BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Úvodník

Dovolené jsou už většinou za námi a události nabraly tempo. Posuďte: otevřely se dvě krásné knihovny (Vyškov a Praha 10) a pokračuje vyjednávání o půjčování zvukových dokumentů. Proběhla po jedenácté Seč - resp. konference Knihovny současnosti a po druhé seminář Architektura a knihovny v Olomouci. SKIP a knihovnická obec se připravují na 7. Týden knihoven, kterého se zúčastní všechny regionální výbory a stovky knihoven. 25. října to bude 75 let, co byla veřejnosti předána první účelová stavba pro knihovnu po roce 1918 - Městská knihovna v Praze - a Praha to oslaví více než symbolicky: starosta Prahy 5 den před tímto datem předá obyvatelům Smíchova novou (a říká se, že krásnou) knihovnu.

Událostí je tolik a Bulletin SKIP vychází jen 4x za rok (kde jsou ty doby, že to bylo jen 3x), takže redakce připravila experiment: podrobné informace o Týdnu knihoven zařazujeme jen do elektronického vydání, protože při tempu distribuce by se k většině čtenářů dostaly v papírovém vydání jen jako historické informace.

Čtenáři elektronického vydání si mohou také zjistit počet vstupů: průměrně za den to je 27,5x, rekordně za den to bylo 965 vstupů. Na početně omezenou čtenářskou obec to zase není tak málo, nemyslíte?

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP