BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

VÝSTAVBA KNIHOVEN

SEMINÁŘ O ARCHITEKTUŘE KNIHOVEN

Ve dnech 21. - 23. září e konal v Olomouci 2. roční pracovního semináře Knihovna a architektura s podnázvem Knihovna bez bariér. Byl početně navštíven a zvláštností se stala účast asi 15 architektů, která významně prospěla kvalitě akce.

Na programu se podíleli jak knihovníci, tak zejména architekti. Úvodní přednášku přednesla Ing.arch. Irena Fialová na téma Soudobá architektura, ale výklad se týkal hlavně tvorby Franka Gehryho, autora (spolu s Vlado Miluničem) Tančícího domu v Praze. Následovala přednáška Ing. Martina Svobody a Dr. Ladislava Kurky Ideální knihovna - jak se rodí, která využívala zkušenosti (někdy i trpké) z přípravy a staveb řady českých knihoven. Zajímavý byl Kritický pohled architekta (asi na dvacítku českých i zahraničních knihoven), který přednesl knihovníkům příznivě nakloněný prof. Miroslav Masák. Mgr. Věra Vohlídalová hodnotila šest staveb (2 pražské, libereckou a 3 brněnské) podle výsledků rozhovorů, které prováděla v knihovnách s uživateli i zaměstnanci. Důležitou součástí semináře byly prezentace některých posledních stavebních akcí: brněnských Knihovny Jiřího Mahena a knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a knihovny Univerzity Pardubice. Závěr semináře tvořila bohatá diskuse k problematice výstavby knihoven, zejména ke spíše negativnímu podílu zřizovatelů a k nutnosti i nadále se setkávat na tomto fóru.

Seminář zajišťovala knihovna Univerzity Palackého. Ze semináře vyjde v krátké době sborník.

Jednou z prezentací na semináři byl projekt nového Knihovnicko-informačního centra U přívozu v Hradci Králové, uvedený náměstkyní ředitelky SVK Hradec Králové paní Málkovou a komentovaný R. Brychtou. Právě k příležitosti semináře vyšla sličná publikace Státní a vědecká publikace v Hradci Králové s podnázvem Knihovnicko-informační centrum U přívozu. Obsahuje nejdůležitější informace o architektonické soutěži na stavbu nové knihovny, představuje všechny soutěžní návrhy a navíc obsahuje i charakteristiky nejnovějších knihovních budov v Evropě. Ale co je nejdůležitější? Že v roce 2007 má knihovna, realizovaná podle vítězného návrhu autorů Romana Brychty, Adama Halíře a Petra Leška, přivítat prvé návštěvníky.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP