4


2013

 

Informační servis

Písemné prohlášení poslanců Evropského parlamentu o dopadu veřejných knihoven v Evropských společenstvích

Nadace Billa a Melindy Gatesových pověřila nezávislou společnost pro průzkum veřejného mínění TNS provedením průzkumu v 18 zemích EU1 k identifikaci názorů na využívání veřejných knihoven a způsobů jejich využívání. Průzkum proběhl v říjnu a listopadu 2012 a jeho cílem bylo porozumět tomu, jaký mají veřejné knihovny v EU vliv na život svých uživatelů2. Průzkumu se zúčastnilo více než 40 000 respondentů. Jednou ze sledovaných zemí byla i Česká republika, která byla zastoupena SKIP. Data získaná tímto ojedinělým a svým rozsahem zcela unikátním průzkumem přesvědčivě dokládají úlohu veřejných knihoven v současnosti. Na základě výsledků průzkumu podepsalo v říjnu 2013 jedenáct poslanců Evropského parlamentu písemné prohlášení3 o působení veřejných knihoven v Evropské unii:

1. Průzkum služeb veřejných knihoven z roku 2013 provedený v 18 evropských zemích ukazuje, že téměř 100 milionů Evropanů navštívilo svou veřejnou knihovnu a 14 milionů ji využilo pro přístup k internetu.

2. V průběhu 12 měsíců 24 milionů Evropanů (nejčastěji senioři, členové etnických menšin a osoby z venkovských oblastí) využilo svou veřejnou knihovnu k zapojení do neformálního a informálního učení.

3. 83% těch, kteří využívají v knihovnách bezplatné počítačové a internetové služby, uvedlo pozitivní dopad těchto služeb na svůj život - šetří jim čas a peníze, zlepšují dovednosti, umožňují přístup ke službám veřejné správy a ke zdrojům vztahujícím se k zaměstnání a zdraví.

4. V loňském roce 1,5 milionu Evropanů podalo žádost o zaměstnání a 250 000 jich získalo pracovní místo na základě použití bezplatného přístupu k internetu v knihovnách.

5. Veřejné knihovny představují jediný zdroj bezplatného přístupu k internetu pro 1,9 mil. Evropanů žijících na okraji společnosti.

6. Komise se proto vyzývá, aby uznala základní význam služeb, které veřejné knihovny poskytují místním komunitám a znevýhodněným skupinám ve vztahu k digitálnímu začlenění, sociálnímu začlenění, celoživotnímu učení a získávání zaměstnání a úlohu těchto služeb jako podpory pro dosažení cílů EU.

7. Toto prohlášení, spolu se jmény jeho signatářů, se předává Radě a Komisi.

Cílem prohlášení je, aby se Evropská komise začala aktivně věnovat rozvoji veřejných knihoven v EU. Poslanci Evropského parlamentu se mohou nejpozději do 7. 1. 2014 připojit svým podpisem k prohlášení. Pokud se do této doby podaří shromáždit podpisy většiny poslanců, je Komise povinna naplánovat další návazné akce. Evropská knihovnická asociace EBLIDA se v souvislosti s prohlášením obrátila na všechny své členy a další knihovnická sdružení, aby na své národní úrovni získali podporu prohlášení od svých zástupců v Evropském parlamentu. Na podporu prohlášení byla vytvořená webová stránka ve všech jazycích EU4. K datu 21. 11. 2013 podepsalo prohlášení již 100 evropských poslanců. SKIP se obrátil s žádostí na všechny české poslance Evropského parlamentu, aby se k prohlášení připojili. Obracíme se na členy SKIP, aby oslovili své evropské poslance a vyzvali je k podpisu prohlášení.

1) Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Spojené království a Španělsko, Švédsko nedodalo kvantitativní údaje.

2) QUICK, Susannah, Gillian PRIOR, Ben TOOMBS, Luke TAYLOR a Rosanna CURRENTI. Názory uživatelů na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách v České republice: Závěrečná zpráva [online]. TNS - Bill&Melinda Foundation, 2013 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/images/201308/Cross-European_Libraries_Survey_CZE.pdf#

QUICK, Susannah, Gillian PRIOR, Ben TOOMBS, Luke TAYLOR a Rosanna CURRENTI. Cross-European survey to measure users' perceptions of the benefits of ICT in public libraries: Final report [online]. TNS - Bill&Melinda Foundation, 2013 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: http://issuu.com/civicagenda/docs/260113096_cross-european_libraries_survey_report_f?e=5419856/2526039

3) Písemné prohlášení podané podle článku 123 Jednacího řádu o dopadu veřejných knihoven v Evropských společenstvích. In: Evropský parlament [online]. Brusel, 2013 [cit. 2013-11-23]. Dostupné z: http://www.wdpubliclibraries.eu/wp-content/uploads/sites/27/2013/10/EP-WD-CS1.pdf

4) Written Declaration 0016/2013 on the impact of public libraries in European communities. CIVIC AGENDA EU. [online]. Brusel [cit. 2013-11-23]. Dostupné z: http://www.wdpubliclibraries.eu/

Vít Richter

RSS
    SKIP