BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Soutěž o nejhezčí záložku v Česku

Lásku ke krajkám a ke všemu co s krajkami souvisí jsem získala přes svou dceru. Já sama krajky vytvářet vůbec neumím. Dcera Anna však začala ve 12 letech navštěvovat kroužek paličkování ve škole v Sedlčanech a o rok později se zúčastnila prvního kurzu, který pořádala paní Halíková v Praze. Jednalo se o jeden z báječných kurzů akad. mal. Milči Eremiášové. Vzhledem k věku jsem musela jet s dcerkou jako doprovod a u toho již zůstalo i při dalších kurzech. Dnes je Aničce 16 let, ale jezdím s ní stále, protože se cítím nádherně v krajkářské komunitě. Začala jsem chtít být krajce prospěšná - proto jsem se od začátku zapojila do práce v organizačním výboru pro pořádání kongresu OIDFA v Praze v roce 2004.

Jsem knihovnice a protože knihovnice a knihovníci v Česku jsou lidé nesmírně činorodí, kreativní a pracovití, rozhodla jsem se je do tohoto dění zapojit. Na sklonku roku 2001 vznikl nápad vyhlásit "Soutěž o nejhezčí záložku do knihy". Záložky však musejí být buď krajkové nebo alespoň krajkou inspirované. Od nápadu není daleko k činům, proto jsem oslovila vedení naší profesní organizace (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a poprosila o podporu. Ti nadšeně souhlasili. Vyhlašovatelem soutěže se stala Městská knihovna v Sedlčanech. V té chvíli jsme zdaleka netušili jakých obrovských rozměrů celá akce dosáhne. Počátkem roku 2002 byla soutěž vyhlášena a od října jsme přijímali a třídili zásilky. Záložky byly rozděleny do tří kategorií - paličkované záložky, papírové záložky a textilní záložky. Vzhledem k tomu, že se jich sešlo skutečně hodně (716 ks) a mně bylo líto, že takovou krásu kromě účastnic kongresu nikdo neuvidí, vznikl nápad uspořádat putovní výstavu. V 17ti knihovnách tak budou vystaveny vítězné práce. Zároveň s nimi je součástí výstavy i všechen propagační materiál vydaný ke kongresu OIDFA. Dochází tak k úžasné věci. Nenásilnou a velmi příjemnou formou je propagováno krajkářství a knihovnictví v 17 regionech naší republiky, jak dokazují i zprávy z regionálního tisku.

Nápad s putovní výstavou však strhl další lavinu. Mnohé knihovny, kterým soutěž unikla v loňském roce, se chtějí zapojit, soutěžit a vystavovat. A tak mi nezbývalo než vyhlásit 2. kolo "záložkové soutěže". Samozřejmě, že i z druhého kola bude vytvořena putovní výstava. Již dnes je obsazena a vystavovat se bude v dalších 7 regionech. Zájem o výstavu je však tak veliký, že záložky, které budou samozřejmě vystaveny i na kongresu v Praze, budou putovat i nejméně rok po něm.

Vystavující knihovny zapojují tedy naši výstavu do různých významných jak regionálních tak i celostátních akcí - hudební festival, letní filmová škola, Týden knihoven, Březen měsíc Internetu, Noc s Andersenem atd. Nebo vymýšlejí další možná spojení - například Městská knihovna v Plané nad Lužnicí vystavila záložky společně s různými vydáními národního klasického románu Babička.

Je vidět, že mnohdy z malého nápadu a bez nutnosti velkých finančních nákladů vznikne nádherná a přínosná záležitost. U krajky a knihoven v naší zemi se to podařilo. Nutno říci, že bez vůle a pracovitosti na obou stranách by to nebylo možné. Také nám velmi pomáhá Internet - bez toho by komunikace nebyla tak pružná a dobrá, ale hlavně veliké množství šikovných a nápaditých soutěžících lidiček. Bez nich by opravdu žádná soutěž nemohla být.

Blanka Tauberová vedoucí Městské knihovny v Sedlčanech
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP