BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP?

VALNÁ HROMADA

Kolegyně a kolegové, nechte si okénko: Na základě návrhu předsednictva svolal výkonný výbor SKIP valnou hromadu Svazu knihovníků a informačních pracovníků v termínu 24. - 26. června 2004 do Jindřichova Hradce. Regionální konference proběhnou do 31. 3. 2004.

Další informace v příštím čísle.

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP