BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Jak čtou naše děti?

Výzkumy četby nejsou u nás zrovna časté. Věnujme proto pozornost poslednímu z nich - o četbě dětí ve věku 10-14 let. Výzkum provedla firma Gabal, Analysis Consulting v prosinci 2002. Protože závěrečná zpráva je volně přístupná na Internetu, zasluhuje si pozornost knihovníků. Tím spíše, že její 7. kapitola se jmenuje Knihovny.

Výzkum proběhl formou řízeného rozhovoru v 1092 rodinách a musíme věřit autorům, že vzorek byl vybrán reprezentativně. Přiznávají pouze, že méně než proporčně byly osloveny děti z neúplných rodin. Kvantitativní údaje, kterými obvykle autoři charakterizují vzorek, zde bohužel chybějí.

K nejdůležitějším zjištěním pro nás patří ta, která se týkají čtenářského chování. Do nich autoři zahrnují:

  • frekvenci četby: 7% dětí čte několik hodin denně (5% chlapců a 8% dívek) a 21% alespoň chvilku denně (17% chlapců a 25% dívek), celkem 52% dětí čte pravidelně a 29% vůbec nečte
  • počet přečtených knih za měsíc: 18% dívek a 9% chlapců 3 knihy a celkem 66% chlapců a 81% dívek alespoň 1 knihu
  • co děti čtou: 80% dětí čte časopisy nebo noviny, 70% knihy pro zábavu, 60% doporučenou školní četbu, 43% knihy pro poučení. Jiný pohled přinášejí odpovědi na otázku, jaké knihy děti čtou nejraději. Na 1.-3. místě to je dobrodružná literatura (56% chlapců a 32% dívek), knihy o přírodě (39% a 45%) a pohádky a pověsti (20% a 42%). Největší rozdíl podle pohlaví je u knih o lásce - 2% chlapců a 37% dívek.

Děti uvedly i čtené tituly, závěrečná zpráva je bohužel neuvádí.

Ty tam jsou doby, kdy četba v aktivitách volného času dominovala. Využití volného času se věnuje pouze jedna málo přehledná tabulka. Z ní vyplývá, že četba u dnešních dětí je až na 10. místě (ale na 8. místě četba novin a časopisů - čtou vůbec 10leté děti noviny?).

Zdroje četby: nejčastější je domácí knihovna (43%) a hned poté veřejná knihovna (25%).

Konfrontací s touto skutečností je odpověď na jinou otázku, a to jak často děti navštěvují veřejnou knihovnu. Výhradu je možné vznést ke kategorizaci frekvencí návštěv: 1-2x týdně, 1-2x za měsíc, 1-2x za půl roku, byl jsem tam 1x a do knihovny nechodím. Každý měsíc navštíví knihovnu 48% dívek a 32% chlapců, do knihovny nechodí 42% chlapců a 28% dívek.

Vztahu dětí ke školním knihovnám je věnováno pouhých 6 řádek. Školní knihovnu navštěvuje 45% dětí.

Z výzkumu jasně vyplývá, že dívky jsou pilnější čtenáři než chlapci. Škoda, že se v hodnocení výsledků nepoužívá třídění 3. stupně, např. četba dobrodružné literatury a pohádek a pověstí podle věku a pohlaví.

I když výzkum v podstatě nepřináší nové a pro knihovníky neznámé poznatky, rozhodněte si sami, zda publikované výsledky jsou pro knihovníky příjemné.

Závěrečná zpráva je plně k dispozici na adrese www.gac.cz.

Ladislav Kurka
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP