BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY

Volby do orgánů IFLA

V průběhu jarních měsíců proběhly volby do orgánů Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA). Korespondenčním způsobem se hlasovalo o "budoucím prezidentovi" (President-elect), jenž bude v nadcházejícím dvouletém funkčním období spolupracovat se současnou "budoucí prezidentkou" Kay Raseroka, která na berlínské generální konferenci převezme funkci po dosavadní prezidentce Christine Deschamps. Stejným způsobem se hlasovalo i o novém obsazení části míst v Řídícím výboru IFLA a o kandidátech do výborů stálých sekcí. SKIP kandidoval do výborů stálých sekcí dvě své členky a jednoho člena: kol. Jindřišku Pospíšilovou (01) - do sekce dodávání dokumentů a meziknihovních výpůjčních služeb, kol. Jitku Banzetovou (11) - do sekce vzdělávání a výcviku, kol. Stanislava Kalkuse (01) - do sekce řízení knihovnických spolků.

Příprava účasti členů SKIP na Světovém knihovnickém a informačním kongresu v Berlíně

Letos se poprvé tradiční generální konference a zasedání Rady IFLA koná pod novým názvem Světový knihovnický a informační kongres. (Název světový kongres ovšem stál také u počátků této organizace). Z iniciativy čestné předsedkyně SKIP dr. J. Burgetové byl učiněn pokus o uspořádání účasti širšího okruhu českých knihovnic a knihovníků na tomto vrcholném knihovnickém setkání. Berlín je přece jen nepoměrně blíže než Buenos Aires, kde se bude kongres konat v roce 2004. I když záměr se nebude realizovat v uvažovaném rozsahu či formě (ne, autobus se nepodařilo zájemci naplnit), do Berlína by se počátkem srpna mělo sjet kolem patnácti knihovnic a knihovníků, kteří se doposud takového jednání nezúčastnili.

Na tomto místě chceme ocenit pomoc německých kolegů - především Goethe-Institutu, ale i střediska pro mezinárodní spolupráci německých knihovníků Bibliothek & Information International, které uhrazením účastnického poplatku umožňují celkem osmi našim kolegyním a kolegům z knihoven různých míst účast v Berlíně. O svých poznatcích a zážitcích nás budou zajisté informovat.

Jednu z hlavních příležitostí k tomu poskytne seminář, který se v rámci společného projektu SKIP a Goethe-Institutu k zajištění účasti na kongresu v Berlíně a využití jeho výsledků v knihovnách České republiky bude konat v pondělí 20. října 2003 v Goethe-Institutu v Praze.

Aktivity Frankofonního klubu SKIP

Dne 24. dubna proběhla úspěšně první akce Frankofonního klubu, a to setkání členů klubu a návštěva mediatéky Francouzského institutu v Praze, zúčastnilo se 18 kolegyň a kolegů. O plánech dalšího rozvoje mediatéky informoval pan Alain Massuard, vedoucí mediatéky, který má ve Francouzském institutu na starosti celou oblast knižní kultury. Jako nový "zahraniční" člen SKIP a také člen Frankofonního klubu uvedl při přátelském posezení řadu námětů, kterými by se mohl klub (a SKIP vůbec) v budoucnu zabývat.

Z nejdůležitějších to jsou:

1) Propagace výsledků programu na vydávání francouzské literatury F. X. Šalda [V rámci tohoto programu, financovaného francouzskou stranou vyšlo za 10 let již více než 170 titulů.] 2) Podpora zamýšleného mezinárodního semináře, který hodlá v Praze uskutečnit Národní knihovna Francie v Paříži. Jedním z navrhovaných témat je problematika elektronických knihoven a autorského práva, další náměty jsou vítány. 3) Spolupráce a podpora francouzského projektu C.I.R.C.E., který je zaměřen na identifikaci významných, zejména historických francouzských fondů v českých knihovnách. Počítá se s využitím doktorandů VŠ, kteří by v průběhu dvouměsíční stáže prováděli zjišťování a evidenci zjištěných fondů přímo v knihovnách. 4) Doporučení na uzavírání družeb knihoven - buď v rámci již existujících spolupracujících měst ve Francii a ČR (dodání seznamu bylo přislíbeno) nebo samostatně dle zájmu.

Nejaktuálnějším a nejdůležitějším úkolem na úseku zahraniční spolupráce zůstává nyní příprava a zajištění recipročního studijního pobytu skupiny francouzských knihovníků, který je plánován na konec září 2003.

Na závěr čerstvá zpráva: Vedení IFLA v Haagu právě oznámilo, že při korespondenčním hlasování byl zvolen President-elect pro léta 2003-2005 pan Alex Byrne, ředitel Univerzitní knihovny Technické univerzity v australské Sydney. Bude předsedou IFLA v letech 2005 - 2007. Novými členy Řídícího výboru IFLA se stali: Ana Maria Zimmermann (Argentina), Claudia Lux (Německo), Sissel Nilsen (Norsko), Jianzhong Wu (Čína), Ellen Tise (Jižní Afrika), Ingrid Parent (Kanada), Shawky Salem (Egypt), Tiiu Valm (Estonsko), Jevgenij Kuzmin (Rusko) and Vinyet Panyella (Španělsko).

 

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP