BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

NOC S ANDERSENEM

od večera 2. dubna
do rána 3. dubna 2004
v rámci Světového dne
dětské knihy
nejen u nás,
ale i v řadě
evropských zemí

Setkání s Andersenem
bylo skvělé,
ale dostat děti do postele!!!
Venku už se dní
a naše děťulata
konečně spí.
A tak i my
loučíme se s pozdravem
sejdeme se zase
za třistašedesátýpátý den!!!

Andersenovská statistika NOCI kouzelné, pohádkové, mezinárodní, rekordní...

My, níže uvedené knihovnice, podáváme zprávu úplnou o všem, co se dělo L. P. 2003, internetového měsíce března, dne pátečního 28. ve 151 místě Andersenem vyvoleném...

Vítáme mezi námi "spáči" všechny nováčky a velikou radost máme z polských biblioték Bedzin, Czechowice-Dzieczice, Dabrowa Górnica, Racibórz, Rydultowy. Jejich mluvčí Aneta Satlawa z Katowic psala, že letos v Polsku spalo 100 dětí, v příštím roce to bude 100 knihoven ...

Radujeme se také z účasti slovenských knižníc - k vloni přihlášené Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave se přidaly Hornonitrianská knižnica Prievidza, Oravská knižnica v Dolnom Kubíne, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Knižnica pre mládež Košice, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Knižnica Karola Kmetka v Nitre. Andersenovské pohádkové pozdravy ze Slovenska šly i do Maďarska, pozdravné poselství zaslali neznámí kamarádi a ředitelka Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch.

Ve 151 městech, místech, knihovnách, školách, domech dětí, družinách, ústavech Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Polska spalo (minimálně) celkem 3494 dětí a 842 dospělých (je to celkem podle našich propočtů 4336 nočních spáčů).

Přišly děti do knihovny Písku,
aby poznaly Andersenovu knížku.
Poklad tu hlídala strašidla a kostlivec,
sladká odměna přišla nakonec.

Do celkové sumy nejsou započítáni VIP - starostové, místostarostové, návštěva z ministerstva, novináři, televizní štáby, policisté, strážníci a živí policejní psi (nedokázaly jsme spočítat), tiskoví mluvčí policie ČR, zdravotní sestra, civilkáři, několikero Andersenů (minimálně 15), duchové spisovatelů českých i světových (Agatha Christie, Ľudmila Podjavorinská), Karel IV., Lichtenštejn, Frebonie z Pernštejna, Albrecht z Valdštejna, Božena Němcová, Eduard Štorch, Faust, Mefisto, Karolína Světlá, bezhlaví rytíři (nepočítaně), na Slovensko přišel i duch Inkunábul, veštica, panna zázračnica, mnichové, bratr Jeroným, Hajaja, několikero Harry Potterů, psi převlečení za netopýry, strašidla externí i domácí, Bílé paní (mnoho), princezny, Karkulky, vlci, myslivci, Křemílek i s Vochomůrkou, Ferda Mravenec, Sněhurka i s trpaslíky, detektiv Holmes, lord Jupiter, Malá mořská víla, hejkalové, strýček Pompo, drzý myšák, čert Trepifajksl, čarodějnice, kouzelníci, plivači ohňů, žongléři, postavičky z večerníčků i květináčů, 3 panenky, plyšoví psi, plyšáci všeobecně, 60x hermelín Pepa, ...

Zcela zvláštní kategorii tvoří živí opravdičtí spisovatelé, kteří přišli číst dětem pohádky - Tomáš Janovic, Peter Karpinský, Monika Jankovčinová (všichni v Košicích), Daniel Hevier (Trnava), Pavel Bezděčka (Uherské Hradiště), Zdeňka Čechová (Jarošov u UH), Jane Eichlerová (Liberec) ...

Kouzelná noc byla odstartována fanfárou a troubením večerky z ochozu turnovského hradu, ale byla také plná pohádek, které dětem četli knihovnice, učitelé, starostové, herci, spisovatelé, kouzelné babičky, Bílé paní, Anderseni, ...

Všem vám pozdrav posíláme,
na vědomost vám dáváme,
a že dnes u nás v Jičíně,
v knihovně se vyspíme.

V několika knihovnách zažily děti večer plný literárních a detektivních kvízů s detektivem Kalousem z Mateřídoušky. Proběhly promenády v nočních úborech (Turnov), ve Starém Městě volili miss a myšáka Pyžamko. V Šumperku se dobýval se Severní pól, děti z Prahy - Dittrichovy ulice se dostaly do Emauz, kde je provázel mnich a místní pověsti, ve Žďáru vysvobodili Sněhurku, v Mohelnici postavili obří perníkovou chaloupku a dračí sluj, v Uherském Ostrohu účinkovala skupina historického šermu s pánem a paní z Lichtenštejnu. Bylo vypraveno několik průvodů se světýlky, lampiónky, baterkami, konaly se karnevaly, stezky odvahy, stoupalo se na věže, hradby, navštěvovaly se noční zámky, muzea, noční galerie, hvězdárna, muzeum loutek, postižené děti zahrály muzikál o Malé mořské víle, proběhlo několik divadelních představení - např. ve Františkových Lázních tragikomedie Faust a Markétka, v Liberci pantomima O kohoutkovi a neposlušné slepičce. Hrály se soutěže (pohádkový Kufr, Milionář, Pohádková truhlička) i loutkové pohádky, proběhlo pasování rytířů opravdovým mečem za svitu loučí, tančily se tance country i diskotékové, na nádvoří tančili i dva živí koně, hrály se popletené pohádky, turnaje v pexesu, puzzlích, piškvorkách, zpívaly se písničky, vyprávěly strašidelné příběhy, pověsti, psaly se noční i celonoční pohádky, polské děti poslaly internetový telegram o tom, co se u nich děje. V Červeném Kostelci se všichni změnili na novináře, podívali se do Dánska a zaslali pozdravné pohledy. Oslavily se narozeniny a svátky dětí (na Slovensku i v Českém Dubě,...) a jak jinak než knižními dárky i velikými dorty... Pohádkové dorty byly ukryty i v pokladech, které se hledaly, např. velikánský dort s Harry Potterem dostali spáči v Moravském Krumlově. Také strava byla rozmanitá a pestrá - buchty (Olomoucké drožďárny poskytly 130 koláčů), bábovky (v jedné knihovně měli celkem 12 bábovek), poháry, nanukové dorty, sladké perníčky, koblihy, ořechy, slavnostní večeře, chleby s paštikou, pomazánkami, v Náchodě snědli poklad rytíře Hrona, přebíral se hrách a čočka. Pil se čaj protistrašidlový, ovocný, džus, kakao, minerálky, kouzelné lektvary, ... Vyráběly se autoportréty, pohádkoví ptáčkové zpěváčci, loutky (např. v Havířově), velikonoční vajíčka, keramické maličkosti, malovaly se obrázky na folii, na sklo, ilustrace k pohádkám, pražské děti napsaly komiks, ve Dvoře Králové zase vyrobili pergamen ...

V Domažlicích v knihovně vzniká nová fáma:
prochází se Bílá paní, od zítřka věc známá.
Média se přičiní a ve známost dají,
že tam děti s Andersenem svou velikou noc mají.
Pohádky jim vyprávěla krásná zlatovláska,
krásná jako ranní rosa, óch, to byla kráska.
A pak pilně uložila knihy do svých skříní paní,
co tu založila knihovničku první.
My to víme, my to známe - jmenuje se Božena,
říkají jí smutná paní a příjmením Němcová.

Noční rekordy, zajímavosti a kuriozity:

Nejmladší spáči - 3letý chlapec z Lomnice nad Lužnicí, 3letá holčička v Sedlčanech, 3,5letý Honzík v Dolní Rožínce (vydržel téměř až do rána), 3,5letá Meliska v Prešove, 4 letá holčička v Jarošově u UH. Nejstarší účastník Noci - 80letý Děda Nezbeda v Sedlčanech. Nejvíc dětí -152 - se sešlo na Rozprávkovém dni Pavla Dobšinského v Nitre, 67 dětí nocovalo v Košicích, 80 spáčů v ZŠ Úvaly u Prahy, 58 v Prešove, 48 v Turnově, 45 v polské Dabrowa Górnici. Živá zvířata zúčastněná v Noci - několik policejních psů, obyčejných psů, jeden pes převlečený za netopýra, celonoční nálet mravenců z batohu jednoho z příchozích. Díky výpadku elektrického proudu se musel uskutečnit večer při svíčkách, jinde zase omylem zapnuli zabezpečovací zařízení a zažili opravdový zásah policejního sboru s houkačkou. Někde policie pro jistotu střežila klidný spánek dětí po celou noc.

V Šlapanicích dámy, páni,
byl zas večer plný hraní.
K pokladu jsme došli brzky,
čekaly nás samé mlsky.
Dárečky jsme vyrobili
i knihovnu vyzdobili.
A po ranní buchtě, čaji,
mámy si nás rozebraly.

Pro potřeby organizátorů a k vzájemné komunikaci vznikla již před 3 lety elektronická konference Andersen, do níž během letošní noci přišlo na 700 zpráv, z nichž mnohé neměly žádnou vypovídací hodnotu (rušivý Student). Jiné naopak informovaly o tom, co se právě děje v ložnicích "spáčů". Zájemci se mohli díky konferenci Andersen zapojit do společných soutěží, které pro děti připravil časopis Mateřídouška a nakladatelství Mladá fronta, další připravilo Sdružení přátel Jaroslava Foglara a časopis Bobří stopou, redakce časopisu Rodina a škola poskytla rébusy pro chytré děti; Sukova studijní knihovna hledala nejoblíbenější knihu loňského roku a podruhé udělila "Cenu nočních spáčů". Pro potřeby dětí vznikla a celou noc běžela chatovací místnost, kterou s laskavou pomocí zřídil portál Atlas, mediální partner sdružení Březen - měsíc internetu.

V Ostrohu na zámku
naše knihovna sídlí,
kromě ní tu i bílá paní bydlí.
Možná paní uvidíme,
protože tu dneska spíme.

Elektronickou poštou pozdravila děti paní Řepová z Mladé fronty, spisovatelé Ilona Borská a Ivo Štuka, šéfredaktorka časopisu Mateřídouška P. Brzáková, Zlata Houšková z Národní knihovny. Pozdravné poselství všem nočním spáčům zaslal pan Marek Eben. Ze všech zpráviček, fotografií a dalších ohlasů je patrno, že i letošní Noc s Andersenem se vydařila, líbila se dospělým i dětem, jimž byla určena jako akce na podporu dětského čtenářství. Všichni letošní "spáči" slibují, že i v příštím roce důstojně oslaví Mezinárodní den dětské knihy a ukončí Březen - měsíc internetu. Z oddělení pro děti Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti svědectví podávají a správnost uvedených údajů zaručují

Hana Hanáčková a Mirka Čápová

Všechny děcka jsou tu milá.
Andersen byl hodný pán,
který krásné knížky psal.
Kdyby v Týništi tak byl,
hned by se k nám připojil.Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP