BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Světový summit o informační společnosti

Světový summit o informační společnosti (World Summit on Information Society - WSIS) se bude konat ve dnech 10. - 12. prosince 2003 v Ženevě a o rok později bude mít své pokračování ve dnech 16. - 18. listopadu 2004 v Tunisu. Kongres pořádá Organizace spojených národů z iniciativy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která byla pověřena odborným vedením a organizační garancí jeho přípravy v koordinaci a spolupráci s dalšími zainteresovanými složkami OSN.

Protože se téma kongresu úzce dotýká zájmů a poslání knihoven, není divu, že od počátku se příprav kongresu aktivně účastní rovněž IFLA - Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. Již v květnu 2003 uveřejnila na webu IFLA http://www.ifla.org/III/wsis2605.html "Příspěvek ke Světovému summitu o informační společnosti" a připomínky IFLA k "Návrhu deklarace principů" a k "Návrhu akčního plánu". Tisková zpráva s výzvou předsedkyně IFLA paní Christiane Deschamps, v níž apeluje na přední světové politiky, aby se vyhnuli "objevování Ameriky" a namísto toho investovali do sítě knihoven, byla vydána 28.května 2003.

Také SKIP tentokrát reagoval pružně a na svých webových stránkách http://skip.nkp.cz/ uvedl již počátkem léta české překlady výše uvedených textů:

  • Příspěvek ke Světovému summitu o informační společnosti Připomínky IFLA k dokumentům "Návrh deklarace principů" a "Návrh akčního plánu"
    Světové společenství, vezme-li vážně principy návrhu "Deklarace" a bude-li mít politickou vůli poskytnout požadované finanční zdroje, má příležitost významně změnit životy miliony lidí na celém světě. Žádáme Světový summit o informační společnosti o uznání klíčové role, kterou knihovny mnoha způsoby a na mnoha místech mohou hrát při pomoci dosažení tohoto poslání... - 04.07.2003
  • Knihovny pomáhají překonat digitální dělení světa - Výzva nejvyšší představitelky knihovníků, presidentky IFLA
    Christine Deschamps, presidentka IFLA, požádala blížící se Světový summit OSN věnovaný otázkám informační společnosti o uznání významné role knihoven při řešení problémů digitálního dělení společnosti

Předsednictvo VV SKIP upozornilo na tyto dokumenty čelné představitele Ministerstva kultury a Ministerstva informatiky ČR. U obou ministerstev byla zjištěna vzácná shoda názorů a přislíbena podpora myšlenky vnést do Deklarace a Akčního plánu pasáže, týkající se úlohy knihoven v informační společnosti.

Samozřejmě i světový kongres IFLA, který se konal ve dnech 1.-9.srpna 2003 v Berlíně, se přípravou WSIS na několika zasedáních zabýval. V plénu vystoupil jako host IFLA pan Adama Samassékou, předseda přípravného výboru Světového summitu o informační společnosti. Ve svém projevu mimo jiné uvedl:

"Jsem hluboce přesvědčen o tom, že úloha knihoven a informačních služeb při tvorbě a šíření znalostí a formálním i neformálním vzdělání bude nejen považována za nepostradatelnou, ale stane se v budoucnu ještě důležitější."

Věřme, že tato slova byla míněna zcela vážně a že najdou odezvu u všech účastníků Světového Summitu.

Jarmila BurgetováObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP