BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

IFLA PO 69.

69. výroční konference IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) se konala poprvé pod novým názvem Světový knihovnický a informační kongres ve dnech 1. - 9. srpna 2003 v Berlíně. Kongresu se zúčastnilo přes 4 500 účastníků ze 131 zemí z celého světa.

Hlavní téma kongresu "Access Point Library: Media - Information - Culture" reflektovalo i logo kongresu - berlínská Brandenburská brána - jako symbol základní role knihoven všech typů - bran k informacím, vědění a kultuře. Subtémata kongresu - svoboda a rovnost přístupu k informacím a svoboda vyjadřování - zaznívala v mnoha jednáních kongresu. Mezi nejdůležitějšími řečníky v plénu zaujala prezentace pana Adama Samassékou, předsedy přípravného výboru Světového summitu o informační společnosti, který pojal zboření berlínské zdi jako historickou oslavu svobody a solidarity. Připomněl, že existuje mnoho dalších zdí, které rozdělují lidské bytosti, jsou tu ti, kteří umí číst a kteří neumí, jsou tu na informace bohatí a na informace chudí. Mluvíme o naší planetě jako globalizované, tvořící celek, ale ve skutečnosti je roztrhána mnoha dělítky, a to nejen tím, co nazýváme "digitálním rozdělením" (digital divide).

V debatě o transformaci směřující k informační společnosti A. Samassékou uvedl: "Jsem hluboce přesvědčen o tom, že úloha knihoven a informačních služeb při tvorbě a šíření znalostí a formálním i neformálním vzdělání bude nejen považována za nepostradatelnou, ale stane se v budoucnu ještě důležitější."

Na konci šestiletého období svého předsednictví se při závěrečné ceremonii rozloučila paní Christine Deschamps a předsednictví v IFLA převzala paní Ray Raseroka z Botswany. Její "prezidentské téma" pro další dva roky je "Knihovny pro celoživotní vzdělávání". Prezident-elect se stal na základě poštovních voleb pan Alex Byrne z Austrálie, dosavadní předseda komise FAIFE (Free Access to Information and Freedom of Expression).

Jarmila Burgetová
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP