BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO RÁMEČKŮ

Mirka Čápová a Hana Hanáčková

jsou chváleny redakcí Bulletinu SKIP za neúnavnou práci při organizování Noci s Andersenem 2003.

V soutěži Biblioweb 2003 o nejlepší webovou prezentaci převzali diplomy a ceny zástupci tří knihoven:

v kategorii odborných a krajských knihoven

Státní technická knihovna v Praze

v kategorii knihoven ve městech s více než 20 000 obyvatel

Knihovna Jana Drdy v Příbrami

v kategorii knihoven ve městech do 20 000 obyvatel

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí


Český zavináč 2003 získala za projekt Česko-slovenské digitální knihovny

Parlamentní knihovna

V rámci 9. konference INFORUM byly vyhlášeny ceny INFORUM 2003 za tyto nejvýznamnější české a slovenské produkty, služby a činy:

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) -
Národní knihovna ČR a kolektiv autorů

Oborové zpravodajství časopisu Ikaros - redakce Ikaros

SKIP - veřejná sbírka POMOC KNIHOVNÁM a shromažďování informací o postižených knihovnách - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Súborný katalóg periodík - Univerzitná knižnica v Bratislave

Jaroslav Winter a Sdružení BMI - za propagaci knihoven v rámci akce Březen - měsíc Internetu (Zvláštní cena organizačního výboru INFORUM)


Když se roztáhla opona v pelhřimovském divadle 4.6.2003, stáli na pódiu tři dětští herci v kostýmech. Král Edward (hrál se Princ a chuďas) si stoupl před nabité divadlo a řekl všem, že celá jejich škola má skvělou spolupráci s městskou knihovnou, kam všichni rádi chodí, a že knihovnice dětského oddělení, paní

Jaruška Fexová

je přítelkyní všech dětí z jejich školy. A že ji zve na jeviště a chtěl by jí předat "Řád nápadů". Úplně šokovaná Jaruška (byla na představení pozvána, ale nikdo jí předem nic neprozradil, stejně to nevěděla ani vedoucí knihovny) se na jeviště dostavila a dostala krásnou kytici a před zraky "celého města" a za jeho potlesku převzala od dětí Řád.
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP