BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP?

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

17.6. se konalo významné zasedání VV SKIP. VV svolal valnou hromadu a diskutoval o prvních programových návrzích. Z dalších bodů stručně: Přípravy Týdne knihoven probíhají vcelku dobře. Bylo dokončeno rozdělení prostředků z povodňové sbírky SKIP - celkem to bylo 1,9 mil. Kč. O kauze zvukové dokumenty a o diskusi ke standardům na jiných místech tohoto čísla. V závěru jednání VV referovali zástupci RV o činnosti SKIP v regionech.

19. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 21.8. v Národní knihovně a mělo na programu řadu stejných bodů jako VV, ovšem s časovým posunem a některými výsledky. Podrobně byly probírány otázky zahraniční spolupráce. Další zasedání předsednictva VV se budou konat 16.10., 13.11. a 11.12., VV bude svolán na 16.12.2003.

Ediční komise se sešla 16.7.2003. Zabývala se hodnocením 1. a 2. čísla Bulletinu SKIP 2003 a přípravou 3. a 4. čísla, k čemuž přijala pro redakci řadu doporučení. Vzala na vědomí rozhodnutí L. Kurky rozšířit redakci o druhého pracovníka - Ivo Mirošovského, pracovníka Národní knihovny ČR. Zvláštní číslo 2003 bude věnováno německému a zvláštní číslo 2004 holandskému knihovnictví.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP