BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU A KNIHOVNY V MÉDIÍCH

Letos proběhl již 6. ročník projektu Březen - měsíc internetu, který se konal pod záštitou Delegace Evropské komise v ČR. Sdružení BMI v návaznosti na Evropský rok osob se zdravotním postižením zvolilo pro tento ročník téma "Internet bez bariér", přičemž důraz byl kladen převážně na důležitost dostupnosti internetu pro zdravotně postižené. I tento rok bylo připraveno několik významných konferencí, soutěží a dalších akcí, které jsou charakteristické pro BMI, ale i několik nových, které letos měly premiéru. Již tradicí se staly akce probíhající v knihovnách. Ty připravily zajímavé programy. Kromě zlevnění přístupu na internet to byly akce pro různé skupiny obyvatelstva - děti, maminky na mateřské, seniory či nezaměstnané.

Tento rok bylo o projektu Březen - měsíc internetu za období leden až duben publikováno celkem 772 příspěvků. Minulý rok byla analýza zpracována za období únor až duben 2002 a za toto období bylo publikováno 587 příspěvků (letos ve srovnatelném období únor až duben 732 příspěvků). Největší počet příspěvků uveřejnila Mladá fronta Dnes (86), Právo (29) a Živě.cz (22). Suverénně největší počet ohlasů sklidila Noc s Andersenem (258), dále Internet ve státní správě a samosprávě (109) a Zlatý erb (73).

Z příspěvků, které média uveřejnila, byla i letos většina neutrálních, 5 bylo negativních a 76 pozitivních. Negativní informace se zamýšlely nad smyslem konání akce jako je BMI. Pozitivní pak hodnotily průběh uspořádaných akcí. Nejvíce pozitivně laděných příspěvků patřilo akci Noc s Andersenem. Celkově lze usuzovat, že obraz projektu Březen - měsíc internetu vyzněl v médiích spíše pozitivně.

V lednu bylo o akci Březen - měsíc internetu publikováno 40 příspěvků, v únoru už 99 příspěvků.

V březnu bylo o akci Březen měsíc internetu publikováno 530 příspěvků. V celostátních zdrojích bylo uveřejněno 216 příspěvků (41 %), v regionálních 314 příspěvků (59 %). Z regionů severočeská média informovala o BMI v 72 příspěvcích, východočeská v 52, středočeská v 43, západočeská v 42, zdroje oblasti Vysočina v 41, jihočeská v 38, jihomoravská v 17, severomoravská v 8 a moravská v 1 příspěvku. Většina příspěvků byla neutrální, 42 příspěvků přineslo pozitivní informace a 3 negativní. O akcích knihoven bylo v březnu publikováno 379 příspěvků, což je 72 % z celkového počtu příspěvků o BMI. V tomto měsíci měla největší publicitu Noc s Andersenem (183 příspěvků). Webík byl zmíněn v 16 příspěvcích, Do knihovny na internet, po internetu do knihovny ve 12 příspěvcích a Biblioweb v 11 příspěvcích. Nejvíce příspěvků o knihovnách uveřejnily Mladá fronta Dnes (58), Deník Pojizeří (13) a Příbramský deník (12). Nejvíce příspěvků bylo publikováno 31. března (43), 28. března (37) a 27. března (22). Z ČTK bylo převzato 10 zpráv.

Ještě v dubnu bylo o akci Březen měsíc internetu publikováno 103 příspěvků. V celostátních zdrojích bylo uveřejněno 36 příspěvků (35 %), v regionálních 67 příspěvků (65 %). Z regionů západočeská média informovala o BMI v 15 příspěvcích, východočeská ve 12, zdroje oblasti Vysočina rovněž ve 12, středočeská média v 8, jihočeská v 7, jihomoravská v 5, severočeská v 5 a severomoravská ve 3 příspěvcích. Ze všech zdrojů nejvíce příspěvků uveřejnily celostátní deník Mladá fronta Dnes (7), internetový zdroj Ikaros (5) a regionální zdroj Vysočina (5). Většina příspěvků byla neutrální, 1 vyzněl negativně a 30 pozitivně. O akcích knihoven bylo v dubnu publikováno 73 příspěvků, což je 71 % z celkového počtu příspěvků o BMI. V tomto měsíci měla největší publicitu Noc s Andersenem (48 příspěvků) a Biblioweb (5). Nejvíce příspěvků o knihovnách uveřejnily Mladá fronta Dnes (5), Vysočina (4), Rokycanský deník (4), Příbramský deník (4) a Chebský deník (4). Nejvíce příspěvků bylo publikováno 1. dubna (14), 2. dubna (13) a 4. dubna (10).

V rámci akce Březen - měsíc internetu měly knihovny a jejich akce velkou mediální podporu. Z celkového počtu 772 příspěvků se jich 519 (67 %) tématicky zaměřovalo právě na ně. Jednoznačně největší ohlas měla v médiích Noc s Andersenem, jež byla zmíněna ve 258 příspěvcích, což je plných 33 % všech příspěvků, které se vztahovaly k Březnu - měsíci internetu. Tato akce také sklidila nejpozitivnější odezvu. Z výše uvedených výsledků mediální analýzy vyplývá, že se média o projekt zajímala a propagovala jej. Knihovny byly v této souvislosti chápány jako jeden z jeho hlavních aktérů.

Marta Hejhálková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP