BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DOŠLO DO REDAKCE

Plž. Plzeňský literární život. č. 3 - 5

Za upozornění stojí především brilantní medailony autorů dobrodružné a detektivní literatury od Ivana Fencla. V č. 3 jde o Johna Dicksona Carra, pasovaného v r. 1962 na Velmistra detektivního žánru, v č. 4 o Henryho Ridera Haggarda, spíš tvůrce fantastické literatury (Doly krále Šalamouna - nejznámější z jeho snad stovky děl), v č. 5 o Thomase Edwarda Lawrence, známějšího než jako autor jako inspirace W. E. Johnse k postavě leteckého esa Bigglese.

T lib. Informačné technológie a knižnice

Čtvrtletník vydávaný Centrem VTI SR v Bratislavě. Každé číslo je monotematicky zaměřené. 1. číslo 2004 je věnováno tematice Knihovny ve slovenské společnosti. Ve stejnojmenné anketě odpovídá řada významných představitelů slovenské společnosti. Anketě předchází obsáhlé zamyšlení čtenářům Bulletinu SKIP známé A. Doktorové o vztahu společnosti a knihoven. Příspěvkem z "druhé strany" je článek Blanky Koubové Verejné knižnice v ČR a štát.

Informace

Vydává knihovna Akademie věd ČR pro pracovníky středisek VI a knihoven AV ČR. Prosincové dvojčíslo 3-4/2002 je věnováno otázkám mezinárodní spolupráce zejména formou informací o činnosti mezinárodních knihovnických institucí - IFLA, LIBER, EUSIDIC, EBLIDA a ABDOS.

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP