4


2013

 

Inspirace

Ecce Libri 2013

Ve dnech 13. 9. a 14. 9. 2013 pořádala Městská knihovna Prachatice již šestý ročník akce Na kolech po knihovnách regionu s názvem Ecce Libri. Jelikož jsme letos ke spolupráci vyzvali knihovníky a spisovatele ze sousedního Bavorska, nesla akce název Jihočesko - východobavorské literární dny.

V pátek 13. 9. 2013 proběhlo v sále Národního domu v Prachaticích knihovnické sympozium. Po přivítání všech účastníků sympozia starostou města Ing. Martinem Malým a Mgr. Hanou Mrázovou, ředitelkou Městské knihovny Prachatice, vystoupili na téma autorský zákon PhDr. Vít Richter za českou stranu a Mr. Stefan Loebisch, právník z Pasova, za stranu bavorskou. Mgr. Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, zasvěceně hovořil o novinkách v elektronické verzi knihy Kohoutí kříž. Systém knihoven v Bavorsku představili ředitelka Freyungské knihovny Nortburga Schreiner a za knihovnu ze Schönbergu knihovník Reinhold Hartl. Po přestávce, kde během občerstvení probíhala živá diskuse, vystoupili se svými příspěvky nakladatelé a spisovatelé z české i bavorské strany Šumavy. Myslím, že i když byl pátek třináctého, odcházeli jsme ze sympozia všichni spokojeni a těšili jsme se na druhý den do knihovnického vlaku.

Ecce Libri 2013V sobotu 14. 9. 2013 v 8.45 nastal ten kýžený okamžik a dva speciálně vypravené vagóny plné jihočeských spisovatelů, knihovníků a veřejnosti vyrazily vstříc novým zážitkům. Vlak vyjel ze stanice Prachatice směrem na Nové Údolí. Počasí, navzdory nepříznivé předpovědi, bylo nádherné. Co víc jsme si mohli přát. O zábavu během jízdy se staral volarský spisovatel, milovník vlaků a Šumavy Roman Kozák. Během cesty jsme tak například stavěli ve stanici, kde již 71 let nikdo nestavěl, a ve stanici Spálenec proběhla exkurze ke kolejím, které zde kdysi ležely. Vlak na nás posečkal ve Volarech, kde proběhl křest e-knihy Romana Kozáka Šumavské lokálky, kterou vydalo volarské nakladatelství Drift(e)Books pana Petra Čmerdy. V družné náladě, kterou podpořila během celé jízdy vlakem hudební skupina Bluegrass Session a konzumace výborných koláčků, jsme pokračovali až do stanice Nové Údolí. Zde jsem přesedli na autobus, který nás dovezl přes hranice do bavorského městečka Haidmühle, kde nás již netrpělivě vyhlíželi němečtí kolegové. Kromě nakladatelů, bavorských spisovatelů a přátel literatury nás osobně přivítal i bavorský ministr Helmut Brunner a starosta Haidmühle Fritz Gibis. Po představení hostů a malém občerstvení jsme vyrazili za spisovateli do krásné šumavské přírody. Na stezkách KuLaMu, uprostřed panenské přírody, četli čeští a němečtí spisovatelé ze svých literárních děl. V lůně šumavských hvozdů bylo např. velmi působivé čtení Davida Jana Žáka z knihy Návrat krále Šumavy, mráz běhal po těle při strašidelných šumavských bájích v podání spisovatele Hynka Klimka a od potůčku se nesly poetické verše básníka Radka Štěpánka. Také okolo německých spisovatelů se vytvořily velké skupinky dychtivých posluchačů. Akce se zúčastnilo 250 přátel literatury. Ve večerních hodinách jsme dorazili domů bohatší o nové zážitky z krásného dne.

Šárka Polatová

RSS
    SKIP