BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Rekapitulace rozdělení sbírky SKIP: POMOC KNIHOVNÁM

 • Místní knihovna Dušníky 29.833,-
 • Místní knihovna Hořín 30.000,-
 • Městská knihovna Kralupy 99.737,-
 • Místní knihovna Křešice 30.000,-
 • Místní knihovna Libiš 54.858,-
 • Místní knihovna Majdaléna 35.000,-
 • Městská knihovna Písek 30.000,-
 • Městská knihovna Praha 100.000,-
 • Národní knihovna Praha 152.521,-
 • Knihovna Filozofického ústavu AV Praha 63.000,-
 • Muzeum Družstevnictví Praha 100.000,-
 • Knihovna Archeologického ústavu AV Praha 90.000,-
 • Knihovna zednářské lóže ČR Praha 25.000,- S
 • tátní technická knihovna Praha 10.000,-
 • Knihovna Matematickofyzikální fakulty UK Praha 135.000,-
 • Knihovna Právnické fakulty UK Praha 134.798,-
 • Knihovna Divadelní fakulty AMU Praha 63.000,-
 • Fakulta sociálních věd UK Praha 300.000,-
 • Husova knihovna Modřany Praha 50.000,-
 • Místní knihovna Zbraslav Praha 40.000,- Městská knihovna Terezín 43.000,-
 • Knihovna Výzkumného ústavu rybářského Třeboň 36.889,-
 • Místní knihovna Velké Žernoseky 40.000,-
 • Místní knihovna Vodňany 35.000,-
 • Místní knihovna Vranov nad Dyjí 5.000,-
 • Místní knihovna Zálezlice 80.000,-
 • Místní knihovna Žďár 35.000,-

Celkem vybráno a do konce června 2003 přiděleno 1,847.636,-

Rozdělení částek provedla komise jmenovaná předsednictvem VV SKIP, která také zpracovala závěrečnou zprávu. Všem institucionálním dárcům byl zaslán děkovný dopis.
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP