BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Veřejná sbírka Pomoc knihovnám ukončena

Posledním dnem března 2003 byla ukončena veřejná sbírka "Pomoc knihovnám". Na kontě sbírky se podařilo shromáždit téměř 1,9 mil. Kč. Získané prostředky byly od prosince 2002 postupně rozdělovány knihovnám, které byly zasaženy srpnovými povodněmi. V první vlně bylo rozděleno 800 000,- Kč veřejným knihovnám zřizovaných obcí. Rozdělování peněz ze sbírky bylo provedeno s vazbou na pomoc získanou od UNESCO ve výši 750 000,- Kč. Pomoc UNESCO byla po dohodě s Ministerstvem kultury rozdělena mezi vysokoškolské knihovny, knihovny Akademie věd ČR a další odborné knihovny. V následujícím období byla potvrzena dotace Ministerstva kultury na obnovu knihovních fondů veřejných knihoven ve výši 15 mil. Kč. Z tohoto důvodu byly zbývající finanční prostředky ze sbírky ve výši 1,1 mil. Kč rozděleny mezi odborné knihovny. Finanční pomoc ze sbírky určenou na obnovu knihovních fondů, nové vybavení i opravy prostor obdrželo celkem 27 knihoven.

Příjemným překvapením letošní konference INFORUM bylo udělení jedné z cen INFORUM právě sbírce "Pomoc knihovnám". Tato cena patří organizátorům sbírky, ale především všem 87 dárcům z řad knihoven a dalších institucí, soukromých osob jak z ČR, tak i ze zahraničí. V příštím čísle Bulletinu SKIP bude zveřejněna podrobná zpráva o aktivitách vyúčtování sbírky.

Vít Richter
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP