BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co se nejvíce půjčovalo - 2003/1

Na doporučení redakční rady proběhne průzkum nejpůjčovanějších titulů ve vybraných českých a oravských veřejných knihovnách i v roce 2003. Ukázalo se totiž, že výsledky řada knihoven dále používá ve své činnosti, takže průzkum není jen prostou výpovědí o četbě v tom kterém čtvrtletí. Do průzkumu je zařazeno těchto 18 knihoven: krajská: Kralovy Vary, městské: Česká Lípa, Jindřichův Hradec, Opava, Prachatice, Prostějov, Příbram, Svitavy, Tábor, Úvaly, pobočky Plzeň: Doubravka, Lobzy, pobočky Praha: Bohnice, Lužiny, Školská, místní: Malšice, Starý Plzenec. Metodika zjišťování je jednoduchá: každá knihovna s využitím programu Lanius (Opava a Tábor program Clavius, Praha program Koniáš) ohlásí deset nejpůjčovanějších titulů ve 4 kategoriích: beletrie dospělí a děti, naučná dospělí a děti. Ze stovek došlých údajů jsou sestaveny následující tabulky nejpůjčovanějších knižních titulů a stručně interpretovány. V tabulkách číslo v závorce znamená pořadí v předcházejícím čtvrtletí, x oznamuje školní četbu, další údaj znamená, v kolika knihovnách se titul objevil v desítce nejpůjčovanějších a konečně poslední číslo je součtem výpůjček ve všech zúčastněných knihovnách, pokud se ovšem titul byl registrován v desítce nejpůjčovanějších.

Desítka nejpůjčovanějších knih v kategorii Beletrie dospělí

l. Neruda: Povídky malostranské (1.)

x

10 knihoven

251

2.Tolkien: Pán prstenů 2. (3)

 

6

111

3. Otčenášek: Romeo, Julie a tma

x

5

81

4. Tolkien: Hobit

 

5

77

5. Rolland: Petr a Lucie (2.)

x

4

63

6. Christiane: My děti ze stanice ZOO (4.)

x

4

60

7. Poláček: Bylo nás pět (8.)

x

2

58

8. Fielding: Dobré výsledky

 

2

51

9. Tolkien: Pán prstenů 3.

 

2

48

10. Tolkien: Pán prstenů 1. (5.)

 

3

41

Obměna titulů je malá - šest sem přešlo z tabulky za 4. čtvrtletí 2002. 5 titulů je označeno jako doporučená školní četba. Prvně se jediný autor prosazuje hned 4 tituly: vzrůstající zájem i ediční politika vykonaly své - Tolkienovy knihy se objevily na 2., 4., 9. a 10. místě. Módní zájem se mění v trvalejší oblibu? 251 výpůjček Povídek malostranských vyvolává otázku, zda může školní četba udržet tak dlouho vysokou výpůjčnost a také zda by kniha nepatřila spíše do následující kategorie.

Desítka nejpůjčovanějších knih v kategorii Beletrie děti a mládež

1. Jirásek: Staré pověsti české (3.)

x

13 knihoven

238

2. Erben: Kytice (2.)

x

7

217

3. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (1.)

x

10

171

4. Lindgren: Děti z Bullerbynu (4.)

x

4

114

5. Štorch: Lovci mamutů

x

4

95

6. Kopietz: Agata a doktor Lupa

 

1

90

7. Cichy: Bolek a Lolek

 

2

64

8.-9. Brezina: Penny a sedm bílých tlapek

 

2

50

8.-9. Steklač: Aleš a spol.

 

1

50

10. Rowling: Harry Potter a Kámen mudrců (6.)

 

2

49

4 nejpůjčovanější tituly ve 4. čtvrtletí 2002 jsou 4 nejpůjčovanější i tentokrát. Z 18 knihoven patřil Jirásek ve 13 k těm, o které byl největší zájem, ještě u Petišky bylo zaznamenáno 10 knihoven. Zájem o Harryho Pottera zdá se poněkud ustupuje a zvýší se asi vydáním 5. dílu. Zájem o tvorbu Lenky Lanczové se tříští do dvou desítek titulů, z nichž ani jeden - podobně jako minule - nesoustředil k sobě větší zájem. A jak vypadá konfrontace s výsledky ankety pořádané Sukovou studijní knihovnou zjišťující mezi dětmi nejčtenější knihy? Mezi nejpůjčovanějšími v knihovnách se ani jednou neobjevila nejčtenější kniha ankety - Vydrýsek Václava Chaloupky, zatímco knihy na dalších místech od Rowlingové, Tolkiena a Březinové se umístily jak v jednotlivých knihovnách, tak některé i v desítce nejpůjčovanějších. V příštím zjišťování učiníme dotaz, jak je Vydrýsek zastoupen ve fondech knihoven, v dalších titulech se nejeví podstatné rozdíly.

Deset nejpůjčovanějších knih v kategorii Naučná dospělí

l. Vesmír

 

4 knihovny

38

2. Pravidla českého pravopisu

 

3

37

3. Poldauf: Anglicko-český a česko-anglický slovník (8.-9.)

 

3

36

4. Zábojová: Angličtina pro jazykové školy 1.

 

3

33

5. Kolmanová: Angličtina pro samouky (1.)

 

3

30

6. Keller: Úvod do sociologie

 

3

22

7.-8. Jirásek: Kniha o Opavě

 

1

21

7.-8. Prokešová: Základy psychologie

 

1

21

9. Liščák: Státy a území světa

 

1

19

10.-11. Lye: Svět do kapsy

 

1

18

10.-11. Itálie

 

3

18

Zájem o jazykové učebnice a slovníky, o zeměpis, dějiny, psychologii, kuchařky a vzpomínky i jinou literaturu je roztříštěn do desítek až stovek titulů, z nichž jen několik zaznamenalo větší výpůjčnost. Dokonce mezi desítku pronikly 4 tituly jen dík velkému zájmu v jedné jediné knihovně. Větší zájem se koncentruje na Vesmír - novinku encyklopedického charakteru a na tři tituly pro výuku angličtiny. Nově se v několika knihovnách prosazuje potřeba více porozumět češtině. Zájem o regionální literaturu je trvalý (Prostějov, Jindřichův Hradec, Praha), ale jen jedinkrát zaznamenal titul vyšší výpůjčnost.

Deset nejpůjčovanějších knih v kategorii Naučná děti a mládež

1. Lidské tělo (1.)

 

10 knihoven

138

2. Nejkrásnější doplňky z provázků (3.)

 

5

63

3. Piers: Bydlí s námi pes (4.)

 

3

39

4. Parker: Lidské tělo (6.)

 

2

31

5. Deary: Drsná doba kamenná

 

2

23

6.-7. Disney: 11. kniha mladých svišťů

 

2

22

6.-7. Eislerová: Čtenářský deník

 

2

22

8. Adla: Obrázky z českých dějin

 

1

21

9.-10. Norman: Dinosauři (8.-10.)

 

2

20

9.-10. Wegler: Zakrslý králík

 

1

20

Stále trvá zájem o lidské tělo. Veliký zájem o chov domácích zvířat využívají naše nakladatelství k vydávání desítek titulů o chovu křečků, morčat, psů, koček, akvarijních ryb a dalších, z nichž jen jeden titul o psech a jeden o králících našly více čtenářů. Zájem o rukodělné práce tentokrát zastupuje jediný titul, který se ovšem v průzkumu objevuje znovu a znovu.

SHRNUTÍ

Deset nejpůjčovanějších autorů

1. Lanczová (1.)

8 knihoven

300

6. Petiška (2.)

10

171

2. Tolkien (6.)

7

267

7. Lindgren

5

136

3. Neruda (3.)

10

251

8. Deveraux (9.)

4

130

4. Jirásek (5.)

13

238

9. Bowling (8.)

6

114

5. Erben (4.)

7

217

10. Fielding

5

96

Co vyplývá z této nejprůkaznější tabulky? Módní (moderní) autoři a klasičtí autoři jsou zastoupeni v rovnováze stejně jako autoři čeští a jiných národností. Nedošlo k velkým změnám, pokud jde o jména - sedm nejpůjčovanějších autorů bylo zastoupeno i v minulém čtvrtletí. Dvacítka knih Lenky Lanczové uvedená v tabulkách jednotlivých knihoven posunula tuto autorku české dívčí četby na první místo, i když její jméno se objevilo jen v 8 knihovnách a žádná její kniha se nestala nejpůjčovanější, i přesto, že ve dvou knihovnách se její knížky umístily mezi deseti nejpůjčovanějšími 8x a jednou 5x a 4x. Čtenářské potřeby a zájmy promítané do výpůjček ve veřejných knihovnách svědčí o dvou tendencích: na jedné straně to je obliba několika módních autorů u dospělých (Tolkien, Steel, Deveraux) a několika klasických autorů (Petiška, Lindgren) u dětí, na druhé straně to je různorodost těchto zájmů a potřeb podle jednotlivých knihoven.

Ladislav Kurka - Alena Otrubová

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP