BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP?

ZAHRANIČNÍ STYKY

Kongres IFLA v Berlíně:

Kongresu IFLA, který se konal ve dnech 1.- 9.srpna v Berlíně, se zúčastnil velký počet českých a slovenských knihovníků. Kolegové kteří získali finanční příspěvek SKIP (Burgetová, Machová, Uhlíř, I.Brožek, A.Brožek, Konvalinková, Vohlídalová, Pospíšilová), byli požádáni, aby zaslali své zprávy a podklady o kongresu kol. Burgetové, která zpracuje celkovou zprávu.

Komise pro zahraniční styky SKIP připravuje v návaznosti na berlínský kongres IFLA společně s Goethe-Institutem jednodenní odborný seminář na téma "Mládež - vzdělávání - knihovny". Mezi lektory budou známé zahraniční osobnosti. Seminář se bude konat v prostorách Goethe-Institutu v Praze dne 20. října 2003. Všichni jsou srdečně zváni.

Francie:

Ohlášená návštěva francouzských knihovníků v ČR (ve dnech 21. - 27. září) byla všestranně připravena, avšak realizovat se nebude, což všechny, kteří se na přípravách podíleli, velice mrzí. SKIP dokonce získal na tuto akci finanční podporu z grantu MK ČR. Francouzská strana - tedy ABF (Spolek francouzských knihovníků) - se omluvila dopisem nového předsedy pana Gilles Eboly tím, že nebyl získán dostatečný počet kandidátů (zájemců). Předseda ABF zároveň prosí o posun termínu buď na konec roku 2003 nebo na rok 2004. Předsednictvo VV SKIP uvažuje o možnosti spojit návštěvu francouzských knihovníků s jejich účastí na Valné hromadě SKIP.

SKIP dostal nabídku z BPI (Bibliotheque publique d´information) v Paříži na tříměsíční stáž jednoho až dvou účastníků z ČR. Přihlásila se, v daném termínu byla do Francie na tuto stáž navržena a byla přijata kol. Marta Hejhálková z NK ČR. Její stáž bude probíhat od 1. 10. do 31. 12. 2003.

Rakousko:

Dle dohod o spolupráci s rakouskými spolky VÖB a BVÖ byly zajištěny každoroční studijní pobyty v rakouských knihovnách. K pobytu ve vědecké knihovně byla vybrána Dr. Ingrid Hronovská - CIKS VŠE (reg. 01) a k pobytu ve veřejné knihovně kol. Petra Špačková - KJM Brno (reg. 09).

Byly navázány kontakty s novým předsedou VÖB panem dr. Haraldem Weigelem. Z jeho iniciativy byl předseda SKIP pozván k účasti na 11. rakouském Dokumentartagu (ODOK 03), který se koná v Salzburgu ve dnech 23.-26. září 2003.

Finsko:

Komise SKIP pro zahraniční styky zprostředkovala účast kol. Libuše Nivnické, předsedkyně regionálního výboru SKIP Jižní Morava, na mezinárodním semináři na téma "Rozvíjení gramotnosti: Výzva knihovnám". Pořádala jej Knihovna Finského parlamentu ve spolupráci s Helsinskou městskou knihovnou ve dnech 7. - 9. září 2003 v Helsinkách. při příležitosti Mezinárodní dne gramotnosti (8. září).

Jarmila Burgetová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP