BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

15. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 6.3.2003 a mělo na pořadu ne méně než 18 bodů. A tak jen o nejdůležitějších. Kladně bylo hodnoceno jednání VV SKIP v Ústí nad Labem. Podrobně se diskutoval postup v kauze audiální dokumenty, připravovala se účast v BMI a na Inforu. Diskutovaly se otázky ediční činnosti a zahraniční spolupráce, zde zejména reciproční cesta francouzských do ČR.

3. 4. zasedalo předsednictvo VV SKIP po 16. Postoupilo se v kauze audiálních dokumentů - připravuje se ve spolupráci s některými poslanci (ing. Bratský) novela autorského zákona. Jako jedna z nejúspěšnějších akcí BMI byla hodnocena Noc s Andersenem. Předsednictvo se dále zabývalo vysláním početnější delegace na kongres IFLA v Berlíně.

Po 17. se sešlo předsednictvo VV SKIP 6.5. A na programu se prvně ocitla příští valná hromada SKIP - bude v červnu 2004 v Jindřichově Hradci a bude pořádána ve spolupráci s Fakultou managementu VŠE a Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci. Valná hromada bude spojena s odbornou konferencí, jejíž témata byla diskutována. V kauze audiální dokumenty se čeká na stanovisko nově zvoleného předsednictva Intergramu. Podrobně se projednávaly mezinárodní aktivity SKIP.

18. zasedání předsednictva VV SKIP se uskutečnilo 5.6.2003. Hlavní úkol - připravit zasedání výkonného výboru, svolaného na 17.6. Další jednání se znovu vracelo ke všem výše už diskutovaným otázkám a zabývalo se náplní Týdne knihoven 2003.

Valná hromada jedné ze sekcí SKIP, Klubu dětských knihoven, se bude konat 14. listopadu od 13.00 - 17.00 na výstavišti v Brně. Přijali jsme nabídku Světa knihy s.r.o., organizátorky pražského veletrhu a jičínské knižní výstavy, k využití jednacího sálu pro účely knihovnictví. Valná hromada se bude konat pod názvem "Podpora dětského čtenářství a knihovny". Jako každý rok budeme hodnotit uplynulé období, inspirovat se dobrými nápady a na semináři připraveném jihomoravským regionem do MZK v Brně budeme druhý den hledat další cesty dětí ke knize.

 

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP