbora Nosálková - Instituce s fondy teatrologické literatury v ČR (Instituce s fondy teatrologické literatury v ČR - zmapování, charakteristika fondů a služeb, činnost organizace SIBMAS, průzkum mezi uživateli jednotlivých institucí.)
 • Marie Pavlíková - Public Libraries in Ireland and their place in Irish Society
 • Jana Picková - Univerzální elektronické encyklopedie (Historický vývoj českých i světových encyklopedických děl, přehled a obsah vydaných tištěných českých encyklopedií a vybraných světových encyklopedií. Hlavní část práce obsahuje charakteristiku elektronické encyklopedie a přehled těchto dokumentů dostupných na CD-ROM discích a www stránkách.)
 • Martin Polák - Profesní vzdělávání v oboru knihovnictví (Knihovnické školství v České republice.)
 • Ivana Pražáková - Webovské stránky veřejných knihoven (Tématem práce je uvedení obecných nároků na tvorbu webovských stránek institucí, popis stránek vybraných veřejných knihoven a jejich zhodnocení podle stanovených kritérií.)
 • Kateřina Rapprichová - Profesní knihovnické organizace (Práce se zaměřuje se na organizace v ČR a ve vybraných evropských státech.)
 • Petra Roškotová - Dodávání dokumentů - Meziknihovní výpůjční služby, mezinárodní meziknihovní služby a elektronické dodávání dokumentů (Přehled těchto služeb u nás a ve světě.)
 • Eva Skaláková - "Libri prohibiti" 70. let se zaměřením na situaci v knihovně bývalé ČSAV (Vznik vyčleněného fondu zakázaných knih v Knihovně Akademie věd ČR a v knihovnách ústavů AVČR a osudy těchto fondů.)
 • Lenka Sýkorová - Periodika ve fondech muzejních knihoven v České republice
 • Jakub Štogr - Zkreslení ve zprostředkované komunikaci, jejich původ a důsledky (Práce se zabývá vlivem duality mysli a těla na komunikační proces, specifiky komunikace zprostředkované skrze médium a poukazuje na možné důsledky nerovnoměrné extenze lidských smyslů.)
 • Jitka Vavřičková - Regionální funkce knihoven (Plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina.)

Absolventské práce je možné si vypůjčit prezenčně na základě souhlasu ředitele VOŠIS do školní knihovny, Pacovská 4/350, Praha 4.
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP